REKLAMA

AI a sprawa polska. Mamy szansę być pionierami - mówi Microsoft w Warszawie

GenAI to szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności dla dużej liczby branż. Tylko czy to nie będzie tak, że Polska i rodzime firmy znajdą się na marginesie? Nie byłby to pierwszy raz, kiedy nasz kraj z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne czy nawet językowe był pomijany w jakiejś ogólnoświatowej technologicznej rewolucji. Tym razem może być odwrotnie - Polska ma bowiem dla przedsiębiorców i programistów ofertę, jak mało który kraj.

19.03.2024 19.01
Microsoft generatywna AI Polska
REKLAMA

OpenAI i Microsoft są dziś liderem w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, a usługi wykorzystujące modele GPT-4 i DALL-E - w tym ChatGPT, Copilot czy Designer - są na ustach niemal wszystkich. To jednak dopiero początek. Wskazane usługi pochodzące od firm z tak zwanego Big Techu to tylko przykłady. Generatywna SI i Duże Modele Językowe będą wykorzystywane w coraz większej liczbie cyfrowych aplikacji i usług.

REKLAMA

Rewolucja nie dotknie jednak zainteresowanych mimowolnie. By skorzystać z dobrodziejstw GenAI, trzeba się do tego dokładnie przygotować - od przeprowadzenia wewnętrznej analizy procesów firmowych i przydatności GenAI aż po wdrożenie. Nic więc dziwnego, że Microsoft organizuje coraz większą liczbę edukacyjnych wydarzeń dla partnerów firmowych i programistów. Warszawski Microsoft Build AI Day zgromadził setki zainteresowanych, chętnych by dowiedzieć się jak od strony techniczno-wdrożeniowej działają rozwiązania i aplikacje wykorzystujące generatywną SI. W tym bezpośrednio od ekspertów Microsoftu.

Polska język trudna. SI jest na to gotowa, ale od SI do aplikacji droga daleka

Duże Modele Językowe już samą nazwą mogą jednak budzić niepokój polskich użytkowników i przedsiębiorców. Wszak GPT bywa wręcz określany mianem komputer językowy, a z uwagi na niską popularność polskiej mowy na świecie nieraz się już zdarzało, że duże informatyczne firmy nie decydowały się na polskie edycje.

O tym, że GPT świetnie sobie radzi z polskim językiem już wiemy. Copilot (wcześniej Bing Czat) i ChatGPT służą polskim użytkownikom już od dłuższego czasu, podobnie jak pierwsze aplikacje innych firm wykorzystujące tę technologię. GPT to jednak niezwykle istotny, ale też fragment układanki. Zatrudniona do pracy w polskiej firmie SI będzie przetwarzać dane rozmaitej natury, a to oznacza konieczność spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych przepisów polskiego i unijnego prawa. Okazuje się, że jesteśmy na pozycji uprzywilejowanej.

Duże Modele Językowe to jedna z najważniejszych nowych technologii informatyki. Tu te hostowane przez Microsoft Cloud

W 2023 r. 45,2 proc. przedsiębiorstw w UE zakupiło usługi w chmurze, co stanowi wzrost o 4,2 punktu procentowego w porównaniu z 2021 r. Do najczęściej kupowanych usług w chmurze należały usługi poczty e-mail (82,7 proc.), przechowywania plików (68 proc.) oraz oprogramowania biurowego (66,3 proc.).

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług w chmurze odnotowano w Finlandii (78,3 proc.), Szwecji (71,6 proc.), Danii (69,5 proc.) i Malcie (66,7 proc.), podczas gdy najmniej w Grecji (23,6 proc.), Rumunii (18,4 proc.) i Bułgarii (17,5 proc.).

Andrew McKay (Microsoft) podczas konferencji Build AI Day: "W wielu firmach już dziś praca działu IT jest reorganizowana pod kątem sztucznej inteligencji. Jak jest w twojej?"

W tym okresie 55,7 proc. polskich firm korzystało z usług chmurowych, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla Unii Europejskiej wynosząca 45,2 proc. To oznacza, że Polska po raz pierwszy w historii pomiarów przekroczyła średnią unijną. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano znaczący wzrost wykorzystania chmury w Polsce:

  • W 2018 r. było to 11,5 proc.,
  • W 2020 r. 24,4 proc.,
  • A w 2023 r. osiągnięto rekordowy wynik 55,7 proc.

Polska zanotowała również duży postęp w zakresie wykorzystania zaawansowanych usług chmurowych, gdzie wzrost w porównaniu z rokiem 2021 wyniósł aż 142 proc., co dało Polsce 11 pozycję w zestawieniu krajów UE. Nic więc dziwnego, że lider AI i jeden z największych dostawców infrastruktury chmurowej na świecie wybrał właśnie Polskę jako lokalizację jego środkowoeuropejskiego centrum danych klientów.

Microsoft Cloud Region Polska. Unikalne korzyści dla polskich przedsiębiorców

Za sprawą funkcjonującego już polskiego centrum danych Microsoftu i dostępowi do globalnej sieci usług chmurowych, przedsiębiorstwa mogą rozwijać innowacyjne rozwiązania i aplikacje, które są bliżej użytkowników na całym świecie. Region przetwarzania danych w Polsce umożliwia firmom spełnienie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR) i przechowywanie wartościowych zasobów cyfrowych w kraju, zapewniając zgodność z przepisami.

Michelle Simmons, Microsoft GM CE na konferencji Build AI Day. Polska jest gotowa na rewolucję AI jak mało który kraj

Nowy region Azure Poland Central pozwala na budowanie rozwiązań spełniających restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe dla sektorów takich jak finanse, energetyka czy administracja publiczna. Dostępny w jego ramach Microsoft Marketplace oferuje tysiące rozwiązań partnerskich, które dzięki dostępności w Polsce mogą być łatwiej dostępne dla klientów na całym świecie, co otwiera drogę do globalnego skalowania działalności. Region przetwarzania danych w Polsce napędza cyfrową transformację, pozwalając firmom z każdego sektora na budowanie własnej drogi do chmury i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.

Te korzyści są szczególnie istotne w kontekście rosnącej globalizacji i cyfryzacji, gdzie dostęp do zaawansowanych technologii i zasobów chmurowych może znacząco wpłynąć na sukces i rozwój przedsiębiorstw.

Innymi słowy, tak bardziej po ludzku: korzystanie z Microsoft Cloud Region w Polsce pozwala na rozwój i skalowanie innowacyjnych rozwiązań GenAI, co może znacząco wpłynąć na konkurencyjność i wzrost polskich firm na rynku globalnym.

Dostępność centrum danych w Polsce rozwiązuje wiele problemów związanych z wdrożeniem GenAI w biznesie

Generatywna SI w chmurze na terenie Polski. Jak zacząć?

Aby rozpocząć budowę aplikacji wykorzystującej GenAI w Microsoft Cloud Region Polska, można podjąć następujące kroki:

  1. Należy zbadać dostępne usługi i narzędzia w Microsoft Cloud Region Polska, które mogą być przydatne do budowy danej aplikacji. Szczególnie należy przyjrzeć się usłudze Azure Open AI, która umożliwia wykorzystanie zaawansowanych modeli generatywnej SI.
  2. Należy zdobyć wiedzę na temat generatywnej sztucznej inteligencji i jej zastosowań, a także o tworzeniu aplikacji. Można to zrobić, czytając artykuły z baz wiedzy, oglądając tutoriale lub uczestnicząc w warsztatach. Wspaniałą do tego okazją jest takie wydarzenie, jak relacjonowana na Spider’s Web konferencja Microsoft Build AI Day.
  3. Należy określić jakie funkcje GenAI będą potrzebne dla danej aplikacji. Czy będzie to generowanie tekstu, obrazów, muzyki, czy innych form ekspresji? Należy spisać wymagania i zaplanować architekturę systemu.
  4. Jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia zasobów między regionami, Azure Resource Mover może ułatwić ten proces, zapewniając elastyczność w zarządzaniu zasobami.
REKLAMA

To naturalnie dopiero wstęp wstępów - prawdziwy biznesplan to zagadnienie, którego raczej nie da się zamknąć w liście numerycznej w artykule prasowym. Trudno jednak o lepszy dowód na zaangażowanie Microsoftu w polskich przedsiębiorców, jak wspomniane centrum danych czy organizacja licznych wydarzeń, z Microsoft Build AI Day na czele.

To okazja na skuteczną rywalizację z międzynarodowymi podmiotami i szansa na ekspansję na inne rynki. Dlatego też partnerzy handlowi Microsoftu i eksperci są gotowi, by udzielić stosownych informacji. Nie każdy może się pojawić na tego rodzaju edukacyjnych wydarzeniach. Ignorowanie potencjalnej szansy na istotny rozwój firmy wydaje się jednak nie być rozsądne.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA