Bolt zablokował 8 tys. kierowców i pokazał konkurencji, jak poprawić bezpieczeństwo przejazdów

Lokowanie produktu: Bolt

W 2022 r. głośno było o przypadkach molestowania i innych niestosownych zachowań wobec pasażerek i pasażerów korzystających z usług różnych aplikacji do rezerwowania przewozów pasażerskich. W każdym przypadku zawinił konkretny człowiek, ale to firmy, pod których szyldem działali sprawcy, musiały przyjąć na siebie krytykę i jednocześnie zapewnić o posiadanych rozwiązaniach bezpieczeństwa przejazdów, żeby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości.

07.03.2023 19.03
Bolt zablokował 8 tys. kierowców i pokazał konkurencji, jak poprawić bezpieczeństwo przejazdów

Przewozy pasażerskie osób są bardzo trudną gałęzią biznesu, ponieważ w ostatnich latach skala przejazdów znacząco wzrosła. W ramach jednej aplikacji jeździ dziesiątki tysięcy osób  rozsianych po całym kraju. W związku z tym firmy deklarują, że niemalże 100% przejazdów odbywa się bez zgłoszeń o nieodpowiednim zachowaniu kierowców. Jednak każda niekomfortowa bądź niebezpieczna sytuacja jest tą o jedną za wiele, dlatego firmy chcące podchodzić odpowiedzialnie muszą zadbać o bezpieczeństwo pasażerów.

Rygorystyczne warunki weryfikacji

Praktycznie od początków istnienia aplikacji można było udostępnić swoim znajomym lub rodzinie swoje położenie. Dzięki temu mogli na bieżąco śledzić podróż oraz dowiedzieć się, czy sprawdzana w ten sposób osoba dotarła do celu podróży. Oprócz tego w trakcie przejazdu cały czas istnieje możliwość skontaktowania się ze służbami za pomocą przycisku alarmowego.

W momencie zamówienia przejazdu w aplikacji wyświetla się zdjęcie kierowcy wraz ze średnią ocen z jego przejazdów, a także model, kolor i numer rejestracyjny samochodu. Pasażer ma możliwość weryfikacji, czy przyjechał po niego właściwy kierowca, jeżeli nie, to ma możliwość rezygnacji z takiego przejazdu i zgłoszenia go do firmy. Aktualnie firma zachęca również aby pasażerowie aktywnie zgłaszali, jeśli przyjedzie po nich nieoznaczony samochód (prawidłowe oznaczenie to numer boczny wraz z oznaczeniem miejskim oraz lampa TAXI na dachu).  

Aplikacja śledzi trasę i czas przejazdu, co umożliwia wykrycie nieoczekiwanych i długich przystanków podczas kursu i zareagowanie na podejrzane zachowania.

W czasie kontroli policyjnych przeprowadzonych w 2022 r. okazało się, że część kierowców jeżdżących dla różnych firm posługiwała się podrobionymi dokumentami, które były nie do wykrycia podczas standardowej weryfikacji, a ponadto część z nich nie miała odpowiednich badań.

Zmiany Bolt są rygorystyczne, ale skuteczne

Skoro problem był poważny, to zdecydowano się działać wielotorowo, żeby zmaksymalizować ochronę pasażerów i przeznaczono kilkanaście milionów złotych na nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem było radykalne zaostrzenie procedur weryfikacji kandydatów na kierowcę. Aktualnie Bolt stawia najostrzejsze wymagania i warunki wśród całej konkurencji na rynku. Kandydat na kierowcę musi dostarczyć dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), prawo jazdy, swoje zdjęcie, zaświadczenie o niekaralności, licencję taksówkarską, zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy w charakterze kierowcy oraz zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu testów psychologicznych.

1 stycznia 2023 r. z platformy zostało usuniętych łącznie aż 8 tys. kierowców, którzy nie spełniali wymagań. Od tego czasu, ok. 30% z nich dostarczyło brakujące dokumenty, co pozwoliło im ponownie współpracować z platformą Bolt.Orężem w walce z nieuczciwymi kierowcami jest sztuczna inteligencja. Bolt wykorzystuje jej algorytmy do weryfikacji kierowców - losowo, przy logowaniu aplikacja prosi ich o wykonanie selfie w określonym czasie, które porównuje ze złożonymi dokumentami. Dopóki kierowca tego nie zrobi, ma zablokowane korzystanie z aplikacji.

Dokumenty kierowców są weryfikowane przez ekspertów w warszawskim biurze firmy. Kierowcy mogą również stawić się osobiście w pierwszym, otwartym przez Bolta Punkcie Obsługi Kierowców, gdzie weryfikuje się średnio 300 kierowców tygodniowo. W planach jest powstanie kolejnych 11 takich punktów w całej Polsce. 

Nikt z konkurencji nie podchodzi tak poważnie do kwestii bezpieczeństwa

Zaskakujący jest fakt, że w innych firmach o podobnym profilu działalności, wystarczy zdjęcie prawa jazdy, dowodu tożsamości i zaświadczenia o niekaralności  kierowcy i już można zacząć pracę. Tymczasem w Bolcie taki kierowca nie przeszedłby weryfikacji. Konkurencja pomimo licznych zastrzeżeń do swojej działalności i do swoich kierowców nadal lekceważy poważny problem. Brak weryfikacji w czasie rzeczywistym, a nawet niewymaganie od swoich kierowców zaświadczeń lekarskich sprawiają, że tak naprawdę pasażer nie ma pewności, że osoba, która go wiezie, jest tym, za kogo się podaje i czy jest bezpieczna. Co więcej - nie ma nawet możliwości sprawdzenia tego. 

Sprawdzeniu podlega prawidłowe oznaczenie samochodów

Bolt przykłada się również do kwestii narzędzi pracy kierowców. Kandydat na kierowcę musi dostarczyć dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, zdjęcie prawidłowo oznakowanego samochodu - razem z numerem bocznym - oraz potwierdzenie przejścia badania technicznego. W dowodzie rejestracyjnym musi znaleźć się wpis o przeznaczeniu samochodu do przewozu osób. Dodatkowo w miastach, gdzie występuje identyfikator kierowców taxi, kandydat musi go dostarczyć.

Żeby dodatkowo zniechęcić kierowców do prób jeżdżenia nieoznakowanymi samochodami, Bolt postanowił zachęcić użytkowników do raportowania nieprawidłowo oznakowanych aut, wprowadzając gratyfikacje finansowe. Jeżeli pasażer zgłosi nieprawidłowo oznakowany pojazd, a zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, to otrzyma on 10 zł rabatu na kolejne przejazdy.

Bolt uruchomił funkcję bezpiecznych przejazdów Kobiety dla kobiet

Statystyki są nieubłagane - to kobiety są bardziej narażone na ataki w różnej formie. We współpracy z fundacją Feminoteka Bolt podjął środki, żeby do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia takich napaści w jego pojazdach. Jednym z nich jest funkcja przejazdów dla kobiet, w których kierowcami są wyłącznie kobiety. Usługa spodobała się paniom - w rekordowym miesiącu skorzystały z 30 tysięcy przejazdów, a średnia ocen wyniosła aż 4,94/5. Co ważne: cena takiego przejazdu jest na takim samym poziomie jak regularny przejazd.

W ramach współpracy z fundacją Feminoteka kierowcy przechodzą szkolenie w formie webinaru z zasad obowiązujących w relacjach z pasażerem.

W celu poprawy bezpieczeństwa Bolt stale współpracuje też z policją. Kilkuset policjantów zostało przeszkolonych w zakresie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa firmy, a Komenda Główna Policji była konsultantem przy opracowywaniu szkoleń dla kierowców. Ponadto w przypadku zgłoszenia sprawy Bolt w pełni współpracuje z organami ścigania, aby ująć sprawcę.  

Działania Bolt w zakresie bezpieczeństwa można podsumować w kilku punktach

Kwestie bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone przez firmę Bolt: 

 • wprowadzenie najostrzejszej weryfikacji wśród konkurujących ze sobą firm,
 • zerwanie współpracy ze wszystkimi kierowcami, którzy nie spełniali wymagań platformy,
 • użycie algorytmów sztucznej inteligencji do przeprowadzenia weryfikacji, 
 • najsurowsze na rynku kryteria oceny pojazdów wykonujących przewozy osób,
 • stałe monitorowanie przejazdów, czasów postojów i kursów w celu wykrycia nieprawidłowości,
 • dodatkowa weryfikacja kierowców w losowych momentach,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz policją w zakresie opracowania polityki bezpieczeństwa, organizacji szkoleń oraz wypracowania zasad relacji kierowca - pasażer.

W efekcie tych działań użytkownicy otrzymali liczne udogodnienia:

 • możliwość wstępnej weryfikacji kierowcy na podstawie informacji z aplikacji, 
 • udostępnienie przejazdu bliskim,
 • przycisk alarmowy w aplikacji,
 • raportowanie nieprawidłowych kursów i zachowań kierowców,
 • przejazdy Kobiety dla kobiet,
 • pełną pomoc w razie wystąpienia zdarzenia, w tym opiekę psychologiczną dla poszkodowanych

Bolt dba o bezpieczeństwo swoich pasażerów na każdym etapie od momentu wybrania przejazdu. Dzięki temu korzystanie z jego usług obarczone jest najmniejszym ryzykiem wśród konkurencji, która nadal nie wdrożyła w swoich usługach procedur bezpieczeństwa na tak wysokim poziomie, jak Bolt. 

Lokowanie produktu: Bolt
Najnowsze