Sieć Otwartych Innowacji - podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu POIR

Lokowanie produktu: Agencja Rozwoju Przemysłu

SOI, czyli Sieć Otwartych Innowacji, to unijny projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, działający pod czujnym okiem Agencji Rozwoju Przemysłu. Projekt SOI zakończył się pod koniec ubiegłego roku i może się pochwalić grantami dla polskich firm dochodzącymi do 60 milionów zł.

11.04.2023 07.05
Sieć Otwartych Innowacji - podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu POIR

Projekt SOI miał na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie wyboru i finansowania wdrożeń nowoczesnych technologii biznesowych. Przez zawarte w nazwie projektu innowacje należy jednak rozumieć nie tylko technologie, ale i całą gamę innych zmian i przekształceń - generalnie wszystko, co zmienia biznes na lepsze.

Do innowacji zalicza się więc również wprowadzenie nowych narzędzi produkcyjnych czy marketingowych, usprawnienia organizacyjne, zmiany zasad obowiązujących w firmie, a nawet korekty regulaminów. Misją projektu SOI był wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP, a zyskać można było sporo - a mianowicie refinansowanie kosztów transferu technologii do 85%, o wartości do 200 tysięcy euro. Więcej informacji na temat programu można znaleźć w Bazie Wiedzy na portalu Sieć Otwartych Innowacji.

Przyjrzyjmy się pokrótce podsumowaniu projektu Sieci Otwartych Innowacji (ostatnia umowa o powierzenie grantu została podpisana w grudniu 2022 r.), ale i powiemy również o programie FENG, w ramach którego Agencja Rozwoju Przemysłu planuje nowy projekt skierowany do sektora polskich MŚP.

Podsumowanie projektu SOI

Projekt SOI może pochwalić się 5 konkursami, które trwale zmieniły rynek innowacji. Pierwszy, pilotażowy nabór w sprawie grantów na transfer technologii wystartował w 2017 roku i złożono w nim 16 wniosków. Rok później wniosków było już 26, a dwa lata później - 163. Łącznie podpisano 144 wnioski na transfer technologii, które opiewały na kwotę ponad 53 milionów zł.

Pod koniec 2017 roku rozpoczął się również proces akredytacji podmiotów doradczych i wyłoniono w nim 14 akredytowanych doradców. Składanie wniosków na usługi doradcze wystartowało w 2018 roku i w sumie podpisano 37 umów na doradztwo. Łączna kwota wszystkich podpisanych umów wyniosła ponad 4,3 miliona zł.

Równocześnie zorganizowano 160 wydarzeń budujących kulturę otwartych innowacji i opublikowano prawie 70 artykuł na ten temat. Cały proces przedstawia przejrzyście poniższa infografika.

Sieć Otwartych Innowacji - udane historie wsparcia przez ARP

Hanbud to producent blachodachówek i ogrodzeń metalowych z województwa podlaskiego. Firma mierzyła się z problemem natury logistycznej, związanej z bardzo dużą liczbą typów ogrodzeń oraz wyzwaniami dla przedstawicieli handlowych, zmagającymi się z indywidualnymi wycenami. Rozwiązaniem była inwestycja i wdrożenie konfiguratora ogrodzeń 3D, który pozwolił na proste projektowanie indywidualnego ogrodzenia za pomocą narzędzia online, włączając w to wyliczenie kosztu, stworzenie specyfikacji, a nawet możliwość obejrzenia na miejscu docelowym, za pomocą rozszerzonej rzeczywistości (AR).

 • grant w wysokości 174 tysięcy zł

Blees jest firmą technologiczną z województwa śląskiego, tworzącą rozwiązania IT dla branży transportu zbiorowego. Problemem był monitoring w pojazdach transportu zbiorowego, bowiem monitoring w czasie rzeczywistym wymagał zaangażowania dużej liczby pracowników. Rozwiązaniem była inwestycja w technologię aktywnego monitoringu opartego na analizie obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która umożliwia między innymi detekcję niebezpiecznych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

 • grant w wysokości 455 tysięcy zł

Magam jest firmą z województwa łódzkiego specjalizującą się w produkcji etykiet tkanych oraz taśm zasłonowych i firanowych. Problemem były rosnące koszty, a odpowiedzią na nie inwestycja w automatyzację procesu produkcji, która zaowocowała redukcją odpadów, zużycia energii elektrycznej i minimalizacją kosztów wytwarzania.

 • grant w wysokości 462 tysięcy zł

Agencja Rozwoju Przemysłu włącza rozwój i zmienia przemysł

Agencja Rozwoju Przemysłu jest spółką akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która łączy działalność biznesową z działalnością publiczną. Agencja może się pochwalić ponad 30-letnim doświadczeniem nie tylko w realizowaniu projektów biznesowych, ale i we wsparciu polskich przedsiębiorców. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP S.A. współpracuje z najważniejszymi polskimi instytucjami i realnie wspiera polskich przedsiębiorców za pomocą licznych instrumentów finansowych, wliczając w to pożyczki inwestycyjne, czy finansowanie kapitału obrotowego.

Mowa tu nie tylko o dostarczaniu przedsiębiorcom narzędzi do łagodzenia skutków inflacji, wzrostu kosztów produkcji, czy transportu, ale wręcz pomoc firmom zmagającym się z utratą płynności finansowej - wszystko co stymuluje działania zwiększające efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Tam gdzie w grę wchodzą nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania, tam Agencja Rozwoju Przemysłu jest otwarta na finansowanie. ARP działa lokalnie i jest dostępna przez sieć Centrów Obsługi Przedsiębiorców rozlokowanych na terenie całego kraju, gdzie można liczyć na wsparcie zespołów ekspertów.

Centra Obsługi Przedsiębiorców ARP - źródło arp.pl

Współpracę z ARP mogą nawiązać przedsiębiorcy zarówno z sektora małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność produkcyjną, usługową lub handlową z wyłączeniem działalności deweloperskiej oraz rolnictwa. Lista firm, które dzięki ARP rozwinęły skrzydła jest długa i znajdują się na niej zarówno prywatni przedsiębiorcy, spółki giełdowe, jak i kluczowe podmioty polskiej gospodarki.

Projekt SOI zakończony, ale zbliża się FENG

Agencja Rozwoju Przemysłu zamierza realizować projekt Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP w ramach nowego programu FENG. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to program będący kontynuacją programów Innowacyjna Gospodarka (POIG) realizowanego w latach 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój (POIR) realizowanego w latach 2014-2020. Z programu skorzystają przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu (ze szczególnym wskazaniem ośrodków innowacji). Na wsparcie FENG mogą liczyć projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe i zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki. Na liście priorytetów znalazły się następujące instrumenty:

 • Ścieżka SMART - rozwijanie oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • BRIdgeUp - wsparcie projektów B+R realizowanych przez nowopowstałe spółki technologiczne
 • Seal of Excellence - finansowanie projektów badawczo-rozwojowych.
 • IPCEI - internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw i pobudzenie eksportu produktów.
 • Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze - ukierunkowanie aktywności na realizację prac B+R.
 • Innowacyjne zamówienia publiczne - wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w modelu innowacyjnych zamówień publicznych.
 • INNOSTART - wsparcie MŚP rozpoczynających działalność innowacyjną.
 • Współfinansowanie działań TEF AI - zwiększenia wdrożeń rynkowych godnej zaufania AI i lepszego wykorzystania AI w Europie.
 • IPCEI wodorowy - budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle.

Uruchomiono już dedykowaną linię telefoniczną dla realizowanego przez ARP projektu Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP w ramach programu FENG i szczegółów można się dowiedzieć dzwoniąc na (22) 695–36–41. Więcej informacji znajdziecie wkrótce również na oficjalnej stronie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Lokowanie produktu: Agencja Rozwoju Przemysłu
Najnowsze