REKLAMA

Taktyczna broń jądrowa - co to jest, jaką ma moc i kto ją posiada?

Taktyczna broń jądrowa to temat, który budzi wiele kontrowersji i emocji. Co ją wyróżnia spośród innych rodzajów broni jądrowej? W tym artykule przeanalizujemy te i wiele innych kwestii związanych z taktyczną bronią jądrową. Dowiedz się, co to jest i jakie są najważniejsze zagrożenia z nią związane. Odkryj, jakie kraje posiadają taktyczne głowice nuklearne i jakie są ich cele. Przeczytaj również o możliwych scenariuszach wykorzystania takiej broni i skutkach, jakie mogą wyniknąć z jej użycia.

29.03.2023 12.51
taktyczna broń jądrowa
REKLAMA

Taktyczna broń jądrowa budzi wiele emocji, ale co ciekawe, nie ma dokładnej definicji kategorii "taktycznej broni jądrowej" jeśli chodzi o zasięg lub jej moc. 

Moc taktycznej broni jądrowej jest generalnie niższa niż strategicznej broni jądrowej, ale niektóre głowice o zmiennej wydajności służą w obu rolach.

REKLAMA

Taktyczna bomba atomowa? Jaka jest jej moc

Taktyczna broń jądrowa to, jak się przyjęło określać, broń o mniejszej mocy w porównaniu do klasycznych głowic jądrowych. Ich moc rażenia jest uzależniona od typu i konstrukcji broni, jednak zwykle wynosi od ułamka kilotony do 50 kiloton, co oznacza, że jest to ekwiwalent kilkudziesięciu ton do kilkudziesięciu tysięcy ton materiału wybuchowego.

Choć ta broń jest mniej destrukcyjna niż klasyczne głowice jądrowe, wciąż może spowodować poważne zniszczenia i straty w ludziach. Dla porównania strategiczna broń jądrowa ma zazwyczaj wydajność od 100 kiloton do ponad megatony.

Jakie zniszczenia wywołuje i jaki promień rażenia ma taktyczna broń jądrowa?

Przy mocy ładunku 50 kiloton kula ognia eksplozji atomowej miałaby średnicę 290 m. Skażony radioaktywnie obszar rozciągać będzie się na około 1,5 km do miejsca wybuchu. Temperatura w odległości do 4 km byłaby tak wysoka, że powodowałaby oparzenia trzeciego stopnia. Wszytko na tym terenie spłonęłoby lub zostało zniszczone.

Jeśli ładunek miałby 5 kiloton, kula ognia miałaby 120 m średnicy, a budynki, pojazdy i roślinność zostałyby spalone i zniszczone w odległości 1,2 km od miejsca detonacji ładunku.

Skutki wybuchu taktycznej bomby atomowej. Ile trwa promieniowanie?

Niektóre taktyczne bronie jądrowe mają specyficzne cechy mające na celu rozproszenie maksymalnie wysokiego promieniowanie. Jest to wtedy tak zwana wzmocniona broń radiacyjna częściej znana jako bomba neutronowa. To pierwsza broń przeznaczona specjalnie do zabijania ludzi za pomocą promieniowania. Ze względów konstrukcyjnych praktycznie wszystkie bomby o mocy poniżej 10 kiloton są bombami neutronowymi.

Bomba neutronowa jest rodzajem broni jądrowej, która wytwarza bardzo duże ilości promieniowania neutronowego. Po detonacji wybuch bomby neutronowej o mocy 1 kiloton Impuls promieniowania neutronowego spowodowałby natychmiastowe ciężkie rany u ludzi w promieniu o 900 m, które doprowadziłyby do śmierci w ciągu maksymalnie dwóch dni. Dawka śmiertelna rozciągałaby się na odległość od 2 km. Ludzie którzy, przyjęliby takie promieniowanie, zmarliby z powodu choroby popromiennej po kilku tygodniach.

Obszar po wybuchu bomby neutronowej pozostaje niezdatny do zamieszkania zwykle przez krótki czas w porównaniu do obszarów dotkniętych wybuchem innych typów broni jądrowej. Neutrony mają czas połowicznego rozpadu wynoszący około 15 minut, co oznacza, że większość z nich znika po około 3 godzinach. Jednak wszystko, co jest zrobione z metalu, a było w zasięgu rażenia bomby neutronowej, pozostaje napromieniowane przez dłuższy czas.

Bomba neutronowa została zaprojektowana do zabijania żołnierzy w czołgach i transporterach opancerzonych. Promieniowanie neutronowe przenika przez takie pojazdy bez problemu i nie chroni przed nim żaden pancerz współczesnej armii. Przy użyciu kilku bomb neutronowych zabić można całą dywizję i po kilku godzinach bezpiecznie przejechać po tym terenie.

Ile taktycznej broni jądrowej jest na świecie w 2023?

W czasach Zimnej Wojny supermocarstwa wyprodukowały dziesiątki tysięcy taktycznych głowic jądrowych. Były to nie tylko bomby, ale też torpedy, miny, pociski artyleryjskie. Arsenał ten został poważnie zredukowany, ale powiększyła się lista państw, które taką broń posiadają. Są to USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Indie, Pakistan, Izrael i Korea Północna.

USA mają około 200 głowic taktycznych głowic atomowych podczas gdy Rosja ma mieć ich 2000. Dane te różnią się jednak w zależności od źródeł.

Co może być celem taktycznej broni jądrowej?

W przypadku hipotetycznego konfliktu, głównym celem taktycznej broni jądrowej mogą być strategiczne cele wojskowe, takie jak koncentracje wojsk w rejonach frontowych, bazy wojskowe, składy amunicji i paliw, a także ważne węzły komunikacyjne, takie jak lotniska, mosty i tunele.

Taktyczna broń jądrowa może być również stosowana do obrony terytorium przed inwazją lub agresją zewnętrzną, zwłaszcza w przypadku, gdy tradycyjne środki obrony okazują się nieskuteczne. Warto jednak podkreślić, że używanie taktycznej broni jądrowej zawsze niesie ze sobą ogromne ryzyko totalnej wojny atomowej i niekontrolowane skutki, zarówno dla celów wojskowych, jak i cywilnych.

Jakie są potencjalne scenariusze użycia taktycznej broni atomowej?

Potencjalne scenariusze użycia taktycznej broni jądrowej są złożone i zróżnicowane. Pewne jest tylko to, że za każdym razem sytuacja może wymknąć się całkowicie spod kontroli. Niektóre z możliwych scenariuszy to:

  1. Obrona terytorium: Taktyczna broń jądrowa może zostać użyta w celu obrony terytorium przed inwazją lub agresją zewnętrzną. Użycie taktycznej broni jądrowej przeciwko wojskom wroga ma zahamować natarcie i zmusić przeciwnika do odwrotu.
  2. Atak na strategiczne cele: Taktyczna broń jądrowa może być użyta do precyzyjnego ataku na strategiczne cele wojskowe, takie jak bazy wojskowe, lotniska, magazyny amunicji i paliw oraz ważne węzły komunikacyjne, tak aby dosłownie rozbroić przeciwnika na jego terytorium.

Przykłady taktycznej broni jądrowej

Jednym z najbardziej znanych przykładów taktycznej broni jądrowej jest amerykańska bomba atomowa B61. Jest to bomba o mocy regulowanej, która może zostać przeniesiona przez samoloty takie jak F-15, F-16 czy F-35. W zależności od potrzeb, jej moc wybuchu może zostać zmniejszona nawet do 0,3 kiloton (odpowiednik 300 ton materiału wybuchowego), albo zwiększona do 350 kiloton (350 tys. ton trotylu).

Bomba B61 została opracowana w latach 60-tych XX wieku i wciąż pozostaje jednym z najważniejszych elementów arsenału jądrowego Stanów Zjednoczonych. B61-12 to najnowszy, bardziej precyzyjny wariant tej taktycznej/strategicznej bomby atomowej. Mimo swojej "taktycznej" charakterystyki, bomba B61 jest wciąż jednym z najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych narzędzi zniszczenia, które istnieją na świecie.

Jeden egzemplarz bomby B61-12 kosztuje 28 milionów dolarów.

REKLAMA

Jedną z najmniejszych broni z głowicą atomową w arsenale nuklearnym armii USA było działo bezodrzutowe M28/M29 Davy Crockett, obsługiwane przez trzech żołnierzy. Strzelało ono specjalnie zaprojektowanym atomowym pociskiem. M28/M29 Davy Crockett wszedł do służby w maju 1961 r.

Blue Peacock to z kolei projekt brytyjskiej miny atomowej zaprojektowanej w latach 50. XX wieku. Nazwa "Blue Peacock" oznacza dosłownie "niebieski paw". Bomby Blue Peacock miały zostać rozmieszczone w Niemczech Zachodnich w przypadku sowieckiej inwazji w czasie zimnej wojny.

 

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA