1. Spider's Web
  2. Technologie

Wszyscy otrzymamy jednomiesięczny darmowy rachunek za prąd. Wystarczy spełnić banalny warunek

Lokowanie produktu: PGE Polska Grupa Energetyczna

Decyzją Ministerstwa Klimatu każde polskie gospodarstwo domowe otrzyma w tym roku jednorazowy upust na rachunku za prąd, wynoszący 125 zł. Wystarczy spełnić jeden z sześciu warunków, a wymagania są naprawdę banalne.

21.09.2023
20:00
Decyzja rządu: wszyscy otrzymamy darmowy rachunek za prąd

Ile to jest, 125 złotych? Dla jednych to zakupy spożywcze na kilka dni. Dla innych prawie połowa pełnego baku. Dla mnie 125 złotych to miesięczny koszt leków, a dla mojej żony konsultacja medyczna bez kolejki. Te 125 złotych - albo więcej - każdy z nas zaoszczędzi dzięki jednorazowemu upustowi na rachunku za prąd, wchodzącemu w życie decyzją Ministerstwa Klimatu.

Rządowa inicjatywa zakłada, że każde polskie gospodarstwo domowe może liczyć na jednomiesięczny darmowy rachunek za prąd.

Na mocy rozporządzenia Ministerstwa Klimatu każdy sprzedawca energii działający na terenie naszego kraju jest prawnie zobowiązany do jednorazowego upustu dla wszystkich gospodarstw domowych. Upust wynosi 125 zł. Wskazana kwota ma odzwierciedlać średni koszt zużycia energii typowego gospodarstwa domowego w okresie jednego miesiąca.

Początkowe plany rządu zakładały dodatkowy, 5-procentowy upust na energię elektryczną zużytą przez polskie gospodarstwo w skali całego 2023 roku. Inicjatywę zablokował jednak Senat. Dlatego Ministerstwo Klimatu skorzystało z nadanych mu uprawnień, wydając rozporządzenie obligujące wszystkich sprzedawców energii do jednomiesięcznego darmowego rachunku dla Polaków.

Aby skorzystać z jednorazowego upustu w wysokości ponad 125 złotych, musisz spełnić JEDEN z sześciu banalnych warunków.

Każde gospodarstwo domowe musi spełnić zaledwie jeden z sześciu warunków, by liczyć na darmowy miesięczny rachunek za prąd. Wszystkie sześć warunków wskazanych przez Ministerstwo Klimatu prezentuje się następująco:

  1. Wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,
  2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach,
  3. Potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii,
  4. Zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022,
  5. Posiadanie prosumenckiej instalacji OZE,
  6. Korzystanie z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej jako gospodarstwo domowe z Kartą Dużej Rodziny, lub gospodarstwo z osobą z niepełnosprawnością.

Jak widać, warunki stawiane przez rząd są bardzo niewygórowane. Wiele gospodarstw domowych nie musi podejmować żadnej inicjatywy, ponieważ już wcześniej wyraziło zgodę na korespondencję lub posiada instalację OZE. Jeżeli nie jesteś pewien, czy spełniasz warunki, w takiej sytuacji wystarczy skontaktować się z dostawcą energii i wyrazić zgody na korespondencję lub potwierdzić swoje dane osobowe.

W tym miejscu po raz kolejny zwracamy uwagę: wystarczy spełnić JEDEN z powyższych sześciu warunków. Realizacja więcej niż jednego z nich nie sprawia, że gospodarstwo może liczyć na większe rabaty lub inne benefity. Co innego, jeśli uda się mu ograniczyć zużycie energii o 10 proc.

Nowy jednorazowy upust łączy się z Tarczą Solidarnościową, wyższymi limitami oraz promocją na rabat 10 proc.

Od dłuższego czasu rząd oferuje polskim gospodarstwom domowym zachętę do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Jeśli konsumpcja prądu zostanie ograniczona o 10 proc., gospodarstwo może w zamian liczyć na dodatkowe 10 proc. rabatu na rachunku za prąd. Jak ograniczyć zużycie o 1/10? Okazuje się to dosyć proste i wcale nie wymaga istotnych wyrzeczeń. Świetnie obrazuje to kalkulator oszczędności stworzony przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, dostępny pod tym adresem.

Warto zwrócić uwagę, że dzięki Tarczy Solidarnościowej oraz upustom i rabatom polskie gospodarstwa domowe płacą mniej niż połowę realnej ceny zużywanej energii. Resztę pokrywają wpłaty polskich spółek energetycznych takich jak PGE, Tauron czy Enea, przekazujących wielomilionowe środki w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki Funduszowi możliwe jest zamrożenie cen energii dla indywidualnych konsumentów na poziomie 2022 roku, jednocześnie oferując coraz wyższe limity zużycia po preferencyjnych stawkach. W tym roku rząd podniósł limit z 2000 kWh aż do 3000 - 4000 kWh, w zależności od gospodarstwa. To znacznie powyżej przeciętnego rocznego zużycia prądu przez typowe polskie gospodarstwo domowe.

Lokowanie produktu: PGE Polska Grupa Energetyczna
Najnowsze