Polska liderem w inwestycjach w budownictwo. Wyprzedza nas tylko Finlandia

Lokowanie produktu: Budimex

Kraje Unii Europejskiej, patrząc na oficjalne dane, to wielki plac budowy. W 2020 r. poczyniono inwestycje w budownictwo w łącznej kwocie ponad 720 mld euro. Mocna pozycja Polski wynika z dużych zaległości w rozwoju względem zachodniej Europy. Nadrabiamy je jednak w bardzo dużym tempie.

13.01.2022 08.21
raport budimex 2021

Raport Budimex 2021 to pierwsze tego rodzaju opracowanie w Polsce. Z zestawionych w nim danych można poznać skalę rozwoju rynku budowlanego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a także największe obecnie realizowane budowy w krajach UE. Pokazuje też ranking krajów, które inwestują największe fundusze, proporcjonalnie do swojego PKB.

Jak wynika z raportu, pandemia COVID-19 tylko częściowo zaszkodziła europejskiemu budownictwu. W pierwszym kwartale działalność budowlana została znacząco wyhamowana, głównie z powodu tak zwanych lockdownów i obostrzeń sanitarnych. Branża jednak błyskawicznie się dostosowała i już w maju 2020 r. wróciła na właściwe tory.

Na początku 2021 r. wskaźnik produkcji budowlanej pozostawał ujemny, ale już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału wzrósł o 16,3 proc. by dobić do rekordowego, 35,5-procentowego wzrostu w kwietniu. Nie tylko pierwsze półrocze mijającego roku zostało zamknięte z dodatnim wynikiem, to trend wzrostowy pozostał utrzymany w kolejnych miesiącach.

Rynek budowlany w Polsce według Raportu Budimex 2021. Są powody do dumy.

Polska wydała przez cały ubiegły rok 7,4 proc. swojego PKB na inwestycje budowlane, a więc o 1,5 p.p. więcej niż wynosi średnia w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy wiceliderem Europy – większe kwoty wydała tylko Finlandia (8 proc. swojego PKB). Tuż za nami znajdują się Austria (7,4 proc.), Litwa (7,4 proc.), Rumunia (7,3 proc.) i Łotwa (7 proc.). Na szarym końcu stawki znalazły się Grecja (1,7 proc.) i Irlandia (2,4 proc.). Znaczna większość inwestycji budowlanych w Europie jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej.

 class="wp-image-1989317"
Udział budownictwa w PKB w krach Unii Europejskej

Znaczący udział budownictwa w tworzeniu polskiego PKB, jak wynika z Raportu Budimex 2021, nie jest skutkiem niskiej wartości bazowej. Od ponad 10 lat nasz kraj rozwija się w co na najmniej zadowalającym tempie, czego efektem są niesłabnące inwestycje ze strony przedsiębiorców. Dużą rolę pełnią tu też inwestycje ze środków publicznych, szczególnie w zakresie projektów transportowych, energetycznych i społecznych. - Polska jako kraj, po latach zapóźnień, miała wiele do nadrobienia, niemniej potrafiliśmy i wciąż potrafimy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, a efekty tego widać w rankingu budINDEX 2020 - jak można przeczytać w Raporcie Budimex 2021.

Nie bez znaczenia w tym wszystkim jest fakt, że Polska jest znaczącym wytwórcą materiałów budowlanych, co zapewnia jej w kontekście budownictwa samowystarczalność. Raport też zwraca uwagę na wysoki poziom kompetencji polskich firm budowlanych, zarówno w kwestii kadr i doświadczenia, jak i stosowania nowoczesnych technologii. Ocenę te bez wątpienia uwiarygadnia fakt, że rodzime firmy realizują skomplikowane inwestycje nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych.

Czy po serii sukcesów na rynku przyjdzie czas na Wielkie Wyhamowanie? Prognozy na najbliższe lata.

Gwałtowny wzrost produkcji budowlano-montażowej w branży budowlanej nie sprzyja wynikom firm wykonawczych. Rosnąca konkurencja o dostęp do zasobów niezbędnych do realizowania inwestycji prowadzi niejednokrotnie do pogorszenia warunków funkcjonowania tych firm. Jak przewidują eksperci Budimexu, zauważymy wzrost kosztów wytworzenia aktywów, na co nie będą mieć wpływu firmy wykonawcze.

To w konsekwencji ma doprowadzić do malejących marż, a firmy budowlane będą się dostosowywać do nowych realiów przez zwiększanie specjalizacji. Budimex przewiduje, że rynek podzieli się niejako na dwie części: relatywnie niewielkich, specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych i konsolidujących się na globalną skalę korporacji.

Wybrane największe obecnie realizowane projekty budowlane w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Przedstawione tu za przykłady projekty inwestycyjne zostały już zatwierdzone, znajdują się w trakcie budowy lub modernizacji. Zdecydowana część z nich powstaje przy wsparciu finansowym z funduszy Unii Europejskiej w ramach polityki spójności.

Tunel Brenner Base, który połączy Austrię i Włochy.

 class="wp-image-1989329"
Tunel Brenner Base

64-kilometrowy tunel kolejowy połączy Austrię z Włochami pod przełęczą Brenner w Alpach Wschodnich. Po ukończeniu jego budowy w 2028 r. będzie to drugi najdłuższy tunel kolejowy na świecie. Wartość inwestycji: 8,38 mld euro.

Autostrada wodna Sekwana-Skalda.

 class="wp-image-1989323"
Autostrada wodna Sekwana-Skalda

Autostrada wodna o całkowitej długości 177 km powstanie w ramach poszerzenia starych szlaków handlowych na rzekach Ren i Sekwana. Wartość inwestycji: 8 mld euro.

Obwodnica Stockholm Bypass Project.

 class="wp-image-1989326"
Obwodnica Stockholm Bypass Project

Obwodnica Sztokholmu znacząco usprawni lokalną transportową infrastrukturę. Wartość inwestycji: 2,6 mld euro.

Trasa kolejowa Turyn-Lyon.

 class="wp-image-1989320"
Trasa kolejowa Turyn-Lyon

Odcinek superszybkiej kolei o łącznej długości 270 km połączy Włochy i Francję. Koniec prac przewidziany jest na 2032 r. Wartość inwestycji: 25 mld euro.

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej.

 class="wp-image-1989332"
Przebudowa Warszawy Zachodniej

Budowa jest jednym z największych przedsięwzięć kolejowych realizowanych w ostatnich latach, w ramach którego przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna. Prace mają się zakończyć w 2023 r. Wartość inwestycji: 420 mln euro.

Największy park fotowoltaiczny w Europie.

 class="wp-image-2003318"
Największy park fotowoltaiczny w Europie

Inwestycja powstanie na zachodzie Hiszpanii, w prowincji Caceres. Farma nazwana Francisco Pizarro pozwoli uniknąć emisji 245 000 ton dwutlenku węgla rocznie. Wartość inwestycji: 330 mln euro.

Tunel pod cieśniną Bełt Fehmarn

 class="wp-image-2003330"
Tunel połączy Danię i Niemcy

To będzie najdłuższy zanurzony w wodzie tunel kolejowy na świecie. 18-kilometrowa inwestycja na Morzu Bałtyckim zbudowana z prefabrykatów, połączy Danię z Niemcami. Wartość inwestycji: 7,4 mld euro.

Podmorski tunel kolejowy Helsinki-Talinn.

 class="wp-image-2003333"
Kandydat na najdłuższy tunel świata.

To może być najdłuższy tunel świata. Połączy linią kolejową miasta Helsinki i Tallinn pod dnem Zatoki Fińskiej. Budowa tunelu jest motywowana potrzebą rozbudowy połączeń w rozwijającej się metropolii Helsinki-Tallinn. Wartość inwestycji: 13 mld euro.

Lokowanie produktu: Budimex
Najnowsze