REKLAMA

Przyjmowanie wniosków do programu Czyste Powietrze wstrzymane. Przerwa ma potrwać „kilka dni”

Wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze - taka informacja pojawiła się na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Winna zamieszania jest termomodernizacyjna ulga podatkowa, która zaczęła obowiązywać od nowego roku.

02.01.2019 11.56
ulga podatkowa wymiana pieców czyste powietrze
REKLAMA
REKLAMA

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma być rękawicą od władzy, którą możemy wyganiać smog, bijąc celnie i skutecznie. Organizatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a za realizację odpowiedzialne są wojewódzkie centralne funduszu. I właśnie na ich stronach od wczoraj widnieje informacja o „wstrzymaniu od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.”.

Wczytując się dalej w powielany komunikat na stronach wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dowiadujemy się, że „nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Ulga podatkowa naprawi pierwotny błąd.

Przerwa w naborach związana jest z zapowiedziami ministra środowiska Henryka Kowalczyka, który w zeszłym roku ostrzegał, że instytucje nie będą się szczególnie spieszyć z wypłatą dofinansowań, o które można starać się od 19 września 2018 r. Przyczyną jest błąd w pierwotnej wersji programu, przez którą beneficjenci finansowej pomocy w ramach walki o czyste powietrze musieli za nią płacić podatek.

Gdy sprawa wyszła na jaw, rządzący zaczęli się bić w piersi i obiecali, że jak najszybciej tę pomyłkę naprawią i pojawi się stosowna ulga podatkowa. Przecież nie może być tak, że państwo niby pomaga, ale zaraz potem za ową pomoc żąda pieniędzy. Potrzebna była nowelizacja prawa podatkowego w tym względzie. Tym razem obyło się rzeczywiście bez zbędnej zwłoki i nowe regulacje właśnie weszły w życie - od 1 stycznia 2019 r. Według wyliczeń szefa resortu środowiska owa ulga podatkowa ma rocznie kosztować budżet państwa ok. 1,7 mld zł. Przez cały czas trwania programu - to już 17 mld zł.

Terminu wznowienia naborów jeszcze nie jest znany.

Jeżeli przez parę dni naboru nie będzie, ale dzięki temu regulacje prawne nie będą już zmuszały do płacenia podatku za dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, nikt szat na siłę nie będzie rozdzierał. Szkopuł w tym, że o ile przerwa w zbieraniu wniosków potencjalnych beneficjentów rządowego programu jest uzasadniona prawnie, to z kolei na darmo szukać informacji, ile docelowo potrwa i chętni na skorzystanie z „Czystego Powietrza” znowu będą mogli składać wnioski o dofinansowanie.

Program „Czyste Powietrze” przeznaczony jest dla osób fizycznych - które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie ich budowy. Rząd na dotacje i pożyczki na ten cel przeznaczył 103 mld zł. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 7 tys. zł. Maksymalne koszty kwalifikowane programu „Czyste Powietrze” to 53 tys. zł. Kwota dofinansowania może się wahać od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Pieniądze mają być przeznaczone na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Wniosek o dofinansowanie składamy, gdy chcemy:

  • wymienić stare źródło ciepła (dofinansowanie obejmuje i zakup nowego pieca/kotła i jego montaż)
  • docieplić przegrody budynków
  • wymienić okna i drzwi
  • zamontować lub zmodernizować instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • zainstalować odnawialne źródła energii
  • zamontować wentylację mechaniczną z odzyskaniem ciepła.

Prace rozpisane na ponad 10 lat.

REKLAMA

W założeniach Programu „Czyste Powietrze” czytamy, że podpisywanie wniosków o dofinansowanie ma trwać do końca 2027 r. Wszystkie prace objęte tą rządową inicjatywą powinny zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2029 r. W przypadku pożyczki planowany okres spłaty to maksymalnie 15 lat. Możliwa jest karencja, nie dłużej jednak niż do zakończenia dofinansowanej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest maksymalnie do dwóch lat, nie później niż 30 czerwca 2029 r.

O dofinansowanie mogą starać się ci, którzy już rozpoczęli inwestycję, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Podobnie jest z zakończeniem prac. Ich finisz nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA