1. Spider's Web
  2. Technologie

Internet rzeczy przerósł oczekiwania ekspertów. Orange łączy już ze sobą 3 000 000 urządzeń

Lokowanie produktu: Orange

Myśląc o Internecie odruchowo myślimy o sieci połączeń między urządzeniami na całym świecie umożliwiającej nam dostęp do informacji, pracy, edukacji, rozrywki czy zakupów. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że obok tej sieci istnieje też rozległa sieć przesyłu informacji, w której człowiek nie uczestniczy. Tutaj i nadawcą, i odbiorcą informacji są maszyny i urządzenia. Co więcej, ta sieć bezustannie się rozrasta.

14.11.2022
20:09
Internet rzeczy przerósł oczekiwania ekspertów. Orange łączy już ze sobą 3 000 000 urządzeń

Tak jak w przypadku tradycyjnego Internetu, dostęp do tej sieci przeznaczonej dla maszyn wymaga skorzystania ze specjalnych kart umożliwiających komunikowanie się urządzeń do niej należących.

Czym są karty M2M?

Karty M2M przypominają zwykłe karty SIM, które wykorzystuje się w telefonach komórkowych, z tym że M2M jak sama nazwa wskazuje służą do komunikowania się w trybie Machine to Machine, czyli urządzenie z urządzeniem, maszyna z maszyną. To właśnie takie rozwiązania pozwalają na wdrażanie w życie i rozbudowywanie tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT). Firma Orange Polska poinformowała właśnie, że liczba obsługiwanych przez nią kart M2M w Polsce przekroczyła liczbę trzech milionów.

Do czego można wykorzystać karty M2M?

Na całym świecie coraz więcej skomplikowanych systemów pomiarowych, wymagających np. stałego nadzoru czy monitoringu, a jednocześnie niewymagających stałej kontroli ze strony człowieka łączy się ze sobą właśnie za pomocą takich rozwiązań. Doskonałym przykładem jest zastosowanie kart M2M do stałego monitoringu pomiaru zużycia wody czy prądu. Urządzenie pomiarowe wyposażone w możliwość komunikacji z serwerami może na bieżąco przekazywać dane do operatora. W ten sposób znika konieczność wykonywania regularnych odczytów w mieszkaniach (co zawsze jest utrudnione, bowiem niezależnie od tego, kiedy pojawi się kontroler, w większości mieszkań nie będzie lokatorów). Co więcej, o ile kontroler może pojawić się raz na kilka miesięcy, urządzenia komunikujące się z serwerami mogą przekazywać dane do operatora nawet co godzinę. W efekcie firma zapewniająca dostawy prądu czy wody uzyskuje znacznie bardziej precyzyjne pomiary oraz informację o tym, kiedy występuje największe, a kiedy najmniejsze zapotrzebowanie. To z kolei pozwala lepiej zarządzać zasobami. Taki stały monitoring ma jeszcze kilka dodatkowych zalet. Po podłączeniu urządzeń za pomocą karty M2M praktycznie znika możliwość manipulowania pomiarami ze strony lokatorów, a z drugiej strony pojawia się możliwość natychmiastowego reagowania na nietypowe sytuacje, takie jak awarie systemu.

Karty M2M doskonale odnajdują się także w Przemyśle 4.0. Zmiany na rynku pracy oraz rozwój technologii coraz bardziej zaawansowanych inteligentnych robotów pozwala nowoczesnym przedsiębiorcom wdrażanie zarówno ludzi, jak i maszyn w proces produkcyjny. Niezależnie od tego, czy inteligentne urządzenia biorą udział w procesie produkcji, czy też nadzorują pracę załogi zawsze efektem ich wprowadzenia jest zwiększenie wydajności. Delegowanie ciężkich, ale powtarzalnych zadań takich jak rozładunek, załadunek czy transport materiałów za pomocą przenośników – to wszystko są zadania, które po zintegrowaniu urządzeń kartami M2M w ramach danego przedsiębiorstwa, mogą być wykonywane przez zautomatyzowane systemy urządzeń. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na zwiększaniu wydajności przedsiębiorstwa.

Rozwiązania smart city

Karty M2M można wykorzystać także w innych sektorach zarządzania przestrzenią. Bazując na rozwiązaniach tego typu łącząc ze sobą setki czy tysiące czujników i kamer można chociażby zbudować pełnoprawny i wydajny system monitoringu miejskiego, czy też system pozwalający zarządzać oświetleniem w całym mieście. Odbiorcami takiego systemu z jednej strony byłyby wszelkiego rodzaju służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku, czy też za szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych, a z drugiej strony obywatele, którzy zyskaliby na korzystaniu z inteligentnych czujników zarządzających na przykład systemami sygnalizacji świetlnej. W dzisiejszych czasach w obliczu gwałtownie rosnących cen energii elektrycznej dynamiczne zarządzanie oświetleniem miejskim może także okazać się strzałem w dziesiątkę. Tego typu rozwiązania z sektora smart city dostarczane przez Orange Polska zostały wdrożone już w ponad 80 miastach w całym kraju. Doskonałym przykładem może tutaj być system oświetlenia Smart Light zainstalowany w gminie Ścinawa na Śląsku. To tam, aż 12 wsi rozrzuconych na odcinku 24 kilometrów oświetlanych jest przez zintegrowany system oświetlenia dostarczany przez Orange Polska.

Orange Polska nie ogranicza się jednak jedynie do podmiotów takich jak potężne przedsiębiorstwa czy jednostki administracyjne. Firma aktywnie wspiera wiele firm technologicznych, w tym także start-upów, które chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań Internetu Rzeczy. Jako lider w sektorze IoT w Polsce Orange Polska łączy swoich klientów z licznymi Partnerami oferującymi szeroką paletę rozwiązań.

Technologia M2M przyjazna dla środowiska

Jedną z ważniejszych zalet adopcji kart M2M do stałego monitoringu sieci dostaw mediów, czy też do zarządzania oświetleniem miejskim jest to, że pozwalają one na ograniczenie do minimum zużycia energii przez te systemy, a tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Eksperci szacują, że wykorzystanie technologii M2M pozwoli zaoszczędzić nawet 10 razy więcej emisji CO2 niż sama wygeneruje.

Warto tutaj zauważyć, że wykorzystanie do komunikacji kart M2M korzystających z transmisji danych w sieci LTE-M sprawia, że cały system jest całkowicie niezależny od lokalizacji urządzeń nadawczych i odbiorczych, o ile znajdują się one w zasięgu tej sieci. LTE-M jest dostępny na terytorium całego kraju, także tam, gdzie inne sieci nie działają i w miejscach, do których człowiek nie może łatwo dotrzeć. Dla sieci LTE-M nie jest problemem komunikacja z urządzeniami czy czujnikami pomiarowymi nie tylko znajdującymi się w budynkach, ale także np. w studzienkach kanalizacyjnych.

Nic zatem dziwnego, że w Polsce rynek rozwiązań M2M rośnie niezwykle dynamicznie i powiększa się nawet o 16 proc. rok do roku. Niekwestionowanym liderem tego rynku jest Orange Polska, który obsługuje ponad 40 proc. wszystkich kart M2M w kraju.

Jaka przyszłość czeka technologię M2M?

Wszystko wskazuje na to, że znajdujemy się dopiero na początku budowy prawdziwego Internetu Rzeczy. Naukowcy przewidują, że w najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu sieci 5G możliwe będzie zwiększenie wydajności sieci i zastosowanie jej w takich sektorach jak motoryzacja, ale także w bardziej zaawansowanych dziedzinach takich jak telemedycyna. Łączenie setek tysięcy urządzeń w jedną wielką sieć sprawi, że w wielu sektorach zdominowanych obecnie przez kontakt osobisty odległość przestanie być jakąkolwiek przeszkodą. Na taką przyszłość wszyscy czekamy.

Lokowanie produktu: Orange
Najnowsze