REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Biznes

Co drugi Polak zgodziłby się, aby Ukrainiec był jego szefem

Wyniki badań Intelligence Team wskazują, że ponad połowa ankietowanych Polaków z sympatią traktuje migrantów z Ukrainy. Stwierdzono jednak, że młodzi ludzie wykazują większą niechęć do Ukraińców niż osoby starsze.

14.03.2019
18:01
Co drugi Polak zgodziłby się, aby Ukrainiec był jego szefem
REKLAMA
REKLAMA

Ukraińców w Polsce coraz więcej. Najnowsze badania wykazały, że obecnie w Polsce mieszka około 1,27 mln obywateli Ukrainy.

Coraz ważniejsze staje się pytanie, jak Polacy traktują migrantów zza wschodniej granicy. Ostatnio w polskich mediach nabrała rozgłosu wiadomość o pobiciu ukraińskiego kierowcy Ubera. Informacje o przejawach niechęci Polaków do Ukraińców pojawiają się regularnie.

Jedni twierdzą, że obywatele Polski powinni być bardziej przychylni Ukraińcom, ponieważ gospodarka kraju potrzebuje rąk do pracy. Inni są przekonani, że migranci zarobkowi z Ukrainy zabierają Polakom pracę, tworząc większą konkurencję. Co więcej, nie zasługują na bycie w Polsce po wydarzeniach historycznych, które skomplikowały wzajemne stosunki obu narodów.

W 2018 r. Instytut Badań Społecznych przeprowadził badanie „Polacy i inni Europejczycy”. Zgodnie z wynikami, stosunek Polaków do Ukraińców był najlepszy w 2013 r. Można powiedzieć, że był to szczyt miłości między naszymi narodami. Od tego czasu odnotowywano co roku niewielki, ale regularny spadek sympatii wobec Ukraińców.

Rosnąca niechęć może być spowodowana retoryką niektórych polityków, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Do tych sprzecznych momentów politycznych chętnie odwołują skrajnie prawicowi aktywiści po obu stronach granicy.

Badanie „Mowa nienawiści w Internecie” zlecone przez Stowarzyszenie Ukraińców w Polsce wykazało, że 48 proc. osób ma negatywny stosunek do Ukraińców z powodu kwestii historycznych.

W marcu 2018 r. stosunek Polaków do Ukraińców był negatywny. W 2019 r. się ocieplił

Badanie przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Publicznej (CBOS) wykazało, że tylko co czwarty (24 proc.) obywatel Polski ma pozytywne nastawienie do Ukraińców, a negatywne ma aż 40 proc.

Wyniki niedawnego sondażu Intelligence Team w Havas Media Group są jednak pocieszające. Według badań:

  • z sympatią Ukraińców traktuje 52 proc. respondentów,
  • neutralny stosunek do Ukraińców ma 36 proc.,
  • z niechęcią Ukraińców traktuje 12 proc.

Gdzie obywatele Polski najczęściej spotykają Ukraińców?

80 proc. respondentów zaznaczyło, że od czasu do czasu ma kontakt z obywatelami Ukrainy pracującymi w Polsce. W większości Polacy spotykają Ukraińców pracujących w sklepach (55 proc.), na budowach (44,9 proc.), jako sąsiadów w miejscu zamieszkania (19,9 proc.), kurierów (17,4 proc.), jako kolegów z pracy (16,2 proc.). Obywatele Polski często mają też kontakt z Ukraińcami pracującymi jako taksówkarze (11,5 proc.).

Niewielki odsetek respondentów (1,3 proc.) zauważył, że kontaktuje się z Ukraińcami jako przełożonymi w swojej pracy.

Gdzie i w jakich rolach Polacy zgodziliby się spotykać Ukraińców w Polsce?

86 proc. respondentów zgodziłoby się, aby Ukraińcy byli ich znajomymi. Aż 83 proc. stwierdziło, że nie ma nic przeciwko byciu sąsiadami Ukraińców. Jeśli chodzi o współpracę z obywatelami Ukrainy - 80,9 proc. nie miałoby nic przeciwko. Znacznie mniej Polaków chciałoby widzieć Ukraińców jako swoich partnerów życiowych - 57,8 proc. 53,1 proc. badanych zgodziłoby się, aby Ukrainiec był ich szefem.

Czy Ukraińcy powinni zarabiać tyle samo co Polacy?

20 proc. wskazało, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że obywatele Ukrainy w Polsce powinni zarabiać tyle samo co Polacy na tych samych stanowiskach. Niemniej ponad połowa opowiedziała się za równością płac - 57,7 proc.

Co ciekawe, prawie 60 proc. badanych zauważyło, że polscy pracodawcy często wykorzystują pracowników z Ukrainy. Należy dodać, że może to wynikać z powodu regularnie ukazujących się informacji w mediach na temat złego traktowania Ukraińców przez pracodawców.

Kto najbardziej lubi Ukraińców w Polsce?

Pozytywne nastawienie do obywateli Ukrainy w Polsce często zależy od grupy wiekowej, do której należy respondent. Na przykład młodzi ludzie, zwłaszcza ci w wieku 18-24 lat, są najmniej tolerancyjni wobec Ukraińców. Największą tolerancję dla obywateli Ukrainy wykazuje starsze pokolenie, zwłaszcza osoby powyżej 55 roku życia.

REKLAMA

Poziom sympatii do Ukraińców może być również zależny od płci. Kobiety są ogólnie bardziej tolerancyjne w tym względzie niż mężczyźni.

Ponad 65 proc. osób biorących udział w ankiecie wskazało, że nie podoba im się wrogie nastawienie Polaków do Ukraińskich imigrantów.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA