REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka
  3. Ekologia

NASA ogłasza lato 2023 najgorętszym w historii. Będzie jeszcze gorzej

Lepiej przygotuj sobie szklankę wody dla ochłody, bo ta informacja może sprawić, że zrobi Ci się naprawdę ciepło. Ludzie dosłownie zaczynają się gotować, a wraz z nimi cała nasza planeta. Tak gorąco, jak w 2023 r. nie było jeszcze nigdy, odkąd stale badamy temperaturę Ziemi. A to dopiero początek.

15.09.2023
11:16
Temperatura na Ziemi w 2100 roku wzrośnie o ponad 4 stopnie
REKLAMA

Wszystkim, którzy jeszcze wątpią w ocieplenie klimatu i człowieka, jako sprawcę tej anomalii polecam najnowsze dane dostarczone przez NASA. Nie jest dobrze, a perspektywy są fatalne. Człowiek wpompował w atmosferę tyle dwutlenku węgla, że w przyspieszonym tempie zaczął zmieniać się klimat naszej planety. Niemożliwe? To przykryjcie się kocem. Choć on sam nie grzeje, to robi się nam cieplej. Jesteśmy teraz w dokładnie takiej samej sytuacji, tyle że rolę koca odgrywa CO2. Ci, którzy jeszcze nie wierzą w sprawcze możliwości ludzi, polecam informację o tym, że samej wody wypompowaliśmy z Ziemi tyle, że cała planeta się pochyliła.

REKLAMA

Według naukowców z należącego do NASA Instytutu Badań Kosmicznych im. Goddarda (GISS) w Nowym Jorku, lato 2023 było najgorętszym na Ziemi od początku prowadzenia pomiarów temperatury w 1880 r. Zsumowane czerwiec, lipiec i sierpień były o 0,23 stopnia Celsjusza cieplejsze niż jakiekolwiek inne lato w historii pomiarów, i o 1,2 C cieplejsze niż średnie lato między 1951 a 1980 r. Sam sierpień był o 1,2 C cieplejszy niż średnio.

Ten nowy rekord nastąpił w czasie, gdy wyjątkowe upały ogarnęły większość świata, wywołując śmiertelne pożary lasów w Kanadzie i na Hawajach, i piekące fale upałów w Ameryce Południowej, Japonii, Europie i Stanach Zjednoczonych, a także prawdopodobnie przyczyniając się do silnych opadów deszczu we Włoszech, Grecji i Europie Środkowej.

Mapa anomalii temperatury globalnej latem 2023 r. pokazuje, o ile cieplejsze lub chłodniejsze różne obszary porównano ze średnią bazową z lat 1951–1980. Źródło: Obserwatorium Ziemi NASA/Lauren Dauphin

Rekordowe temperatury lata 2023 nie są tylko zestawem liczb - mają poważne konsekwencje dla rzeczywistości. Od skwaru w Arizonie, po pożary lasów w Kanadzie i powodzie w Europie i Azji, ekstremalna pogoda zagraża życiu ludzi na całym świecie. Skutki zmian klimatu są zagrożeniem dla naszej planety i przyszłych pokoleń

- powiedział administrator NASA Bill Nelson.

NASA tworzy swoją bazę temperatur, znaną jako GISTEMP, z danych o temperaturze powietrza uzyskanych z dziesiątek tysięcy stacji meteorologicznych oraz danych o temperaturze powierzchni morza z instrumentów umieszczonych na statkach i bojach. Te surowe dane są analizowane za pomocą metod uwzględniających zróżnicowane rozmieszczenie stacji pomiarowych na całym globie oraz efekty nagrzewania, które mogłyby zaburzyć obliczenia. Analiza oblicza anomalie temperatury zamiast temperatury bezwzględnej. Anomalia temperatury pokazuje, jak daleko temperatura odbiega od średniej bazowej z lat 1951-1980.

Powyższy wykres przedstawia meteorologiczne anomalie temperatur w lecie (czerwiec, lipiec i sierpień) każdego roku od 1880 r. Cieplejsze niż zwykle lato w 2023 r. stanowi kontynuację długoterminowego trendu ocieplenia, napędzanego głównie przez emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez człowieka. Źródło: Obserwatorium Ziemi NASA/Lauren Dauphin

Wyjątkowo wysokie temperatury powierzchni morza, napędzane częściowo przez powrót El Niño, były w dużej mierze odpowiedzialne za rekordowe ciepło lata

- powiedział Josh Willis, klimatolog i oceanograf z Jet Propulsion Laboratory NASA w Południowej Kalifornii.

El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne charakteryzujące się cieplejszymi niż normalnie temperaturami powierzchni morza (i wyższym poziomem morza) w centralnej i wschodniej części tropikalnego Pacyfiku.

Jak globalne ocieplenie wpływa na naszą planetę?

Globalne ocieplenie to zjawisko wzrostu średniej temperatury powietrza w pobliżu powierzchni Ziemi w ciągu ostatnich jednego lub dwóch stuleci. Naukowcy zajmujący się klimatem od połowy XX wieku gromadzą szczegółowe obserwacje różnych zjawisk pogodowych (takich jak temperatury, opady i burze) oraz związanych z nimi wpływów na klimat (takich jak prądy oceaniczne i skład chemiczny atmosfery). Te dane wskazują, że klimat Ziemi zmieniał się w prawie każdej możliwej skali czasowej od początku czasów geologicznych i że działalność człowieka od co najmniej początku rewolucji przemysłowej ma coraz większy wpływ na tempo i zakres obecnych zmian klimatu.

Więcej o zmianie klimatu przeczytasz na Spider`s Web:

Globalne ocieplenie jest wynikiem wzrostu natężenia tzw. efektu cieplarnianego, czyli ocieplania powierzchni Ziemi i dolnej atmosfery spowodowanego obecnością pary wodnej, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. Te gazy tworzą rodzaj kołdry wokół Ziemi, która zatrzymuje ciepło. To prowadzi do globalnego ocieplenia i zmian klimatu.

Globalne ocieplenie ma wiele negatywnych skutków dla naszej planety i wszystkich form życia na niej. Wśród nich jest podnoszenie się poziomu morza: Cieplejsze temperatury powodują topnienie lodowców i lodu arktycznego, co zwiększa ilość wody w oceanach. Ponadto ciepła woda zajmuje więcej miejsca niż zimna, co również przyczynia się do podnoszenia się poziomu morza. Według NASA, poziom morza wzrósł o około 20 cm od 1880 r., a tempo wzrostu przyspieszyło w ostatnich latach. Podnoszenie się poziomu morza zagraża życiu ludzi i zwierząt żyjących na wybrzeżach, niszczy infrastrukturę i ekosystemy przybrzeżne, a także zwiększa ryzyko powodzi, erozji i sztormów.

Globalne ocieplenie wpływa na cyrkulację atmosferyczną i oceaniczną, co zmienia rozkład opadów, temperatury, wilgotności i wiatru na całym świecie. To prowadzi do częstszych i intensywniejszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, fale upałów, huragany, tornada, ulewy, burze śnieżne i gradobicia. Zmiany te mają negatywny wpływ na rolnictwo, zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo żywnościowe, zaopatrzenie w wodę i jakość życia.

Globalne ocieplenie zaburza naturalną równowagę ekosystemów na lądzie i w wodzie. Cieplejsze temperatury powodują przesunięcie stref klimatycznych i sezonów, co wpływa na rozmieszczenie i migrację roślin i zwierząt. Niektóre gatunki mogą nie być w stanie przystosować się do nowych warunków lub konkurować z innymi gatunkami, co może prowadzić do ich wymierania lub zagrożenia.

Co możemy zrobić, aby zapobiec dalszemu globalnemu ociepleniu?

Globalne ocieplenie jest jednym z największych wyzwań naszych czasów i wymaga wspólnego działania wszystkich krajów i społeczności na świecie. Nie ma jednego prostego rozwiązania tego problemu, ale istnieje wiele działań, które możemy podjąć, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy i adaptować się do zmieniającego się klimatu.

REKLAMA
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Najważniejszym krokiem jest ograniczenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez spalanie paliw kopalnych (takich jak węgiel, ropa i gaz), rolnictwo, przemysł i inne źródła. Możemy to zrobić poprzez przejście na odnawialne źródła energii (takie jak energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna), energię jądrową, poprawę efektywności energetycznej budynków, pojazdów i urządzeń, stosowanie technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), zmniejszenie zużycia mięsa i produktów mlecznych oraz ograniczenie marnowania żywności.
  • Adaptacja do zmian klimatu: Niektóre skutki globalnego ocieplenia są już nieuniknione i musimy się do nich dostosować. Możemy to zrobić poprzez zwiększenie odporności naszych społeczności i ekosystemów na ekstremalne zjawiska pogodowe, poprawę zarządzania zasobami wodnymi i rolnymi, ochronę i przywracanie lasów i mokradeł, promowanie bioróżnorodności i zachowywanie gatunków zagrożonych, rozwijanie systemów ostrzegania i reagowania na katastrofy, edukację i świadomość społeczną oraz współpracę międzynarodową i lokalną.

Globalne ocieplenie jest poważnym zagrożeniem dla naszej planety i przyszłości ludzkości. Nie możemy ignorować tego problemu ani liczyć na to, że rozwiąże się sam. Musimy działać teraz, aby zapobiec dalszemu ociepleniu i złagodzić jego skutki. Każdy z nas może mieć wpływ na klimat poprzez swoje codzienne wybory i zachowania. Nie jest za późno, aby zmienić kurs historii i zapewnić lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA