REKLAMA

Co to jest burza słoneczna (magnetyczna) i czym grozi?

Burza słoneczna zwana też burzą magnetyczną to zjawisko niezwykle wręcz niebezpieczne, którego skutki odczuwalne mogą być na całym globie. W trakcie takiej burzy na Ziemi pojawiają się zakłócenia w polu magnetycznym, co może prowadzić do awarii systemów telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Jednak burze słoneczne nie są tylko zagrożeniem - to również spektakularne zjawisko, które powoduje zjawiskowe zorze polarne.

05.03.2023 11.43
Burza słoneczna (magnetyczna)
REKLAMA

Burza magnetyczna zwana też burzą słoneczną to zjawisko, które ma miejsce w naszej atmosferze i wpływa na działanie wielu urządzeń elektronicznych. W tym artykule wyjaśnimy, czym są burze magnetyczne i jakie są ich skutki dla naszej planety.

REKLAMA

Co to jest burza słoneczna (magnetyczna)?

Czym są w ogóle burze słoneczne (magnetyczne)? Na początek troszkę fizyki. Burze słoneczne (magnetyczne) to nagłe i krótkotrwałe zaburzenia w polu magnetycznym Ziemi, które powodują, że cząstki naładowane elektrycznie (takie jak elektrony i protony) zaczynają poruszać się po torach magnetycznych wokół Ziemi. Te cząstki pochodzą z wiatru słonecznego, który jest strumieniem naładowanych cząstek wyrzucanych z korony słonecznej.

Na czym polega burza słoneczna?

Wszystko bowiem zaczyna się na Słońcu w trakcie monstrualnych eksplozji. Nazywa się je koronalnym wyrzutem masy (CME, ang. coronal mass ejection). To niewyobrażalnych wręcz rozmiarów wybuch plazmy, który wyrzuca potężne ilości magnetycznego materiału z korony słonecznej w przestrzeń kosmiczną.

CME jest związany z intensywnymi wybuchami na Słońcu, które nazywane są rozbłyskami słonecznymi. Gdy plazma zostaje wyrzucona z korony słonecznej, tworzy ona fale uderzeniowe, które mogą wpłynąć na Ziemię i wywołać zjawiska atmosferyczne, takie jak zorze polarne.

CME może powodować poważne problemy dla systemów telekomunikacyjnych, systemów GPS oraz sieci elektroenergetycznych na Ziemi. W związku z tym naukowcy i agencje kosmiczne, takie jak NASA, monitorują aktywność słoneczną i starają się przewidywać wybuchy słoneczne, aby zapobiec ich negatywnym skutkom.

Koronalny wyrzut masy jest zjawiskiem fascynującym, ale jednocześnie potencjalnie niebezpiecznym dla naszej planety. Częstość ich występowania zmienia się w zależności od fazy cyklu aktywności słonecznej. CME zwykle docierają do Ziemi od jednego do pięciu dni po opuszczeniu Słońca.

Skutki burzy słonecznej (magnetycznej)

Jakie są skutki burz magnetycznych? Burze magnetyczne mogą mieć różne skutki, w zależności od ich siły i trwania. Najczęściej występujące skutki to: zakłócenia w działaniu systemów telekomunikacyjnych (np. telefonów komórkowych i GPS), zwiększone ryzyko awarii w elektrowniach jądrowych i satelitach, a także piękne zorze polarne na niebie.

Czym grozi burza słoneczna?

Burze słoneczne są jednym z największych zagrożeń dla naszej cywilizacji. Mogą powodować zakłócenia w systemach energetycznych, przesyłowych, a nawet w systemach nawigacyjnych. Przez to może dojść do wyłączenia zasilania, co spowoduje problemy w działaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Burze słoneczne mogą mieć różnorodne skutki dla naszej planety. W najgorszych przypadkach silne burze magnetyczne mogą powodować awarie w systemach elektroenergetycznych, komunikacyjnych i satelitarnych. Możliwe są również zakłócenia w nawigacji i zwiększone ryzyko otrzymania wysokiej dawki promieniowania kosmicznego przez astronautów. Ponadto silne burze słoneczne mogą wpływać na zachowanie zwierząt, zwłaszcza tych, które posługują się zmysłem magnetycznym, takich jak ptaki i ryby.

Ponadto, burze magnetyczne mogą powodować uszkodzenia w satelitach i ich systemach, co jest szczególnie niebezpieczne dla systemów nawigacyjnych i telekomunikacyjnych. W skrajnych przypadkach, bardzo silne burze magnetyczne mogą spowodować zniszczenie infrastruktury elektrycznej na całym kontynencie, co mogłoby prowadzić do poważnych problemów społecznych i ekonomicznych. Dlatego też, badania i monitorowanie burz magnetycznych są bardzo ważne, aby w razie potrzeby móc podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Ile trwa burza słoneczna?

Burza słoneczna (magnetyczna) to zjawisko, które trwa od kilku godzin do kilku dni. W przypadku silnych wybuchów na Słońcu, burze magnetyczne mogą utrzymywać się przez kilka dni, a nawet tygodni. Czas trwania burzy magnetycznej zależy od siły wyrzutu masy koronalnej, której skutkiem jest to zjawisko.

Głównymi czynnikami wpływającymi na czas trwania burzy magnetycznej są prędkość wiatru słonecznego, gęstość i temperatura plazmy wiatru słonecznego oraz siła pola magnetycznego Ziemi. Dlatego też czas trwania burz magnetycznych jest zmienny i trudny do przewidzenia.

Największa zarejestrowana burza słoneczna (magnetyczna), tak zwane zdarzenie Carringtona we wrześniu 1859 r., zniszczyła części niedawno utworzonej amerykańskiej sieci telegraficznej, wywołując pożary i rażąc prądem operatorów telegrafów!  

Zorze polarne były wówczas widziane daleko na południu, na Hawajach, w Meksyku, na Kubie i we Włoszech. Rdzenie lodowe wskazują, że wydarzenia o podobnej intensywności powtarzają się średnio raz na 500 lat.

Na początku sierpnia 1972 r. seria rozbłysków i burz słonecznych wywołały detonację licznych min morskich Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Wietnamie Północnym. Burza słoneczna z marca 1989 r. w kilka sekund spowodowała załamanie się kanadyjskiej sieci energetycznej Hydro-Québec. Sześć milionów ludzi zostało pozbawionych prądu na dziewięć godzin.

Burze magnetyczne są szczególnie częste w pobliżu biegunów magnetycznych Ziemi, gdzie linie pola magnetycznego są skierowane prostopadle do powierzchni Ziemi.

REKLAMA

W niektórych krajach (np. w Kanadzie) istnieją specjalne programy, które pozwalają obserwować zorze polarną w czasie rzeczywistym i przewidywać wystąpienie burz magnetycznych.

Burze magnetyczne to fascynujące zjawisko, które wpływa na naszą planetę w różnorodny sposób. Mimo że mogą powodować problemy w działaniu urządzeń elektronicznych, są też źródłem pięknych zjawisk na niebie, takich jak zorze polarnie. Teraz, kiedy już wiesz, czym są burze magnetyczne, możesz z większym zrozumieniem obserwować ich skutki na Ziemi.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA