Nauka  /  Artykuł

Naukowcy odkryli właśnie neurony, które mogą być odpowiedzialne za „taktowanie procesora” mózgu

Naukowcy odkryli właśnie neurony, które mogą być odpowiedzialne za „taktowanie procesora” mózgu

Wiele aspektów działania mózgu jest dla nas wciąż tajemnicą, a każde nowe odkrycie powoduje, że powstają kolejne pytania i spekulacje.

Zagadnienie rytmów i wzorców, które są wzbudzane przez neurony, to fascynująca dziedzina. Na przykład znaczenie fal gamma - zjawiska wzbudzania fal w ludzkim mózgu, z częstotliwością około 40 herców - jest wciąż nieznane.

Istnieje wiele podejrzeń i spekulacji - najbardziej popularną hipotezą jest użyteczność tej fali w „synchronizacji“ bodźców sensorycznych. Według tej hipotezy, dzięki falom gamma łączymy w całość zjawiska - na przykład kojarzymy czyjś widok, wypowiadane przez daną osobę słowa, zapach i dotyk. Jest to tzw. integracja modalności zmysłowych - zjawisko, które niewątpliwie zachodzi, jednak nie jesteśmy pewni, czy fale gamma mają z nim coś wspólnego.

Inna zaś hipoteza dotycząca fal gamma mówi, że pomagają nam one utrzymać uwagę na konkretnej rzeczy - stanowią jakby zegar taktujący „świadomy wątek” w mózgu. Oczywiście każda z tych hipotez ma jedną lub więcej kontrhipotez, prezentującą odmienny pogląd.

Nowe odkrycie może rzucić więcej światła na fale mózgowe.

Mimo że badania, które doprowadziły do odkrycia nowego rodzaju neuronów, prowadzone były na gryzoniach, są szanse, że uda się je odnieść do ludzkiego mózgu.

Badacze opublikowali niedawno w czasopiśmie Neuron wyniki badań ujawniających istnienie neuronu, który może być swoistym rodzajem metronomu lub zegara wewnętrznego mózgu. Utrzymuje on stałe „taktowanie“, niezależne od bodźców zewnętrznych.

Zakłócenie działania tych neuronów powodowało spowolnienie reakcji gryzonia na bodźce. Najciekawszy był jednak efekt pobudzenia neuronów odpowiedzialnych za cykl - powodowało to, że zwierzę było w stanie reagować szybciej i na mniejsze bodźce, których w normalnym stanie nie było w stanie nawet wykryć.

Jeden z autorów badania, Christopher I. Moore, tak komentuje hipotetyczne działanie mózgowych fal:

Fale gamma są przedmiotem naukowej debaty. Niektórzy szanowani neuronaukowcy uważają je za magiczny zegar, unifikujący sygnały na wskroś całego mózgu. Z kolei inni równie szanowani neuronaukowcy uważają fale gamma za rodzaj dymu z rury wydechowaj - poboczny efekt działania mózgu, który możemy zignorować.

W odróżnieniu od fal gamma, fale wzbudzane przez nowo odkryty rodzaj neuronów nie podlegają zmianom pod wpływem bodźców. Są jak metronom - równo odmierzają tempo 40 około herców - czyli około 40 cykli na sekundę. Tak zostały też ochrzczone: metronome neurons - neurony metronomowe.

Następnym krokiem badań będzie sprawdzenie, czy tego typu neurony występują w mózgach naczelnych, a w szczególności w mózgu człowieka.