Tech  / News

Takie zmiany w ofercie lubimy - w nju mobile za rozmowy w roamingu zapłacisz "jak w kraju"

Dzięki znanej abonentom Orange usłudze "Jak w kraju", klienci nju mobile mogą rozmawiać na terenie Unii Europejskiej za takie same kwoty, jak gdyby... byli u siebie.

Koszty nowej taryfy rozliczane są na terenie I Eurostrefy (a więc Państw UE) jako połączenia krajowe, a zatem:

  • 0,19 zł za minutę połączenia wychodzącego (naliczanie minutowe),
  • 0,19 zł za minutę połączenia przychodzącego (naliczanie sekundowe),
  • 0,09 zł za wysłaną wiadomość SMS.

Pakiet można wykupić na okres 3, 7 lub 14 dni, co będzie kosztowało odpowiednio 6 zł, 10 zł i 15 zł. Aby uruchomić usługę, wystarczy wysłać SMS o treści AKT 3, 7, lub 14 na numer 80255 - informuje Telepolis.

Można tego dokonać również po zalogowaniu się na konto w portalu internetowym nju mobile, bądź poprzez rozmowę z konsultantem pod numerem *620

Czytaj również:

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst