1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bankowość

Wyniki Pekao najlepsze w historii. Nigdy wcześniej nie było tylu nowych klientów

Lokowanie produktu

Bank Pekao S.A. osiągnął największą sumę bilansową w historii, przekraczając 200 mld zł. Dochodowość banku rosła dwucyfrowo we wszystkich segmentach działalności biznesowej. Stało się tak głównie za sprawą nowych klientów, których nigdy nie było aż tak dużo.

27.02.2020
11:26
pekao-bankowość-cyfrowa

Wzrost i efektywność, innowacyjność oraz troska o klienta a także odpowiedzialny biznes - to na tych trzech filarach, jak usłyszeliśmy podczas prezentacji wyników finansowych za ubiegły rok Banku Pekao S.A., oparty jest ten sukces. Trudno wszak inaczej nazwać fakt, że suma bilansowa banku pierwszy raz w historii przekroczyła 200 mld zł. Ale to nie wszystko. Głównie za sprawą transformacji cyfrowej Pekao może też poszczycić się najlepszą w sektorze poprawą efektywności operacyjnej, utrzymując wiodącą pozycję w zakresie zarządzania ryzykiem.

Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem - przekonuje Marek Lusztyn, prezes Pekao.

Granica 200 mld zł przekroczona pierwszy raz

W 2019 r. byliśmy świadkami znacznie więcej operacji Banku Pekao S.A. niż w ciągu ostatnich lat. W efekcie suma bilansowa banku pierwszy raz przekroczył magiczną barierę 200 mld zł. Stało się tak głównie dzięki rozwijaniu się bazy oszczędności (w bankowości detalicznej - tak kredytów, jak i kredytów hipotecznych). Przełożyło się to na wzrost finansowania działalności klientów, który przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc.

Wynik z tytułu odsetek w ubiegłym roku wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Z kolei wyższe prowizje kredytowe, działalność kartowa oraz wyższe przychody związane z transakcjami walutowymi stały za wzrostem o 2,9 proc. po stronie prowizji i opłat - do 2,53 mld zł.

Pekao z najlepszym wzrostem dochodów komercyjnych do dekady

Miniony rok przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej. Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych: +12 proc. To spowodowało, że skonsolidowany zysk netto Pekao S.A. w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł. W tym miejscu trzeba też wspomnieć o 8-procentowym wzroście portfela klienta.

Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów - uważa Marek Lusztyn.

Bank Pekao frontem do klienta

Bezsprzecznie wpływ na tak dobre wyniki Banku Pekao S.A. za ubiegły rok mieli nowy klienci, których w tym czasie nigdy tak dużo nie było. Dość powiedzieć, że Pekao w 2019 r. odnotował rekordową sprzedaż kont osobistych na poziomie 455 tys., czyli 12 proc. wyższą niż rok wcześniej i 65 proc. więcej niż w 2017 r. Rośnie również liczba użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec 2019 r. bank miał ich 1,7 mln, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 r.

Bank Pekao stara się także umacniać wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. 
W 2019 r. liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13–17 lat była o 60 proc. wyższa w porównaniu do 2018 r., a wzrost liczby pozyskanych klientów do 26. roku życia wyniósł 26 proc. r/r. Nawet 20 procent nowych kont zakładanych jest z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a 40 procent pożyczek gotówkowych jest sprzedawana online lub przez aplikację mobilną PeoPay.

Dodatkowo w minionym roku Pekao zaproponował klientom szereg ciekawych rozwiązań. Wdrożył nowy serwis transakcyjny Pekao24 oparty o rozwiązania omnichannel czy dodatkowe funkcje w aplikacji PeoPay (m.in. przelewy na telefon BLIK, Google Asystent, Garmin Pay, FitBit Pay i autoryzację mobilną). Być może dzięki tym instrumentom uda się Pekao zrealizować cel na 2020 r.: otwarcie pół miliona nowych rachunków.

Koszty operacyjne banku ciągle poniżej kosztów inflacji

Przy okazji prezentacji wyników finansowych za ubiegły rok Bank Pekao S.A. chwali się też swoim ostrożnym podejściem do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka w 2019 r. wyniosły 43 punkty bazowe, zgodnie z szacunkami zarządu. Bank utrzymuje też wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15 proc.

Relacja kredytów netto do depozytów z kolei wyniosła na koniec 2019 r. 91 proc. Depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły w tym czasie o 9 proc., więcej niż wynosiła dynamika rynkowa. Jako jeden z najbardziej odpornych na zawirowania banków w Europie Pekao zapewnia szczególne bezpieczeństwo oszczędności klientów (bank znalazł się wśród liderów stress-testów EBA). Co istotne: dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację.

Miniony rok upłynął też pod znakiem przyjaźni do środowiska

W minionych 12 miesiącach Bank Pekao S.A. przeznaczył ponad 1,2 mld zł na finansowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W ten sposób m.in. finansował budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce – Potęgowo na Pomorzu, a niedawno rozpoczął akcję „Zadbaj 
o dobry klimat”, czyli nową ofertę Pożyczki Ekspresowej na cele ekologiczne, a dla klientów z obszaru MŚP wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych.

Pekao chce być przyjazny dla środowiska nie tylko na zewnątrz. Bank systematycznie termomodernizuje swoje budynki i zakłada na nich instalacje fotowoltaiczne. Upraszcza także procedury wewnętrzne, co pozwala na znaczne oszczędności w zakresie materiałów oraz rozwija ekologiczny wolontariat – sadzenie drzew oraz czyszczenie lasów i parków. Dba również o równouprawnienie i brak dyskryminacji w środowisku pracy. Za te działania Bank Pekao S.A. włączono do globalnego indeksu Bloomberg Gender-Equality - jako jedyną firmę w Polsce i jedną z nielicznych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

*Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao

Lokowanie produktu
Najnowsze