REKLAMA

Deficyt kompetencji chmurowych spowalnia transformację cyfrową w Polsce

29.04.2020 13.43
Deficyt kompetencji chmurowych spowalnia transformację cyfrową w Polsce
REKLAMA

Czas pandemii jest dla wielu firm sprawdzianem z transformacji cyfrowej. Udowadnia, że brakuje nie tylko narzędzi technologicznych, ale i kompetencji do błyskawicznego przestawienia na funkcjonowanie w świecie on-line. Raport IDG pokazuje czarno na białym: firmy w Polsce mają duży problem z kompetencjami chmurowymi.

REKLAMA

Obecna rzeczywistość, na skalę wcześniej niespotykaną, oparła się na dostępności i niezawodności narzędzi do pracy i nauki zdalnej, rozwiązań IT wspierających biznes oraz utrzymaniu systemów i danych w chmurze. Firmy i instytucje stanęły w obliczu konieczności stawienia czoła nowym wyzwaniom. Główne z nich to zachowanie ciągłości biznesowej i operacyjnej oraz przedefiniowanie swojego podejścia do transformacji cyfrowej. Przetrwają te, które błyskawicznie dostosowują się do sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej przez COVID-19.

Sytuacja jest tym bardziej poważna, że Polska od lat ciągnie się w ogonie krajów UE w zakresie adopcji rozwiązań chmurowych. Przyczyny takiego stanu pokazują wyniki badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”, zrealizowanego przez IDG na zlecenie Oktawave i 7bulls.com tuż przed eskalacją pandemii COVID-19 w Europie. Badanie zrealizowano na grupie osób zajmujących kierownicze stanowiska informatyczne w średnich i dużych firmach prowadzących działalność w Polsce. Wyniki wykazały, że to właśnie brak kompetencji chmurowych jest jedną z głównych przeszkód w transformacji cyfrowej.

 class="wp-image-1136947"

Menedżerom IT piętrzą się przeszkody

Respondenci wymienili aż 24 przeszkody stojące na drodze do transformacji chmurowej, które mają źródło głównie wewnątrz organizacji. Największą upatrują w braku odpowiednich kompetencji (28 proc.) oraz trudności z wyborem odpowiedniego rozwiązania technologicznego (26 proc.).

Patrząc przez pryzmat posiadanej wiedzy i umiejętności, aż 89 proc. menedżerów IT napotyka największe trudności przed samą migracją do chmury. Za najtrudniejsze etapy transformacji chmurowej uważają planowanie procesu migracji do chmury (48 proc.) oraz analizę i projektowanie architektury przed migracją (41 proc.). Samo przeniesienie systemów i aplikacji do chmury jest problemem dla 33 proc. z nich.

Blisko co drugi ankietowany (47 proc.) uważa, że kompetencje technologiczne (umiejętność zaprojektowania infrastruktury chmury i migracji) oraz pozatechnologiczne (prawne, regulacyjne, finansowe, zarządcze) w równym stopniu decydują o sukcesie transformacji chmurowej. Z kolei 35 proc. uważa, że skuteczna transformacja firmy do chmury jest niemożliwa bez twardych kompetencji technologicznych zespołu.

 class="wp-image-1136950"

Kluczowe kompetencje dla transformacji chmurowej

Zdaniem menedżerów IT kluczowe kompetencje do przeprowadzenia udanej transformacji chmurowej to umiejętność budowy i migracji aplikacji do platform chmurowych (40 proc.) oraz znajomość specyficznych technologii chmurowych jak Java, Python, Docker, Kubernetes (35 proc.). Co czwarty menedżer IT (26 proc.) uważa, że migracja do chmury nie będzie możliwa bez posiadania przez zespół kompetencji z zakresu technologii wirtualizacyjnych.

W przypadku większości firm (43 proc. dużych i 48 proc. średnich) wybór rozwiązania chmurowego zależy właśnie od posiadanych kompetencji chmurowych. Tylko dla około jednej piątej (23 proc. dużych i 21 proc. średnich firm) posiadane kompetencje nie mają znaczenia przy wyborze technologii chmurowej lub dostawcy chmury, ponieważ wystarcza im wsparcie zewnętrzne.

Wybierając dostawcę chmurowego, menedżerowie IT kierują się też innymi kryteriami oceny, takimi jak zgodność z wymogami prawnymi (44 proc.), sposób zarządzania ryzykiem (37 proc.) oraz certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo (36 proc.). Liczą się również doświadczenie dostawcy w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań chmurowych (28 proc.), lokalizacja centrum danych (27 proc.) oraz sposób zarządzania danymi (25 proc.).

REKLAMA

* Materiał opublikowany przy współpracy z marką Oktawave.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA