REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bankowość

Z internetowych kont bankowych korzysta już 19 milionów Polaków

Bankowość internetowa to jedna z niewielu gałęzi gospodarki, która zyskała na pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Udowadniają to najnowsze dane, opublikowane w raporcie Netbank przygotowanym przez Związek Banków Polskich.

29.06.2020
19:03
Z internetowych kont bankowych korzysta już 19 milionów Polaków
REKLAMA

Według ZBP z bankowości internetowej korzysta już ponad 19 mln Polaków. Oznacza to, że wskaźnik aktywnego wykorzystania bankowości internetowej w ciągu roku poprawił się z 45 do 50 proc. i jest najwyższy w historii raportów. Wzrost liczby aktywnych użytkowników odnotowano zarówno jeśli chodzi o klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

REKLAMA

Liczba oraz sumaryczna wartość transakcji również w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły znacząco. Jeśli chodzi o liczbę transakcji bezgotówkowych, to w porównaniu z 1. kwartałem 2019 r. możemy mówić o 100 proc. wzroście. Natomiast zanotowano spadek, jeśli chodzi o skalę transakcji bezgotówkowych w systemie Elixir.

Pandemia sprzyja wzrostom

Okres lockdownu, podczas którego większość Polaków izolowała się w swoich domach z pewnością sprzyjał wzrostowi zawieranych transakcji online. Warto dodać w tym miejscu, że całkowita liczba klientów indywidualnych, którzy mogą korzystać z bankowości internetowej utrzymuje się od kilku kwartałów na dość stałym poziomie 37,3 mln.

Pod koniec 2019 r. liczba aktywnych klientów, czyli takich, którzy logują się do serwisu internetowego swojego banku przynajmniej raz w miesiącu wynosiła 18,28 mln. Na koniec marca 2020 z kolei było to już blisko 19 mln. Bardzo łatwo więc policzyć, że przez pierwszy kwartał br. liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 3,56 proc., co przekłada się na ok. 650 tys. nowych użytkowników bankowości internetowej. A to z kolei przekłada się na 50 proc. wszystkich użytkowników, którzy korzystają aktywnie z bankowości internetowej, co jest absolutnym rekordem w naszym kraju.

Coraz więcej klientów korzysta też z bankowości mobilnej, czyli z dedykowanych aplikacji bankowych na telefony i tablety. Z raportu ZBP wynika, że w 1 kwartale 2020 r. z tego typu rozwiązań korzystało 12,38 mln osób, czyli o 300 tys. więcej, niż w poprzednim kwartale. ZBP podkreśla, że wzrost ten zanotowano wśród klientów mobile only, czyli takich, którzy nie logują się w ogóle do swojego banku za pośrednictwem przeglądarki internetowej z komputera stacjonarnego, bądź laptopa. Ta grupa, pod koniec 2019 r. liczyła 5,8 mln osób. W marcu 2020 r. z tego sposobu obsługi swojego konta bankowego korzysta już 6,1 mln osób.

REKLAMA

Przedstawiciele ZBP podkreślają, że tak duży wzrost, bankowość internetowa zawdzięcza po części epidemii COVID-19. Wpływ koronawirusa nie będzie jednak tylko i wyłącznie pozytywny:

— Dane dotyczące I kwartału w bankowości internetowej, mobilnej i w zakresie transakcji bezgotówkowych nie pokazują nam jeszcze pełnego efektu pandemii COVID-19, choć sygnalizują już zmiany w określonych obszarach. Spodziewamy się znaczniejszego wzrostu w obszarze korzystania z usług bankowych poprzez kanały zdalne i systematycznie gromadzimy dane, które pozwolą nam na rzetelne zobrazowanie tych zjawisk. Część banków sygnalizuje zmiany w zakresie aktywnego wykorzystania bankowości internetowej przypadające na okres apogeum dotychczasowych konsekwencji pandemii dla naszej gospodarki, a więc przede wszystkim drugi kwartał tego roku, ale o pełnej skali zjawiska będziemy mogli mówić w oparciu o kompletne dane dopiero za 3 miesiące – podsumowuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA