ScrumEASY - sprawdziłem polskie narzędzie do zarządzania projektami, z którego możesz skorzystać za darmo

Lokowanie produktu

W zarządzaniu projektami, szczególnie przy tworzeniu oprogramowania, bardzo często w ostatnich latach korzysta się z tzw. zwinnych metod zarządzania (ang. agile).

06.09.2017 10.17
ScrumEASY – sprawdziłem polskie narzędzie do zarządzania projektami, z którego możesz skorzystać za darmo

Na czym, w wielkim skrócie, polega “zwinność”? Na kilku cechach i zasadach, które mocno zwiększają zaangażowanie klienta i jego zaufanie do realizującego projekt. Dzieje się tak dzięki większej przejrzystości i jasności - nie ma tajemniczych przestojów albo niejasnych pozycji w rozliczeniu.

Metodyki Agile oparte są często na Manifeście Agile, który podsumowuje podstawowe zasady, jakimi należy się kierować w zwinnie zarządzanym projekcie:

  • Preferujemy skupianie się na ludziach (członkach zespołu i kliencie, który też bywa traktowany jak członek zespołu), a nie na narzędziach i procesach
  • Wolimy działający, testowalny na każdym etapie produkt od dopracowanej dokumentacji
  • Wolimy bezpośrednią rozmowę z klientem, gdy jest potrzebna decyzja od złożonych umów i ustaleń
  • Zamiast kurczowego trzymania się planu wolimy możliwość szybkiego reagowania na zmiany i wprowadzenie dynamicznych zmian w projekcie

Nietrudno zauważyć, że wielkie instytucje z początku nie lubiły agile. Przecież musimy mieć plan, kosztorys na kilka kwartałów do przodu, no i dokładny dzień oddania projektu, wraz z karą umowną, jeśli się nie uda.

A nie udawało się, bo projekty software’owe są jednymi z najbardziej złożonych rzeczy, jakie wytwarza człowiek - liczba zależnych od siebie części przewyższa często liczbę komponentów potrzebnych do stworzenia np. samolotu pasażerskiego.

Jedną z metod do zarządzania małymi projektami tworzącymi oprogramowanie jest metodyka SCRUM.

Zakłada ona samodzielność i odpowiedzialność członków zespołu oraz traktowanie klienta (zleceniodawcy) jako członka zespołu. Ma on swoje obowiązki, musi pojawiać się na spotkaniach etc. Spełnia rolę tzw. właściciela produktu.

SCRUM podzielił czas projektu na iteracje - tzw. sprinty. Na koniec sprintu powinniśmy mieć coś do zaprezentowania - działający choćby jedynie częściowo produkt. Dzięki temu skupiamy się na funkcjach - a nie na zadaniach. To istotna różnica.

Zadania członkowie zespołu wybierają sobie sami, ze wspólnej puli zwanej backlogiem. Sami muszą też ocenić ich złożoność i pracochłonność. Robi się to zazwyczaj nie w godzinach, a w abstrakcyjnych jednostkach, które pozwalają porównywać nakład pracy - bo przecież każdy zespół ma inne moce przerobowe (tzw. velocity). Velocity również zmienia się w trakcie trwania projektu - zespół zdobywa doświadczenie, ale i zabiera się za bardziej złożone funkcje realizowanego projektu.

SCRUM najlepiej sprawdza się w małych zespołach. W sieci istnieje wiele narzędzi pomagających w jego realizacji. Tak naprawdę jednak wystarczy duża tablica - umieścimy tam informacje o realizowanych zadaniach, które przybierają formę tzw. user stories - historii użytkownika - tutaj też widać skupienie się na jego potrzebach, a nie na realizacji funkcji z punktu widzenia inżyniera. Stąd narzędzia wspomagające SCRUM to zazwyczaj po prostu tabelka z kolumnami, w których przenosimy zadania pomiędzy ich stanami (do zrobienia, w trakcie wykonania, wykonane etc).

Jednym z takich, dedykowanych właśnie dla SCRUM narzędzi, jest stworzony przez polską firmę ScrumEASY. W projektach, w których zespół jest nie większy niż pięciu członków, możemy go używać za darmo.

Już po chwili od rejestracji możemy stworzyć swój pierwszy projekt:

 class="wp-image-589037"

Oczywiście pierwszy projekt długo nie pozostanie jedynym. Aplikacja pozwala w łatwy sposób zarządzać wieloma projektami, z łatwą możliwością nawigowania między nimi. Do tego w łatwy sposób jesteśmy w stanie współdzielić zasoby (np. wpisy w Wiki) pomiędzy nimi. Jeśli w danym momencie potrzebna jest decyzja, w kontekście jakiego projektu chcemy pracować (np. na ekranie raportów), pojawia się odpowiednie pytanie.

Na bocznym pasku jesteśmy w stanie nawigować po aplikacji.

 class="wp-image-589039"

Literka W to Wiki - właśnie tam nasz projekt może mieć dedykowane miejsce do zapisywania wiedzy.

 class="wp-image-589040"

Najważniejszym widokiem jest widok planowania: to tam widzimy nasze zadania. Możemy je też uzupełnić o załączniki lub artykuł w Wiki. Możemy też dodać do nich notatkę, a nawet rozpocząć dyskusję z innymi członkami zespołu.

W SCRUM każdy sam sobie przydziela zadania z dostępnego backlogu sprintu.

Nie mamy tu zarządzania projektem w tradycyjnym sensie, gdzie kierownik przydziela zadania pracownikom. Dzięki temu członek zespołu utożsamia się z zadaniem i ma motywację do jego wykonania.

Jedyny sposób, w jaki product owner może wpływać na kolejność wykonania zadań, to ustawienie ich w backlogu według własnej preferencji. ScrumEASY wspiera to dzięki możliwości przestawiania historii użytkownika w backlogu.

 class="wp-image-589042"

Oprócz możliwości tworzenia własnego Wiki mamy też dostęp do repozytorium dokumentów:

 class="wp-image-589043"

Każde zadanie możemy szczegółowo opisać, jak również udokumentować liczbę zużytych na jego realizację godzin.

Dzięki możliwości logowania czasu jesteśmy w stanie w każdej chwili zobaczyć raport pokazujący stopień realizacji projektu i zużytych godzin. Transparentność wykonywanych zadań jest jednym z założeń metodyki SCRUM. To dzięki nim na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie ocenić stopień realizacji sprintu.

 class="wp-image-589044"

Nie zabrakło również klasycznego widoku kolumnowego (tzw. boardu), na którym widzimy zadania pogrupowane statusami: do wykonania, w trakcie wykonania, gotowe. Zadania, a właściwie historie użytkownika, zgodnie z klasycznym podejściem do SCRUM mogą być zgrupowane w epiki (większe historie obejmujące całość danej funkcji).

 class="wp-image-589046"

Jeśli interesują nas aktualizacje statusu zadań, możemy poprosić system o powiadomienie nas e-mailami.

 class="wp-image-589047"

Wiki jest bardzo przydatna w dokumentowaniu wyników naszej pracy - stronę Wiki łatwo załączyć do wykonanego zadania.

Podgląd strony zobaczymy przy zadaniu - bez konieczności przechodzenia na stronę artykułu.

 class="wp-image-589048"

Jest to również element nowoczesnego zarządzania projektami programistycznymi, w którym nie powstaje odrębna dokumentacja, lecz dokumenty i notatki związane z historiami użytkownika są uznane za dokumentację.

Funkcje dostępne dla użytkownika, nawet korzystającego z darmowego planu, nie odbiegają od tej dostępnych w droższych i bardziej znanych pakietach do zarządzania SCRUM-owymi projektami. Do bieżącej pracy z zadaniami to doskonałe narzędzie.

Czy czegoś brakowało mi w funkcjach dostępnych w ScrumEASY? Chyba jedynie lepszego wsparcia dla organizowania spotkań (np. planowania sprintu lub retrospekcji sprintu) dla rozproszonego zespołu. Nawet jeśli musimy się wspomagać innymi narzędziami, aby zorganizować spotkanie online (np. Google Hangouts), to w ScrumEASY znajdziemy wszystko, co potrzebne jest do realizacji Scrumowych projektów. Jeszcze do niedawna tego typu narzędzie trzeba było sobie samemu skonfigurować, bądź zapłacić za jego używanie.

Dzięki ScrumEASY możemy zacząć realizację naszego projektu nie inwestując w subskrypcję i zdecydować się na płatny abonament dopiero wtedy, gdy potrzeby naszego projektu wzrosną.

Lokowanie produktu
Najnowsze