REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Operatorzy zwrócą Polakom pieniądze. Rząd szykuje nową ustawę

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej ma na celu dostosowanie przepisów w Polsce do Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Bez obaw, to dobre wieści. Przynajmniej dla konsumentów.

15.11.2022
19:14
Operatorzy zwrócą Polakom pieniądze. Rząd szykuje nową ustawę
REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy reformujący polskie prawo telekomunikacyjne. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wejście owej ustawy w życie okaże się formalnością i kwestią najbliższych miesięcy. Jest to bowiem efekt regulacji Unii Europejskiej.

REKLAMA

Czytaj też:

Nowe prawo, z punktu widzenia konsumenta, zmieni rynek w Polsce na dwa sposoby. Po pierwsze, zmienia definicję operatora telekomunikacyjnego na nowocześniejszą, w wyniku czego operatorami stają się przedsiębiorstwa świadczące usługę dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług komunikacji elektronicznej. Innymi słowy, do prawa telekomunikacyjnego w Polsce będą musieli się dostosować również operatorzy komunikatorów internetowych, czyli aplikacji do wysyłania wiadomości i połączeń głosowych.

Jeszcze ciekawsza wydaje się jednak druga zmiana.

Gwarantowany zwrot środków w usługach prepaid. Oddadzą pieniądze w ofertach na kartę.

Nowe prawo nakłada na operatora płatnych usług obowiązek zapewnienia możliwości odzyskania niewykorzystanych środków, które użytkownik operatorowi przedpłaci. Innymi słowy, jeżeli dany klient zechce zrezygnować z dalszego użytkowania telefonu na kartę, ale ma nadal na koncie niewykorzystane przedpłacone środki - operator będzie musiał je zwrócić. Te nie będą mogły przepadać nawet jeżeli konto wygaśnie. Choć operator nadal będzie mógł pobierać ograniczone środki odszkodowawcze, jeżeli usługa zostanie zakończona przedterminowo z winy klienta.

REKLAMA

Przepisy tyczyć się będą, jak wyżej wspomniano, również operatorów aplikacji telekomunikacyjnych. Wiele z nich oferuje dodatkowe funkcje za dodatkową opłatą, również w formie prepaid. Operatorzy tych aplikacji będą również musieli zapewnić możliwość przedpłaconych środków w razie wygaśnięcia relacji z klientem, jeżeli chcą dalej sprzedawać swoje usługi w Polsce. Choć na rynku aplikacji mobilnych jest to i tak już raczej standardem.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA