Czy dokumentację przemysłowych szaf sterowniczych da się cyfryzować i przenieść do chmury? Eksperci twierdzą: warto

Lokowanie produktu: Rittal

Zauważenie postępującej digitalizacji większości branż to już dziś truizm. Wszyscy niemal jednogłośnie potwierdzają ogromne korzyści wynikające z cyfryzacji procesów biznesowych i inteligentnego przetwarzania danych. Ale czy da się do chmury przenieść wszystko i czy jest w tym jakiś cel? Rozwiązanie ePocket udowadnia, że digitalizacja nawet czegoś tak analogowego jak dokumentacja szaf sterowniczych, jest nie tylko możliwa - ale i ma wielki sens.

16.02.2024 17.25
szafy sterownicze epocket

Szafa sterownicza to urządzenie, które służy do przechowywania i ochrony urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych służących do sterowania i kontroli różnych procesów przemysłowych. Taka szafa jest zazwyczaj wykonana z metalu i wyposażona w drzwi, które pozwalają na łatwy dostęp do urządzeń wewnątrz niej. Może być złożona ze standardowych lub niestandardowych urządzeń, podzespołów i modułów, a ich właściwe połączenie oraz konfiguracja sprawia, że funkcjonowanie wszystkich sprzętów i instalacji jest łatwiejsze.

Szafy sterownicze znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłowych, takich jak energetyka, automatyka, telekomunikacja, informatyka, chłodnictwo, wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie i wiele innych. Pozwalają na nadzorowanie pracy innych urządzeń, regulowanie ich parametrów, wykonywanie pomiarów i kontrolowanie ich stanu. Szafy sterownicze stanowią także zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, przepięciami, przegrzaniem, wilgocią, kurzem, korozją i innymi niekorzystnymi warunkami. Zapewniają również bezpieczeństwo dla osób obsługujących urządzenia, ponieważ ograniczają ryzyko porażenia prądem lub dostępu do aparatury osób niepowołanych.

Projektowanie i serwisowanie szaf sterowniczych to zadania, które wymagają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i narzędzi. Niektóre z największych wyzwań związanych z tymi zadaniami to spełnianie norm i wymagań branży przemysłowej, które regulują konstrukcję, materiały, wykończenie, montaż, oznakowanie, oprzewodowanie, kontrolę i dokumentację szaf sterowniczych. To również zapewnianie bezpieczeństwa pracy systemów sterowania oraz ich trwałości i niezawodności w trudnych warunkach przemysłowych, takich jak wysoka temperatura, wilgoć, kurz, wibracje, wstrząsy czy przepięcia. Nie zapominajmy o dobieraniu odpowiednich komponentów i modułów do szaf sterowniczych, takich jak złączki, przekaźniki, zasilacze, sterowniki czy systemy wentylacyjne, które muszą być kompatybilne, funkcjonalne i łatwe w instalacji i konserwacji.

Czy przy okazji szaf sterowniczych można rozmawiać o cyfryzacji? Jeśli chce się zyskać przewagę nad konkurencją, to wręcz trzeba.

Firma Rittal ma jeden z najciekawszych i najbardziej niezawodnych pomysłów na częściową digitalizację dokumentacji szaf sterowniczych. Jej ePocket to cyfrowa kieszeń na schematy, która umożliwia przechowywanie i dostęp do dokumentacji maszyn i urządzeń w chmurze. Jest to wspólny projekt firm Rittal i Eplan, które są jednymi z liderów w dziedzinie technologii obudów i oprogramowania inżynierskiego.

Pomysł na ePocket zrodził się z potrzeby ułatwienia i przyspieszenia procesów projektowania, montażu, serwisu i konserwacji rozdzielnic i szaf sterowniczych. Tradycyjnie, dokumentacja taka jak schematy elektryczne, instrukcje obsługi czy karty informacyjne była drukowana na papierze i przechowywana wewnątrz obudów. To powodowało wiele problemów, takich jak:

  • ryzyko utraty, uszkodzenia lub dezaktualizacji dokumentów
  • trudność w znalezieniu i odczytaniu odpowiednich informacji
  • wysokie koszty druku i zużycia papieru
  • negatywny wpływ na środowisko
  • ryzyko pożaru spowodowanego papierem w obudowie

