REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka

Temperatura na zewnątrz wpływa na nasze zachowanie w internecie. Upały skłaniają do mowy nienawiści

Jeżeli kiedykolwiek podczas upałów dosłownie wrzałeś ze złości - nie jesteś sam. Jak donoszą naukowcy, upały i szeroko pojęte zmiany klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia mowy nienawiści w internecie. Według uczonych nienawistne wypowiedzi i agresja to nie jedyne problemy behawioralne i społeczne, które przyniesie ze sobą globalne ocieplenie.

10.09.2022
8:15
Upały przyczyniają się do rozwoju agresji w Internecie
REKLAMA

Nie od dziś wiadomo, że dłuższa ekspozycja na wysokie temperatury ma negatywny wpływ na nie tylko nasze zdrowie, ale i samopoczucie. Frustracja, uczucie zmęczenia, drażliwość - wszystkie te emocje są pogłębione w czasie upałów. Jednak jak dowiodła analiza niemieckich naukowców, upały przyczyniają się również do przeniesienia tego zjawiska w sferę cyfrową. Niemieccy uczeni wykazali, że temperatury powyżej lub poniżej "okna dobrego samopoczucia" są powiązane ze wzrostem agresywnych zachowań w internecie.

REKLAMA

Zespół uczonych z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu w Niemczech za pomocą sztucznej inteligencji przeanalizował 4 miliardy tweetów zamieszczonych przez amerykańskich użytkowników serwisu Twitter. W wyniku analizy stwierdzili oni, że ilość mowy nienawiści wzrasta we wszystkich strefach klimatycznych, grupach dochodowych i systemach wierzeń - zarówno kiedy temperatura jest zbyt wysoka, ale i zbyt niska. Wyniki swojej pracy uczeni opublikowali we wrześniowym wydaniu The Lancet Planetary Health.

Widzimy, że poza oknem dobrego samopoczucia 12-21 stopni Celsjusza nienawiść online wzrasta do 12 proc. w przypadku chłodniejszych temperatur i do 22 proc. w przypadku gorętszych temperatur w całych Stanach Zjednoczonych.

- donoszą naukowcy.

Globalne ocieplenie sprawia, że się dosłownie pieklimy

Do analizy uczeni wykorzystali sztuczną inteligencję, która ze zbioru zawierającego cztery miliardy tweetów, wyróżniła 75 milionów angielskojęzycznych tweetów zawierających tzw. mowę nienawiści, zamieszczonych przez użytkowników ze Stanów Zjednoczonych w latach 2014-2020.

Następnie badacze przeanalizowali, jak zmieniała się liczba nienawistnych tweetów, gdy lokalnie temperatury rosły lub malały. Definiując mowę nienawiści, badacze kierowali się oficjalną definicją Organizacji Narodów Zjednoczonych:

Przypadki dyskryminującego języka w odniesieniu do osoby lub grupy na podstawie ich religii, pochodzenia etnicznego, narodowości, rasy, koloru, pochodzenia, płci lub innego czynnika tożsamości.

W całych Stanach Zjednoczonych autorzy stwierdzili niski poziom nienawistnych tweetów w "oknie dobrego samopoczucia". Okno dobrego samopoczucia zdefiniowali jako temperaturę na zewnątrz pomiędzy 12 stopni a 21 stopni Celsjusza. Minimum nienawistnych tweetów jest osiągane dla temperatur pomiędzy 15 a 18 stopni Celsjusza. Natomiast temperatury powyżej lub poniżej okna dobrego samopoczucia - poniżej 11 stopni lub powyżej 22 stopni - wiążą się ze wzrostem liczby nienawistnych tweetów.

Jak podkreślają uczeni, dokładne okno temperatury dobrego samopoczucia różni się nieco w poszczególnych strefach klimatycznych, w zależności od tego, jakie temperatury są powszechne. Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza są jednak konsekwentnie powiązane z silnym wzrostem nienawiści online we wszystkich strefach klimatycznych i różnicach społeczno-ekonomicznych, takich jak dochody, przekonania religijne czy preferencje polityczne.

Zmiany klimatyczne uderzają rykoszetem w zdrowie psychiczne

Jak mówią badacze, zmiany klimatyczne wpływają na społeczeństwo w sposób jeszcze niedoceniony przez naukę: generują konflikty w świecie cyfrowym, z których nie zdajemy sobie sprawy.

Teraz, przy postępujących zmianach klimatycznych, jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. Nasze wyniki podkreślają internetową mowę nienawiści jako nowy kanał oddziaływania, poprzez który zmiany klimatyczne mogą wpływać na ogólną spójność społeczną i zdrowie psychiczne ludzi. Oznacza to, że bardzo szybkie i drastyczne ograniczenie emisji przyniesie korzyści nie tylko światu zewnętrznemu. Ochrona naszego klimatu przed nadmiernym globalnym ociepleniem ma również kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego."

doktor Leonie Wenz, jedna z autorek badania
REKLAMA

Zdaniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego (APA), zwiększenie częstotliwości mowy nienawiści w Internecie to nie jedyny problem, z którym będą zmagać się ludzie wystawieni na efekty zmian klimatycznych. Według APA ekstremalne zmiany temperatur będą skutkować zwiększoną częstotliwością występowania stresu, niepokoju, zwiększeniem częstości używania metod wysokiego ryzyka do radzenia sobie ze stresem (m.in. nadużywanie alkoholu).

Natomiast raport ONZ z lutego bieżącego roku potwierdza, że efekty zmian klimatycznych szkodzą zdrowiu fizycznemu i psychicznemu ludzi, prowadzi do wzrostu liczby zachorowań na choroby przenoszone przez żywność i wodę, doprowadza do trudności z oddychaniem spowodowane dymem z dzikich pożarów i traum spowodowanych klęskami żywiołowymi.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA