Przegłosowane. Każde polskie gospodarstwo oszczędzi 3000 - 4000 zł rocznie na prądzie

Lokowanie produktu: Polski Komitet Energii Elektrycznej

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej każde polskie gospodarstwo oszczędzi w skali roku od 3000 do 4000 złotych na rachunku za prąd. To rozwiązanie, które odkłada w czasie problem rosnącego kosztu energii. Na szczęście trwa jednocześnie gigantyczna, historyczna wręcz transformacja polskiej energetyki.

04.09.2023 19.02
Każdy polski dom oszczędzi 3000 - 4000 zł rocznie na prądzie

Nie każdy z nas ma tego świadomość, ale kiedy opłacamy rachunek za prąd, płacimy mniej niż połowę realnej wartości zużytej energii. To efekt szeregu rozwiązań pomocowych, które pomagają finansowo polskim gospodarstwom.

Jednym z rozwiązań pomocowych jest jasno wskazany limit zużycia energii dla gospodarstwa domowego, poniżej którego stawka za prąd wynosi preferencyjne 41 gr za kWh netto. Wcześniej limit roczny został ustanowiony na poziomie 2000 kWh, odpowiadając średniemu zużyciu typowego polskiego gospodarstwa. W lipcu 2023 roku ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej została znowelizowana, wprowadzając wyższe limity dla preferencyjnych stawek, zachowanych na ubiegłorocznym poziomie 41 groszy. 

Dzięki nowym, wyższym limitom zużycia energii Polacy zaoszczędzą od 3000 do 4000 zł w skali roku.

Wraz z nowelizacją ustawy limit zużycia, do którego płacimy niższą stawkę za prąd, wzrósł do 3000 kWh - znacznie powyżej krajowej średniej. Ponadto gospodarstwa domowe z niepełnosprawnym oraz gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na jeszcze wyższe limity, odpowiednio na poziomie 3600 oraz 4000 kWh. Z kolei po przekroczeniu limitów dodatkowe zużycie kosztuje ok. 61 gr za kWh netto – wciąż mniej od średniej unijnej.

Uwzględniając aktualne stawki za prąd oraz jego realne zużycie, wraz z nowelizacją ustawy polskie rodziny oszczędzą na rachunkach za prąd od 3000 do 4000 złotych w skali roku. Nawet więcej, jeśli skorzystają z dodatkowego programu oszczędności, w ramach którego za obniżenie zużycia prądu o 10 proc. przysługuje 10 proc. zniżki przy rachunku na prąd.

Jak obniżyć zużycie prądu o 10 proc., aby otrzymać dodatkowy rabat na energię elektryczną? Pomaga w tym kalkulator.

Polski Komitet Energii Elektrycznej przygotował czytelny, interaktywny kalkulator oszczędności, dostępny na stronie Liczysienergia.pl. Dzięki niemu każdy może się przekonać, że ograniczenie zużycia prądu wcale nie wiąże się z istotnymi, bolesnymi wyrzeczeniami. Przeciwnie, możemy zrobić bardzo mało, by bardzo wiele zmieniło się na naszym rachunku. No i w naszym portfelu.

Na witrynie Liczysieenergia.pl internauci znajdą także szereg innych porad oraz zrozumiałe wytłumaczenie, skąd biorą rosnące ceny prądu, kto za nie odpowiada i jak możemy je zatrzymać. Wszystko podane w czytelnej, bogatej graficznie, łatwo przyswajalnej formie.

Skoro płacimy mniej niż połowę realnej ceny energii, kto opłaca resztę? 

Wszystkie wcześniej opisane rządowe programy oraz osłony mają na celu ochronę odbiorcy energii elektrycznej przed drastycznymi podwyżkami rachunków. Środki na ten cel są gromadzone w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej, pochodząc m.in. od spółek energetycznych działających na terenie naszego kraju.

Właśnie te spółki, zrzeszone w ramach Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, ostrzegają Polaków przed źródłami rosnących cen energii. Te można podzielić na trzy główne czynniki: agresję Rosji na Ukrainę, stale rosnące opłaty emisji CO2 na terenie Unii Europejskiej oraz globalny wzrost cen surowców energetycznych. W ciągu zaledwie roku same koszty uprawnień do emisji CO2 podrożały trzykrotnie, z kolei kontrakty na gaz podrożały o ponad 40 proc.

Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej ceny netto energii elektrycznej w Polsce dla gospodarstw domowych zostały zamrożone i nie wzrosły rok do roku. Wynoszą one nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę, czyli ok. 10 eurocentów i są jednymi z najniższych w Europie, podczas gdy średnia unijna to 25 eurocentów. Najwyższe dotykają m.in. Czechy, Grecję i Irlandię, gdzie ceny energii dla gospodarstw domowych sięgają 40 urocentów za kWh. W Polsce ok. 60 proc. kosztów cen energii jest pokrywana w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej, ze środków specjalnego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują spółki energetyczne oraz budżet państwa.

Maciej Maciejowski, Polski Komitet Energii Elektrycznej

Jesteśmy świadkami największej transformacji energetycznej Polski.

Polska, jako istotny członek Unii Europejskiej, planuje osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku. Główny kierunek transformacji to stopniowe, rozsądne odchodzenie od energii z węgla na rzecz źródeł odnawialnych: farm wiatrowych, konsumenckiej fotowoltaiki, farm solarnych czy energii atomowej.

Z tego powodu podmioty zrzeszone w ramach PKEE podejmują się gigantycznych inwestycji, jak ogromna farma wiatrowa na Bałtyku realizowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną czy największa w kraju elektrownia fotowoltaiczna Taurona, zlokalizowana w Mysłowicach. Dzięki transformacji i przejściu na odnawialne źródła nie tylko unormuje się cena prądu, ale także zyskamy niezależność energetyczną od innych krajów oraz przestaniemy ponosić wysokie koszty emisji CO2.

Lokowanie produktu: Polski Komitet Energii Elektrycznej
Najnowsze