Tech  / News

Google wierzy w nowe media. Oto dowód - miliony euro na wyciągnięcie ręki

W Monachium właśnie odbyła się międzynarodowa konferencja medialna Medientage. Podczas niej Carlo D’Asaro Biondo (Google President for EMEA Strategic Relationships) wypowiadał się na temat programu DNI, w którym udział bierze również Spider’s Web.

W kwietniu tego roku Google we współpracy z jedenastoma europejskimi organizacjami medialnymi uruchomiło program Digital News Initiative. Celem tej inicjatywy jest promowanie i wspieranie wysokiej jakości dziennikarstwa powstającego przy wykorzystaniu nowych technologii. Firma z Mounatin View ogłosiła, że do programu tego mogą przystąpić wszystkie firmy, które można zdefiniować jako europejskie media cyfrowe. Google nie zamyka się na jakiekolwiek działania i nie zamierza współpracować wyłącznie z dużymi podmiotami. Zamiast tego chce wspierać także małe, wchodzące na rynek redakcje.

Do tej pory do współpracy z Google zgłosiło się ponad 120 organizacji.

Jeśli prowadzicie swój serwis i również chcecie się zgłosić do tego programu, zróbcie to teraz. Dzisiaj bowiem rozpoczął się nabór wniosków do DNI Innovation Fund. A jest o co walczyć, bo w ciągu najbliższych trzech lat Google chce udostępnić serwisom internetowym 150 mln euro funduszy, które nie będą obarczone dodatkowymi zobowiązaniami. Google planuje przeprowadzanie każdego roku dwóch lub więcej rund składania wniosków. Pierwsza z nich zaczyna się dziś i zakończy się 4 grudnia. Kolejna zostanie otwarta wiosną 2016 roku. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane na stronie internetowej Digital News Initiative.

Kogo szuka Google?

Firma z Mountain View jest zainteresowana projektami innowacyjnymi, które wyróżniają się na tle codziennego dziennikarstwa. Google bierze pod uwagę współpracę z projektami eksperymentalnymi, pod warunkiem, że te mają wyraźnie określone cele i w obejmują technologie cyfrowe. Warto zaznaczyć, że Google nie wymaga, by przy ich realizowaniu korzystano z jakichkolwiek jego produktów. Chodzi tu tylko o wywarcie pozytywnego wpływu na branży i sprawieniu, by dziennikarstwo stale ewoluowało, a branża się rozwijała. Fundusz jest skierowany do tradycyjnych wydawców, serwisów online, start-upów działających w branży mediów informacyjnych, partnerstw na rzecz współpracy oraz osób indywidualnych z państw członkowskich UE i EFTA.

Google przewiduje trzy sposoby finansowania. Pierwszy z nich to fundusz dla projektów prototypowych w maksymalnej wysokości 50 tys. euro. Te wnioski będą rozpatrywane w trybie przyspieszonym, a wybrane projekty finansowane w całości. Drugi to projekty średniej wielkości. Te z kolei mogą otrzymać maksymalnie 300 tys. euro, a otrzymane w ten sposób środki nie mogą stanowić więcej więcej niż 70% całkowitych kosztów realizacji projektu. W przypadku trzeciej kategorii, dużych projektów, wygląda to podobnie, tylko kwota dofinansowania rośnie do 1 mln euro. W wybranych przypadkach Google ma dawać większe dotacje. Dotyczy to jednak największych i najbardziej złożonych projektów.

Jak złożyć wniosek?

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na dedykowanej stronie internetowej Digital News Initiative. Wniosek należy sporządzić w języku angielskim i przesłać przed zakończeniem pierwszej rundy naboru aplikacji. Wstępnej selekcji wniosków dokona dedykowany zespół projektowy złożony z przedstawicieli branży i pracowników Google. Zespół będzie wystawiał Radzie Funduszu zalecenia dotyczące projektów w fazie prototypowej i projektów średniej wielkości. Rada będzie nadzorować selekcję projektów do funduszu i będzie składać się z maksimum 13 członków (dodatkowy członek Rady może zostać ogłoszony na stronie DNI). Rada będzie głosować nad dużymi projektami.

Co ciekawe, do Rady należy jeden Polak. Jest nim Bartosz Hojka, CEO Agora S.A.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst