Adobe - jak zrezygnować, jak przestać płacić, jak usunąć konto

adobe jak zrezygnowac jak usunac konto jak przestac placic

Nie potrzebujesz już oprogramowania Adobe lub chcesz przerzucić się na inne? Podpowiadamy, jak zrezygnować z usług.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zrezygnować z usług Adobe?

Jeśli korzystasz z wersji próbnej lub opłacasz produkty Adobe na podstawie planu indywidualnego, wystarczy, że zalogujesz się  na stronę Konto Adobe, za pośrednictwem linku: https://account.adobe.com/plans, a następnie wybierzesz opcję Zarządzaj planem, po czym w kategorii Informacje o planie klikniesz opcję Anuluj plan. 

Po wykonaniu tych kroków użytkownik powinien wskazać przyczynę anulowania i kontynuować poprzez wybór pola z napisem ,,kontynuuj’’.

Jeśli pole z napisem ,,Anuluj plan’’ jest niewidoczne, należy spróbować jeszcze raz - po upływie doby. Problemy w dostępie do tej opcji mogą pojawić się w przypadku, gdy płatność jest w toku lub płatność z jakichś powodów nie mogła przejść.

Jak przestać płacić za Adobe?

Subskrypcja Adobe stała się zbędnym kosztem, w związku z czym chcesz dowiedzieć się, jak przestać płacić za program. Zgodnie z instrukcjami wskazanymi wyżej, wystarczy, że wybierzesz pole z napisem ,,anuluj plan’’ w kategorii Informacje o planie. 

Istotne jest, żeby znać warunki anulacji subskrypcji. Czas anulowania i rodzaj subskrypcji wpływa na możliwość otrzymania zwrotu. W przypadku, gdy użytkownik zrezygnuje z programu  w okresie 14 dni od dokonania pierwszego zakupu, przysługuje mu prawo do zwrotu całości opłaty.

Jak usunąć konto Adobe?

Konto w programie Adobe można usunąć, pod warunkiem, że użytkownik anuluje wcześniej subskrypcję i na koncie nie będzie można zidentyfikować aktywnej subskrypcji. 

Należy pamiętać, że przed usunięciem konta trzeba zapisać wszystkie pliki obecne w chmurze, gdyz rezygnacja z konta wiąże się z utratą wszekich danych. 

Kolejnym krokiem do trwałego usunięcia konta jest zalogowanie się na stronie: https://account.adobe.com/privacy, przejście do sekcji ustawienia prywatności, w której  należy znaleźć opcję ,,Usuń konto’’, a następnie wybrać przycisk ,,Kontynuuj’’,  przeczytać komunikaty wyświetlane na ekranie. W przypadku, gdy wyświetli się prośba o opuszczenie organizacji lub anulowanie planu należy wykonać kroki wskazane na ekranie. Na koniec trzeba ostatecznie potweierdzić usunięcie konta poprzez wybranie pola z napisem: Tak, rozumiem i chcę trwale usunąć to konto Adobe, a następnie: Potwierdź usunięcie konta.

Zdjęcie: Sam Kresslein / Shutterstock.com