Rittal ePocket rozwiązuje te problemy poprzez zastąpienie papierowej dokumentacji cyfrowym bliźniakiem, który jest zawsze aktualny, dostępny i bezpieczny. Aby skorzystać z ePocket, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na tabliczce znamionowej obudowy Rittal z serii VX25, VX SE, AX lub KX. Kod QR jest unikalnym identyfikatorem obudowy i pozwala na połączenie się z odpowiednią dokumentacją w chmurze. Dokumentację można tworzyć, uzupełniać i przeglądać za pomocą aplikacji Rittal ePocket w środowisku Eplan Cloud.

Rittal ePocket zapewnia wiele korzyści dla różnych grup użytkowników, takich jak:

  • projektanci i konstruktorzy mogą szybko i łatwo tworzyć, edytować i udostępniać dokumentację z wykorzystaniem narzędzi Eplan, takich jak Eplan P8 czy Eplan Pro Panel. Mogą także śledzić zmiany i otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach.
  • serwisanci i konserwatorzy mogą natychmiast uzyskać dostęp do dokumentacji z dowolnego urządzenia, bez konieczności otwierania obudowy czy szukania papierów. Mogą także łatwo zlokalizować właściwą obudowę na terenie zakładu, dzięki funkcji geolokalizacji. Mogą także wprowadzać zmiany i komentarze do dokumentacji, które są widoczne dla innych użytkowników.
  • producenci i dostawcy mogą zredukować koszty i czas dostawy dokumentacji, a także poprawić jakość i niezawodność swoich produktów. Mogą także zwiększyć satysfakcję i lojalność klientów, oferując im nowoczesne i przyjazne rozwiązanie.

Rittal ePocket - koszty. Czy cyfryzacja szaf sterowniczych się opłaca?

Mając na uwadze relatywnie niski koszt usługi - zdecydowanie tak. Rittal ePocket jest usługą przeznaczoną dla obudów Rittal z serii VX25, VX SE, AX lub KX, które mają kod QR na tabliczce znamionowej. Jeśli klient ma inną obudowę Rittal, można wygenerować kod QR za pomocą aplikacji ePocket i nakleić go na obudowę. Jeśli klient ma obudowę innej firmy, niestety nie będzie mógł używać Rittal ePocket, ponieważ jest to usługa dedykowana dla produktów Rittal. Ekosystemy produktowe zazwyczaj najbardziej się opłacają.

Szafa sterownicza Rittal

Rozwiązanie typu ePocket to niższe koszty, wyższa wydajność i sprawniejsze procesy przemysłowe.

Za pomocą ePocket można skanować kod QR na szafie sterowniczej i uzyskiwać dostęp do dokumentacji maszyn i urządzeń, w tym ich cyfrowych bliźniaków w Eplan Cloud. Dokumentacja jest aktualna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Pracownik serwisu i konserwacji może na przykład oglądać schematy na telefonie lub tablecie, stojąc przy urządzeniu. To ułatwia szybką diagnozę i naprawę błędów.

Digitalizacja procesu od projektu do konserwacji przynosi trzykrotne korzyści dla firm: szybsze usuwanie usterek, oszczędność czasu i pieniędzy dzięki braku konieczności drukowania grubych dokumentacji, a także ochrona środowiska dzięki mniejszej emisji CO2 i zużyciu papieru. Dodatkowo, brak papieru w szafie zmniejsza ryzyko pożaru, a system zarządzania dostępem do dokumentacji pozwala na łatwe przyznawanie uprawnień poszczególnym pracownikom, partnerom i podwykonawcom.

Nie tylko więc się da przenosić nawet najbardziej analogowe elementy procesów przemysłowych, ale też niejednokrotnie wręcz warto. Tu nie chodzi o pęd ku nowoczesności za wszelką cenę i bez większego sensu - a o oszczędności na niezwykle cennych roboczogodzinach, które firma będzie mogła wykorzystać do innych inwestycji. A z taką korzyścią trudno dyskutować.

Lokowanie produktu: Rittal
Najnowsze
Zobacz komentarze