REKLAMA

Grupa Cyfrowy Polsat pochwaliła się świetnym wynikiem finansowym za II kwartał

Grupa Cyfrowy Polsat radzi sobie w tym roku nad wyraz dobrze. Wyniki finansowe za II kwartał 2019 r. potwierdzają tę tezę.

29.08.2019 12.50
cyfrowy-polsat-telewizja-internetowa-ott
REKLAMA
REKLAMA

Przychody Grupy Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2019 r., na bazie poprzednio obowiązujących standardów rachunkowości, zanotowały wzrost o 11,9 proc rok do roku, osiągając poziom 2,913 mln zł (przychody uwzględniające wpływ MSSF 16 wyniosły 2,923 mln zł).

Skąd wziął się taki wynik?

GCP zanotowała m.in. wzrost przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych. Wzrost ten pojawił się m.in. dzięki skonsolidowaniu wyników Grupy Netia od 22 maja 2018 r. Po wykluczeniu tego czynnika przychody detaliczne zmniejszyłyby się o ok. 1 proc. r/r, bo spadek przychodów z usług głosowych został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu transmisji danych.

Konsolidacja wyników grupy Netia miała również wpływ na wzrost przychodów hurtowych . Ponownie - gdyby wyłączyć ten czynnik, przychody hurtowe wzrosły o ok. 16 proc., a na wzrost tej pozycji miało przede wszystkim wpływ włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym pakietów Eleven Sports Network oraz Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych.

Odnotowano również wyższe przychody z tytułu sprzedaży sublicencji programowych, odsprzedaży pojemności sieci mobilnej dla klientów MVNO oraz reklamy i sponsoringu.

Wyższe przychody przyniosła również sprzedaż sprzętu klientom. Głównie na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w wyższym koszcie własnym sprzedanego sprzętu, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń.

Z kolei niższe niż przed rokiem były przychody z tytułu świadczenia usługi roamingu krajowego oraz na rzecz operatora P4.

Koszty Grupy w II kw. 2019 r. na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wyniosły 2,404 mln zł i wzrosły r/r o 13 proc.

Wzrost kosztów jest całkiem naturalny

I występuje w każdej firmie, która inwestuje w swój rozwój. Wzrost kosztów technicznych spowodowany był głównie konsolidacją wyników Grupy Netia.

Po wykluczeniu tego czynnika koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich wzrosły o ok. 7 proc.. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych kosztów zakańczania połączeń i tranzytu ruchu, wyższych kosztów zakupu ruchu w roamingu międzynarodowym oraz zawiązania wyższych rezerw dotyczących kosztów energii elektrycznej.

Wzrost kosztów contentu spowodowany był głównie ujęciem wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, w szczególności dotyczących uruchomionych w drugiej połowie 2018 roku kanałów Polsat Sport Premium, które transmitują m.in. piłkarskie rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA oraz zakupionych w maju 2018 roku kanałów Eleven Sports Network.

Wyższe koszty własne wygenerowała również sprzedaż sprzętu na skutek większego udziału droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń końcowych, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń.

Wzrósł też koszt wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników głównie w związku z konsolidowaniem wyników Grupy Netia, spółki Coltex oraz Eleven Sports Network, jak również w efekcie przeprowadzenia konwersji formy zatrudnienia części pracowników tymczasowych na etaty stałe.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w 2Q’19 wzrosły r/r o 1,1 proc. do poziomu 325 mln zł, pomimo spadającego o 0,7 proc. r/r rynku. W efekcie udział w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 27,2 proc.

EBITDA Grupy Polsat na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości, wynosząca 960 mln PLN, zanotowała wzrost r/r o 1,4 proc., przy marży EBITDA na poziomie 33,0 proc.. EBITDA uwzględniająca wpływ MSSF 16 wyniosła 1,076 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 36,8 proc.

Zysk operacyjny Grupy Polsat (EBIT) na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wyniósł 515 mln zł

Oznacza to, że w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r., wzrósł on o 8,3 proc. EBIT uwzględniający wpływ MSSF 16 wyniósł 523 mln zł.

REKLAMA

Z kolei zysk netto GCP na bazie dotychczasowych standardów rachunkowości wzrósł o 17 proc do 270 mln zł. Zysk netto uwzględniający wpływ MSSF 16 wyniósł 269 mln zł. Skorygowany FCF po odsetkach za II kw. 2019 r. wyniósł 392 mln zł (w okresie 12-miesięcznym 1,385 mln PLN, zgodnie z oczekiwaniami spółki).

Jednym słowem Grupa Cyfrowa Polsat czuje się doskonale na polskim rynku i nie obawia się trendów spadkowych na rynku reklamy telewizyjnej. Kolejny kwartał zakończony zyskiem na pewno ucieszy radę nadzorczą.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA