REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Biznes

Zamontują fotowoltaikę na każdym sklepie, a mają ich 2000. Wyliczyli, ile dwutlenku węgla nie trafi do atmosfery

Biedronka będzie montować panele słoneczne na dachach swoich sklepów. Fotowoltaika ma zapewnić firmie tańszą energię i mniejszą emisję CO2.

19.12.2023
9:43
Panele fotowoltaiczne
REKLAMA

Biedronka i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą finansowania tak zwanej efektywności energetycznej w sklepach. Co się za tym kryje? Głównie montaż paneli fotowoltaicznych, ale nie tylko. Zielony kredyt w wysokości 1,5 mld zł pozwoli na oszczędność energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza.

REKLAMA

Fotowoltaika na 2000 sklepów

Kredyt z EBI pozwoli sfinansować modernizacje sklepów. Dzięki modernizacji placówki Biedronki mają być bardziej przyjazne dla klientów, ale również dla środowiska. Biedronka planuje wykorzystać pieniądze na wymianę oświetlenia na LED, instalację paneli fotowoltaicznych, modernizację systemów chłodzenia, wentylacji, a także na budowę i remont sklepów zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa.

Ślad węglowy związany z naszą działalnością zmniejszył się o 30 proc. w ciągu ostatnich 6 lat. Naszym celem jest, aby sklepy i centra dystrybucyjne Biedronki były zasilane tylko zieloną energią do 2028 r., poprzez inwestycje w fotowoltaikę i umowy PPA na energię słoneczną i wiatrową. Do końca 2024 r. wszystkie centra dystrybucyjne i około 2000 sklepów powinno produkować własną energię z fotowoltaiki.

- zapowiada Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

Więcej ważnych informacji o fotowoltaice przeczytasz na Spider`s Web:

Biedronka będzie mogła dzięki temu znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a co za tym idzie, obniżyć emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza. EBI szacuje, że dzięki temu projektowi Biedronka uniknie emisji ponad 200 tys. ton CO2 rocznie, co odpowiada ilości wyprodukowanej przez około 100 tys. samochodów.

Biedronka w zielonym nurcie

REKLAMA

Unia Europejska wyliczyła, że budynki na terenie wspólnoty odpowiadają za 40 proc. zużycia energii w 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Tylko 1 proc. budynków w UE jest co roku poddawanych renowacji. Biedronka, z udziałem w polskim rynku handlu detalicznego przekraczającym 27 proc. będąca właścicielem ok. 3500 sklepów, powinna odgrywać większą rolę w transformacji efektywności energetycznej.

Przyspieszenie zielonej transformacji i promowanie inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii jest kluczowym priorytetem planu RePowerEU, promowanego i wspieranego przez Grupę EBI. W 2022 r. Grupa EBI przeznaczyła globalnie 20,86 mld euro na wsparcie inwestycji w zrównoważoną energię. W Polsce finansowanie to wyniosło 996 mln euro, a w latach 2018-2022 na pomoc w transformacji polskiego miksu energetycznego przeznaczono łącznie 3,25 mld euro.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA