REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Oto dlaczego starsi Polacy nie zrezygnują z telefonów stacjonarnych

Jak co roku UKE prezentuje wyniki badania dotyczącego stanu polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dowiadujemy się z niego nie tylko tego, ilu Polaków korzysta z komórek, a w ilu domach nadal można znaleźć telefony stacjonarne. UKE sprawdza również, ile osób ma dostęp do Internetu i z jakich urządzeń najczęściej korzysta.

15.12.2015
12:20
Internet na kartę
REKLAMA
REKLAMA

UKE podzieliło się wynikami najnowszego badania konsumenckiego dotyczącego usług telekomunikacyjnych. Ankiety organizowane są co roku, a tym razem po raz pierwszy badanie przeprowadzono w ujęciu ilościowym i jakościowym jednocześnie.

Prezes UKE (Urzędu Komunikacji Elektronicznej) zleca badania konsumenckie raz do roku.

W ramach badania sprawdza się ile osób korzysta z usług telekomunikacyjnych i co sądzą na temat wybranych przez siebie dostawców. Ankiety przeprowadzane są wśród klientów indywidualnych oraz różnych firm i instytucji działających na terenie naszego kraju.

internet-wykorzystanie-sieic-uke-stacjonarny-mobilny-1

Badanie ilościowe prowadzone było od października do listopada 2015 roku. Pytania zadawano respondentom podczas bezpośrednich wywiadów ankieterskich. Ankietowanych podzielono na trzy grupy: klientów indywidualnych, klientów powyżej 50 roku życia i klientów instytucjonalnych.

W tym roku przeprowadzono też badanie jakościowe.

Celem drugiej części badania było wyrażenie przez klientów opinii na temat rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Jakość usług była oceniana przez pryzmat potrzeb odbiorców. Badanie jakościowe przeprowadzono metodą pogłębionych wywiadów. Ankiety wypełniali klienci indywidualni i instytucjonalni.

Badano też poziomu wiedzy. Brana pod uwagę tematyka dotyczyła dość świeżego pojęcia Internetu Rzeczy i cyberbezpieczeństwa. Organizatorzy badania UKE zwracają jednak uwagę, że wyniki odzwierciedlają deklaracje respondentów i z tego powodu mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Jakie wnioski można wyciągnąć z badania UKE?

Niemal wszyscy korzystają dzisiaj z telefonów komórkowych. Już 92 proc. naszych rodaków ma swoją komórkę, podczas gdy rok temu było ich o 4 pkt. proc. mniej. Wzrost liczby użytkowników komórek nie idzie w parze ze spadkiem liczby telefonów stacjonarnych. Można je znaleźć u 24 proc. ankietowanych.

Telefon komórkowy kosztuje Polaków średnio 49 zł miesięcznie. Mniej pieniędzy na usługi telekomunikacyjne wydają użytkownicy ofert prepaid (35 zł). Większe przychody miesięczne dla operatorów generują oferty typu mix (50 zł) lub klienci abonamentowi (wydający średnio 62 zł).

Coraz więcej osób ma dostęp do Internetu.

Już teraz 69 proc. respondentów deklaruje, że ma dostęp do Internetu. To aż o 11 pkt. proc. więcej niż rok temu. Nie jest za to żadnym zaskoczeniem, że najczęściej z Internetu korzysta się poprzez laptopy i smartfony.

internet-wykorzystanie-sieic-uke-stacjonarny-mobilny-2

Ceny za dostęp do internetu nie odbiegają zbytnio od miesięcznego kosztu za kartę SIM do telefonu. Zarówno w przypadku usług stacjonarnych, jak i mobilnych, średnia cena za dostęp do sieci wynosi 55 zł.

Usługi w pakiecie?

Z usług w pakiecie korzysta już 23 proc. badanych. Rok temu wynik ten był o 7 pkt. proc. niższy. Wykorzystywane pakiety to najczęściej telewizja i Internet w ramach jednego rachunku. Klienci są w 72 proc. zadowoleni ze zmian na polskim rynku telekomunikacyjnym, tak jak rok temu in plus oceniono rozwój nowych technologii i obniżkę cen na rynku telekomunikacyjnym.

