REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Nauka
  3. Ekologia

Już można składać wniosek o dodatek do ogrzewania. Podpowiadamy, jak to zrobić

Wcześniej po dopłaty mogli zgłaszać się palący węglem, teraz dodatek energetyczny dotyczy tych grzejących się pelletem, drewnem, gazem LPG czy olejem opałowym. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać od 20 września 2022 roku.

24.09.2022
14:14
Wniosek o wypłatę dodatku do ciepła online i w PDF. Jak złożyć?
REKLAMA

Nie każdy dostanie tyle samo. Ci, którzy mają piec na pellet lub biomasę, mogą dostać do 3 tys. zł. Dopłata do zakupu oleju opałowego to już 2 tys. zł, drewno opałowe (kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy)  - 1 tys. zł, a gaz LPG 500 zł.

REKLAMA

Wniosek o dodatek do ogrzewania w PDF do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składać można osobiście w urzędach gmin. Wzór dokumentu znajdziemy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W dokumencie należy podać swoje dane, w tym adres zamieszkania (to ważne, bo na jeden adres zamieszkania przypada jeden dodatek, nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych), PESEL czy seria i numer dowodu tożsamości. Zgłaszający musi również poinformować, na jaki numer konta ma zostać przelana suma wsparcia.

Rzecz jasna, we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła niezbędne jest wskazanie głównego źródła ciepła, zgodnie z wcześniejszą deklaracją CEEB. Najpierw wskazujemy rodzaj wykorzystywanego źródła, a potem wykorzystywane paliwo.

Część druga dokumentu to podpisanie oświadczeń o tym, że wymienione osoby są członkami gospodarstwa i że nie korzysta, albo nie korzystało z dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można złożyć online

Wypełniony już wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła możemy albo przekazać do urzędu gminy, albo złożyć go elektronicznie - online. Robimy to za pomocą serwisu ePuap i Profilu Zaufanego.

Na stronie wybieramy opcję "Zobacz katalog spraw", a następnie w "Sprawach ogólnych" - "Pisma do urzędu". W sekcji  "Najczęściej załatwiane sprawy" znajdziemy "Pisma ogólne do podmiotu publicznego"  i to właśnie ta opcja nas interesuje.

Klikamy "Załatw Sprawę". Musimy wybrać adresata - czyli naszą gminę - a następnie zaznaczyć, że rodzaj pisma to wniosek, a jego tytuł: "Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła". To samo wpisujemy w treści pisma. Następnie dodajemy załącznik, czyli wypełniony przez nas wcześniej wniosek o dopłatę do ogrzewania".

REKLAMA
Wysyłanie dokumentów przez EPUAP online. Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gmina ma 30 dni na wypłatę świadczenia od prawidłowo złożonego wniosku. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 roku.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA