1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Best In Cloud 2019: Wybrano najlepsze rozwiązanie dla Big Data i IoT

Lokowanie produktu

Oktawave Data Flow uznano za najlepsze rozwiązanie dla Big Data i IoT umożliwiające przetwarzanie danych strumieniowych w czasie rzeczywistym.

28.05.2019
10:20
Oktawave Data Flow

Autorska usługa krajowej chmury obliczeniowej Oktawave została nagrodzona w konkursie Best In Cloud 2019, w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze”. Konkurs wyróżnia najbardziej innowacyjne i efektywne wdrożenia technologii cloud computing z ostatnich dwunastu miesięcy, a także godnych polecenia dostawców rozwiązań chmurowych.

Z Oktawave Data Flow skorzystają firmy analizujące dane ze smart liczników czy centra logistyczne obsługujące duże floty. Dzięki ODF można kontrolować aktualny poziom smogu, przetwarzać wyniki giełdowe czy monitorować warunki drogowe. Potencjał tego rozwiązania jest bardzo duży również w branży e-commerce.

Umożliwia ono niezwykle dokładną analizę zachowań użytkowników - opartą o ogromne zbiory danych.

Oktawave Data Flow wykorzystuje technologie Kubernetes, Redis, Kafka, Elastic, Apache Flink, Docker. Składa się z kolektora, procesora i emitera. Kolektor udostępnia przyjazny publiczny interfejs HTTPS i odpowiada za przyjmowanie oraz przechowywanie danych wejściowych. Mogą to być różnego rodzaju sensory, mierniki wolumetryczne, liczniki czy aplikacje generujące dane.

Moduł procesora odpowiada za pobieranie uporządkowanych danych z kolektora oraz ich bieżące przetwarzanie. Posiada wbudowane mechanizmy autoskalujące, które gwarantują przetwarzanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Natychmiast po przetworzeniu dane mogą zostać udostępnione przez interfejs API/HTTPS emitera.

*Materiał powstał we współpracy z marką Oktawave.

Lokowanie produktu
Najnowsze