LTE wyszło z niszy, ale Internet Rzeczy to nadal pieśń przyszłości.

Wśród respondentów 86 proc. deklaruje, że “spotkało się z usługą LTE”. Więcej niż 3 na 4 ankietowanych twierdzi też, że korzysta z sieci nowej generacji. W przypadku takich pojęć jak Internet Rzeczy lub Machine2Machine świadomość jest znacznie mniejsza.

Zaledwie 10 proc. ankietowanych deklarowało, że wie o czym mowa, a tylko 17 proc. z tej grupy faktycznie używa sprzętów tego typu. Najczęściej wymienianym urządzeniem z kategorii Machine2Machine jest Smart TV.

Badane osoby wbrew obiegowej opinii w zdecydowanej większości przypadków zdają sobie sprawę z udostępniania informacji na swój temat podczas przeglądania sieci, a 2/3 respondentów korzystających z Internetu używa programów antywirusowych.

Jedna z ciekawszych części badania dotyczy klientów indywidualnych powyżej 50 roku życia. 92 proc. z nich korzysta z telefonów komórkowych i 76 proc. z nich deklaruje, że to właśnie ze względu na komórkę zrezygnowało z telefonu stacjonarnego. Telefony stacjonarne w tej grupie wykorzystuje 30 proc. osób, ale wielu nie chce rezygnować z nich na rzecz komórek.

Powody? Wymieniane jest przyzwyczajenie oraz… rozpoznawalność numeru u osób wykonujących połączenia. W przypadku tej grupy wiekowej już 44 proc. respondentów korzysta z Internetu. Pozostałe osoby twierdzą najczęściej, że nie mają potrzeby korzystania z sieci. Brak umiejętności i przekonanie o skomplikowaniu wymieniane są rzadziej.

internet-wykorzystanie-sieic-uke-stacjonarny-mobilny-3

Przebadano też klientów instytucjonalnych.

Klienci instytucjonalni spośród usług telekomunikacyjnych najczęściej wykorzystują telefonię komórkową. Korzysta z nich 97 proc. badanych firm, podczas gdy rok temu wskaźnik ten plasował się na poziomie 89 proc.

Z telefonów stacjonarnych korzysta się częściej niż w przypadku klientów indywidualnych i tyle samo jak w przypadku klientów indywidualnych po 50-tym roku życia. Średni wynik na poziomie 30 proc. zawyżają większe firmy i sektor publiczny.

Komórki i Internet są dziś uważane za niezbędne do prowadzenia biznesu.

Im większa firma, tym większe zadowolenie z usług. UKE omawiając badanie na bazie odpowiedzi na inne pytania domniemuje, że może to być związane z instytucją opiekunów, którzy w imieniu operatora negocjują z przedsiębiorstwami warunki świadczonych usług i pomagają w razie problemów.

80 proc. firm ma dostęp do Internetu, a chwalony jest internet światłowodowy. Przedsiębiorstwa korzystają też z internetu mobilnego, a przedstawiciele znają pojęcie LTE. W przypadku Internetu Rzeczy jest to 25 proc., ale pojęcie Machine2Machine znane jest tylko 3 proc. firm.

Jak na razie brakuje wiedzy i środków, by wdrażać nowe technologie.

Polskie firmy korzystają z usług w chmurze, a zdecydowana większość jest świadoma zagrożeń i przeciwdziała im. Im większa firma, tym świadomość niebezpieczeństw też jest większa. Ciekawie prezentuje się też miesięczny koszt za dostęp do Internetu, w zależności od wielkości firmy:

  • mikro (1–9 prac.) - 102 zł
  • małe (10–49 prac.) - 125 zł
  • średnie i duże (> 50 prac.) - 306 zł
  • średnia z powyższych - 105 zł
REKLAMA

Odnośniki do plików PDF z pełnymi wynikami badania można znaleźć na stronie UKE.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA