REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska armia ma mieć 300 tys. żołnierzy. Rząd właśnie pokazał, jak chce to zrobić

Minister obrony narodowej przestawił projekt ustawy o obronie Ojczyzny. Ustawa ma zbudować fundament do rozwoju Wojska Polskiego i do tego żeby było liczniejsze i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Decydować ma o tym mechanizm finansowania, który umożliwi zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo i obronność.

22.02.2022
17:25
Ustawa o obowiązku obrony ojczyzny przedstawiona. Polska armia ma mieć 300 tys. żołnierzy
REKLAMA

We wtorek, 22 lutego Rada Ministrów przejęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny. Teraz dokument trafi pod obrady Sejmu.

REKLAMA

W stosunkowo krótkim czasie zakładamy rozwinięcie Wojska Polskiego tworząc nowe jednostki i wyposażając je w nowoczesny sprzęt. Wszystko to służy umacnianiu bezpieczeństwa naszej Ojczyny, służy temu, aby odstraszyć ewentualnego agresora

- mówił minister Mariusz Błaszczak.

Prace nad kształtem kompleksowej ustawy o obronie Ojczyzny toczyły się pod kierunkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Ustawa o obronie Ojczyzny ma stworzyć podstawy prawne, także instrumenty finansowe dla radykalnej rozbudowy naszej armii, zarówno jeżeli chodzi o jej liczebność, jak i uzbrojenie.

Polska armia ma być ogromna

Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwi wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ustawa zmienia także podział rodzajów służby wojskowej. Rezerwowa służba wojskowa będzie podzielona na aktywną i pasywną. Dokument wprowadza także dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.

Po zmianach powstanie: służba zawodowa (żołnierze zawodowi, podchorążowie), służba zasadnicza - dobrowolna (osoby odbywające szkolenie podstawowe i specjalistyczne) oraz obowiązkowa (w przypadku odwieszenia obowiązkowej służby zasadniczej), służba terytorialna i rezerwowa.

Wprowadzamy też nowe pojęcia dotyczące form służby wojskowej. Obok zawodowej służby wojskowej, obok terytorialnej służby wojskowej wprowadzamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a więc zwracamy się do ludzi młodych, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej przyszłości, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim

- powiedział minister.

Zachętą ma być uposażenie - ponad 4 tysięcy złotych brutto. Z uwagi na to, że program jest przeznaczony dla ludzi młodych, w konsekwencji przyjętej ustawy zwalniającej je z podatku dochodowego, cała ta kwota bez podatku trafia do żołnierza.

Służba ta składa się z dwóch etapów, Pierwszy to 28 dniowe szkolenie podstawowe potem to 11 miesięcy w służbie. Jeżeli po roku ten młody człowiek zdecyduje się na służbę, zostaje żołnierzem zawodowym. Jeżeli wybierze w życiu inne zajęcie, to wtedy mamy przeszkolonego rezerwistę.

Wprowadzone zostanie też pojęcie rezerwy aktywnej, a więc żołnierzy, którzy są przeszkoleni, którzy raz na kwartał przez jeden weekend służą w koszarach, ale którzy w miarę potrzeb Wojska Polskiego mogą do niego przystąpić. Jest to pomysł zaczerpnięty z rozwiązań stosowanych w armii Stanów Zjednoczonych.

Więcej pieniędzy na wojsko

W ramach nowej ustawy wprowadzony zostanie nowy mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Członkowie NATO, zgodnie z wymogami, powinni przeznaczać minimum 2 proc. PKB na obronność. Polska realizuje ten obowiązek. Dzięki nowym przepisom, już w 2024 r. osiągniemy poziom 2,5 proc. PKB. To o 6 lat wcześniej, niż dotychczas zakładano.

Ustawa o obronie Ojczyzny kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m. in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony. 

Do głównych celów ustawy, która konsoliduje regulacje dotychczas znajdujące się w kilkunastu różnych ustawach należy m. in.: zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz daje możliwość lepszego wyszkolenia żołnierzy.

Zapisy mają ułatwić także służbę ochotnikom, którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Stworzony zostanie nowy system zachęt dla kandydatów do służby. 

Pozostałe rozwiązania przygotowane w ramach Ustawy o obronie Ojczyzny

REKLAMA

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza m. in.:

  • prostsze mechanizmy rekrutacji,
  • nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, a zasady awansu w siłach zbrojnych będą bardziej elastyczne,
  • uposażenia dla studentów studiów wojskowych tożsame z uposażeniami żołnierzy zawodowych, w tym samym stopniu.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA