REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Polacy żądają elektrowni jądrowej. Ma powstać i już, nawet w naszej okolicy

To nie tak, że Polacy popierają budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju. Polacy wręcz domagają się jej budowy. Takie wnioski płynął z najnowszego badania opinii publicznej, które zaprezentowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

24.12.2023
17:30
Polacy żądają elektrowni jądrowej. Ma powstać i już, nawet w naszej okolicy
REKLAMA

Elektrownie jądrowe to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Niektórzy uważają je za niebezpieczne, drogie i szkodliwe dla środowiska. Inni widzą w nich szansę na zapewnienie Polsce taniej, czystej i niezależnej energetyki.

REKLAMA

Co myślą o tym Polacy? Czy popierają budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju? A może w ogóle nie interesują się tym zagadnieniem? Wyniki najnowszego badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone w listopadzie 2023 r., odpowiadają na te pytania jednoznacznie.

Więcej ważnych informacji o elektrowni jądrowej w Polsce znajdziesz na Spider`s Web:

Wyniki badania mogą być dla niektórych zaskakujące. Okazało się, że niemal 90 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Tylko 8 proc. ankietowanych było przeciwnych, a 2 proc. nie miało zdania na ten temat. Co więcej, 76 proc. badanych uważało, że elektrownie jądrowe są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, a 68 proc. twierdziło, że są one korzystne dla ochrony klimatu i środowiska.

Jednocześnie prawie 77 proc. badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. To najlepsze wyniki w historii badań realizowanych co roku od 2012 r.

Elektrownia jądrowa oznacza bezpieczeństwo

Badanie pokazuje że 2023 r. przyniósł kolejny wyraźny wzrost liczby zdecydowanych zwolenników budowy elektrowni jądrowych w Polsce (61,7 proc. w stosunku do 56,7 w 2022, 43,3 proc. w 2021 i 31,7 proc. w 2020 r.). Jednocześnie spadł odsetek osób raczej przeciwnych tego rodzaju inwestycji w kraju (3,3 proc. w porównaniu do 5,7 proc. w 2022 r.).

 class="wp-image-4275617"

Szczególnie ważne jest, że większość badanych, bo aż 76,6 proc., popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania, a 20,9 proc. jest przeciwnego zdania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie wzrosła o 5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Ogromna większość - 87,3 proc. Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. 91,5 proc. jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 class="wp-image-4275605"

Młodzi chcą elektrowni jądrowej

Płeć jest kategorią demograficzną, która różnicuje zwolenników i przeciwników budowy elektrowni atomowej. Jak wskazują dotychczasowe badania, większymi przeciwniczkami tego rozwiązania są kobiety, a zwolennikami – mężczyźni.

Z badania przeprowadzonego w 2023 r. wynika, że większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młode (pomiędzy 15 a 39 rokiem życia) oraz starsze (60-75 lat). Względem poprzedniego pomiaru wzrósł odsetek przeciwników energii jądrowej w Polsce wśród osób w średnim wieku (między 40 a 49 r.ż.), a spadł wśród respondentów w przedziale wiekowym 30-39 lat.

 class="wp-image-4275614"

Gdzie poparcie dla atomu jest największe?

REKLAMA

Zwolennikami budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju są częściej mieszkańcy dużych miejscowości tj. od 100 do 200 tys. mieszkańców (97,4 proc.) i powyżej 200 tys. mieszkańców (90,5 proc.). Przeciwnikami natomiast osoby zamieszkujące małe miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców (13,9 proc.).

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce częściej wyrażają mieszkańcy województw: podlaskiego (96 proc.), a następnie świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie, w których notuje się poparcie na poziomie 90 proc. Sprzeciw natomiast – mieszkańcy województwa łódzkiego (13 proc.), wielkopolskiego (10 proc.) i opolskiego (9 proc.).

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA