REKLAMA

Polacy powiedzieli, co sądzą o AI. To nie utrata pracy przeraża nas najbardziej

Narzędzia AI i szeroko pojęta sztuczna inteligencja są doskonałe zarówno do tworzenia treści marketingowych i na media społecznościowe, jak i do pomagania cyberprzestępcom. Choć w większości nie wierzymy, że AI zabierze nam pracę, to oczekujemy, że zostanie opodatkowana. Tak w dużym skrócie można opisać co Polacy myślą o AI.

06.06.2024 07.09
Polacy powiedzieli, co sądzą o AI. To nie utrata pracy przeraża nas najbardziej
REKLAMA

Dobrze znany Polakom Payback przeprowadził badania metodą ankietową w celu przeanalizowania postrzegania szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem i działaniem sztucznej inteligencji, a także poznania ich opinii co do obecnych i potencjalnych zastosowań AI.

Badanie zostało przeprowadzone na 404 respondentach, z których 60 proc. uważa, że potrafi zdefiniować czym są algorytmy sztucznej inteligencji, a 36 proc. z nich uważa, że nie czuje się dostatecznie poinformowana o aktualnym poziomie rozwoju sztucznej inteligencji. Z kolei aż 43 proc. osób miało problem z określeniem, czy ich poziom wiedzy na ten temat jest wystarczający.

REKLAMA

Aż 82,3 proc. ankietowanych Polaków czerpie wiedzę o sztucznej inteligencji z internetu, a kolejnymi ulubionymi źródłami wiedzy są media społecznościowe (25,8 proc.) oraz telewizja (19,1 proc.). Co ciekawe, w tej materii Polacy kierują się ku rodzinie i znajomym (13,6 proc.) jako źródłu wiedzy - częściej niż ku szkoleniom, webinarom i konferencjom (10,2 proc.).

Ponad połowa Polaków (52 proc.) deklaruje, że nigdy nie korzystała z narzędzi opartych na szeroko pojętych modelach sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Z kolei aż 12 proc. nie było w stanie stwierdzić, czy w ogóle kiedykolwiek korzystało z narzędzi AI.

Tak Polacy korzystają z AI

A wśród tych, którzy korzystali z narzędzi AI? Aż 27 proc. ankietowanych zadeklarowało użycie ChatGPT co najmniej raz, 12 proc. generowało grafikę, a jedynie 4 proc. dźwięk. Respondenci Payback wskazali bardzo wiele sposobów, w jakich korzystali z generatywnej sztucznej inteligencji. Najczęściej było to korzystanie jak z wyszukiwarki do znalezienia odpowiedzi (16,4 proc.), szukanie pomysłów (15,2 proc.), wykorzystanie do pracy (12,8 proc.) i nauki (7,7 proc.). 2,4 proc. konsultowało swoje decyzje z AI, a 5,4 proc. "tworzyło teksty".

Wśród osób, które nie korzystały z AI, najczęściej (18,1 proc.) wskazywanym powodem tego stanu rzeczy był brak potrzeby. 13,5 proc. wymieniało brak zaufania do owych narzędzi, a 8,7 proc. brak wiedzy co do tego jak z nich korzystać.

Wszyscy uczestnicy badania zostali zapytani o ocenę, czy obecne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji są etyczne. Zdecydowana większość miała problem z odpowiedzią, wskazując opcję trudno powiedzieć (56 proc.). Drugą najczęściej wskazywaną była ocena negatywna (25 proc.). Pozytywnie etykę obecnego wykorzystania AI ocenia mniej niż co piąty Polak (18 proc.).

Czytamy w raporcie Payback podsumowującym badanie

Widzimy zagrożenia, ale nie boimy się utraty pracy

Aż 51,8 proc. respondentów uważa, że rozwój sztucznej inteligencji przyczynia się do wzrostu przestępczości, a niemalże połowa (odpowiednio 49,9 proc. i 49,6 proc.) wskazuje na wzrost zagrożeń prywatności i wzrost bezrobocia. Jedynie 4,5 proc. ankietowanych nie widziało w AI żadnych zagrożeń.

Payback poprosił także respondentów o wskazanie sektorów gospodarki, w których ich zdaniem wykorzystywana jest już dzisiaj sztuczna inteligencja. Ponad połowa ankietowanych wskazała reklamę (61 proc.), marketing (59 proc.), social media (53 proc.), a tuż za nimi były odpowiednio media, grafika, IT i rozrywka. Wykorzystanie w polityce i prawie wskazało jedynie odpowiednio 17 proc. i 10 proc. ankietowanych.

Podobnie odpowiedzi wyglądały w przypadku pytania o to w jakich sektorach można potencjalnie wykorzystać AI. 38 proc. badanych wzkazało reklamę, 34 proc. zarówno marketing, jak i grafikę, po 32 proc. wskazało zarówno media, jak i medycynę, a 31 proc. rozrywkę oraz naukę i edukację. Ponownie najrzadziej wskazywanymi sektorami były prawo i polityka, a 11 proc. respondentów odpowiedziało, że nie powinno korzystać się ze sztucznej inteligencji.

Efektom pracy AI ufa zaledwie 15 proc. Polaków, ponad dwa razy więcej (33 proc.) jej nie ufa, a 52 proc. nie ma zdania.

Co ciekawe, 49 proc. badanych dostrzega możliwość zastępowania ludzi w pracy przez sztuczną inteligencję, lecz tylko 23 proc. badanych osób boi się utraty pracy na rzecz AI. Jednocześnie aż 61 proc. ankietowanych opowiada się za obłożeniem sztucznej inteligencji podatkami - tymi samymi, którymi są obłożone osoby pracujące. Natomiast 90 proc. oczekuje, że zostaną wprowadzone przepisy regulujące działanie i wykorzystanie AI.

REKLAMA

Więcej na temat sztucznej inteligencji (AI):

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA