Social media

Social media (pl. media społecznościowe) to ogólna nazwa dla serwisów i aplikacji umożliwiających interaktywną komunikację poszczególnych użytkowników jak i całych grup. Jonathan A. Obar i Steven S. Wildman definiują social media za pomocą czterech wspólnych cech: bycia opartymi na technologii Web 2.0, ich użytkownicy tworzą profile dedykowane specyfice poszczególnych serwisów, profile te za pomocą interakcji łączą użytkowników w większe sieci społecznościowe wewnątrz serwisu, a paliwem napędowym dla social mediów są treści tworzone przez użytkowników.

Pierwszym serwisem typu social media był założony w 1996 roku SixDegrees.com, który oparty był na prymitywnym modelu sieci kręgów społecznościowych, a który współcześnie ulepszony wykorzystywany jest m.in. przez Instagram oraz największe na świecie medium społecznościowe, Facebook. Unikalnymi odmianami social mediów są platformy mikroblogowe (takie jak np. Twitter czy Tumblr) oraz platformy udostępniania wideo (TikTok, YouTube, Snapchat).
W zależności od przyjętych kryteriów, do kategorii social mediów medioznawcy zaliczają także komunikatory takie jak Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger czy Signal.

Social media, fot. Twin Design, Shutterstock
Social media, fot. Twin Design, Shutterstock

Facebook - poradniki krok po kroku

TikTok - porady i instrukcje

Social media - więcej tekstów

1
...