REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka
  3. Ekologia

Międzynarodowy Dzień Ziemi: projekt CORaiL wykorzysta sztuczną inteligencję do ratowania raf koralowych

Dziś, podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi, Accenture, Intel i Sulubaii Environmental Foundation ogłosili wspólny projekt: CORaiL. Jego założeniem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania i analizowania odporności raf koralowych. 

22.04.2020
14:09
Projekt CORaiL wykorzysta sztuczną inteligencję do ratowania raf koralowych
REKLAMA
REKLAMA

Dlaczego rafy koralowe są takie ważne?

Rafy koralowe są jednymi z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na świecie. W przyrodzie występuje ponad 800 rodzajów koralowców, które zapewniają siedliska i schronienie dla ok. 25 proc. życia morskiego. Rafy są również ważne z naszego punktu widzenia. Chociażby dlatego, że rocznie generują one 9,6 mld dol. przychodu dla sektora turystycznego, nie wspominając już o takich drobnostkach jak ochrona wybrzeży przed silnymi burzami.

Niestety na podstawie danych programu ochrony środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych rafy koralowe są zagrożone i ulegają degradacji w rekordowo szybkim tempie z takich powodów jak zmiany klimatyczne czy nadmierna eksploatacja (przełowienia).

Jako główny wskaźnik ogólnego stanu zdrowia rafy przyjmuje się obfitość i różnorodność ryb zamieszkujących koralowce. Tradycyjne działania monitorujące rafę koralową polegają na angażowaniu nurków, którzy albo zajmują się bezpośrednim zbieraniem danych pod wodą, albo tworzą samą dokumentację (wideo, zdjęcia), która analizowana jest później w laboratoriach.

Metoda ta, pomimo dużej popularności ma swoje wady. Nurkowie mogą ingerować w podwodny świat dzikiej przyrody i nieumyślnie wpływać na wyniki badań, a ich czas pod wodą jest dość ograniczony.

I tu pojawia się sztuczna inteligencja i nowe technologie.

 class="wp-image-1132204"

Inżynierowie z firm Accenture, Sulubaai i Intel połączyli swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspólnie stworzyć projekt CORaiL, którego głównym zadaniem jest odtworzenie zdegradowanej rafy na Filipinach. Najpierw zbudowali Sulu-Reef Prosthesis, czyli betonową platformę podwodną zaprojektowaną przez Sulubaai, która zapewnia silne wsparcie dla niestabilnych fragmentów koralowców.

Sulu-Reef Prosthesis zawiera w sobie fragmenty żywych koralowców, które będą rosły i rozszerzały się, stanowiąc hybrydowe siedlisko dla ryb i życia morskiego. Następnie w strategicznych dla danego ekosystemu miejscach zostały umieszczone inteligentne podwodne kamery wideo, wyposażone w platformę VASP (Accenture Applied Intelligence Video Analytics Services Platform) do wykrywania i fotografowania ryb.

VASP wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do zliczania i klasyfikowania życia morskiego, a dane przesyłane są do pulpitu nawigacyjnego znajdującego się na powierzchni, zapewniając naukowcom zaangażowanym w projekt informacje w czasie rzeczywistym, niezbędne do ochrony rafy koralowej.

Intel dołożył swoją cegiełkę zapewniając procesory Intel Xenon, Movidius VPU, karty FPGA oraz zestaw narzędzi OpenVINO, na których bazuje platforma VASP. Inżynierowie zaangażowani w Projekt CORaiL cały czas pracują nad udoskonaleniem prototypowego systemu, który będzie zawierał zoptymalizowaną sieć neuronów koewolucyjnych. Rozważają również wzbogacenie go o kamery podczerwieni, dzięki którym monitoring rafy byłby możliwy również w nocy.

Dodatkowe funkcje, które pojawią się w przyszłości, mogą zaoferować również możliwość badania tempa migracji ryb tropikalnych do zimniejszych krajów oraz monitorowanie chronionych lub ograniczonych obszarów podwodnych.

Sam monitoring nie wystarczy.

 class="wp-image-1132207"

Dane zebrane przy pomocy CORaiL stanowią doskonały początek do rozmowy na temat tego, jak konkretnie powinna wyglądać globalna akcja ratunkowa dla raf koralowych.

REKLAMA

Zebranie newralgicznych danych to jedno, ale bez działania i współpracy z podmiotami rządowymi, które mają realny wpływ na kształtowanie przepisów mogących ochronić rafy koralowe, szanse na uratowanie tych bogatych morskich ekosystemów nie są zbyt duże.

Miejmy więc nadzieję, że politycy zainteresują się całą sprawą w o wiele większym stopniu i zaangażują się w rzeczywiste działania, dzięki którym uda się uratować rafy koralowe.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA