Jakub Kralka terroryzował redaktorów prowadzących żeby puścili mu ten tekst