REKLAMA

Ważny raport o cyberbezpieczeństwie będzie jawny. Polski rząd nigdy wcześniej tego nie robił

Podczas wtorkowego kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa minister cyfryzacji zaproponował, żeby raport pełnomocnika ds cyberbezpieczeństwa miał charakter publiczny – dowiedział się nieoficjalnie Spider’s Web+. Raport będzie opublikowany już po świętach.

29.03.2024 05.13
Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji
REKLAMA

Kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa podczas wtorkowego zebrania zdecydowało, by raport pełnomocnika ds cyberbezpieczeństwa miał charakter jawny. – O upublicznienie raportu poprosił wicepremier i minister cyfryzacji (MC) Krzysztof Gawkowski, który jednocześnie jest pełnomocnikiem ds cyberbezpieczeństwa – mówi nam źródło w MC. 

REKLAMA

Według naszych ustaleń raport ma on dotyczyć m.in. istotności technologii kwantowej i jej znaczeniu społecznego w obszarach takich jak kryptologia, cyberbezpieczeństwo, a także w sferzei zarządzania państwem, jego tajemnicami oraz umiejętności wykorzystania tych technologii do zabezpieczenia interesów narodowych.

W ubiegłym tygodniu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podpisali Europejską Deklarację dot. Technologii Kwantowych (Quantum Pact), aby nasz kraj aktywnie zaangażował się w budowę europejskiego ekosystemu technologii kwantowych.

Jak informowało w komunikacie ministerstwo cyfryzacji: "Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej".

Publikacja raportu pełnomocnika ds cyberbezpieczeństwa jest precedensem, dotychczas dokument nigdy nie był dostępny dla szerszej publiczności. 

REKLAMA

Pełnomocnik ds cyberbezpieczeństwa, którym w styczniu został wicepremier Gawkowski, ma zasadnicze znaczenie w narodowym mechanizmie cyberbezpieczeństwa, wdraża strategię rządową dotyczącą cyberbezpieczeństwa, zarządza inicjatywami w tej dziedzinie, między innymi przez analizę i ocenę działania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz współdziałając z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CSIRT (MON, NASK, GOV).

Pełnomocnik ds cyberbezpieczeństwa działa w ramach kolegium ds. cyberbezpieczeństwa,  czyli organu opiniodawczo-doradczego w sprawach cyberbezpieczeństwa. Przewodniczącym Kolegium jest Prezes Rady Ministrów, czyli aktualnie Donald Tusk. Do zadań Kolegium należy wyrażanie opinii w sprawach m.in. kierunków i planów na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa. Do jego zadań należy także opracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów dotyczących działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA