1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

Szukasz najbliższego hotspotu Wi-Fi? Zajrzyj na... Pocztę

Dostęp do Internetu na poczcie! Również w małych miejscowościach

Spora część z nas zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, w Polsce nadal nie każdy ma dostęp do wydajnego łącza internetowego, chociażby z przyczyn geograficznych. Poczta Polska wychodzi naprzeciw tym osobom.

Poczta Polska uruchomiła darmowy, bezprzewodowy, nielimitowany dostęp do Internetu w ponad 850 placówkach zlokalizowanych poza dużymi aglomeracjami. Spółka chce w ten sposób pomóc w cyfryzacji społeczeństwa, zwłaszcza w tych miejscach, w których dostęp do sieci jest mocno ograniczony technicznie lub ekonomicznie.  Na liście placówek z darmowym Internetem są także odziały Poczty  dedykowane obsłudze pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży.

Aby korzystać z darmowego połączenia, wystarczy wybrać na ekranie urządzenia mobilnego siec o nazwie „ Poczta Polska”, bez konieczności wpisywania dodatkowych haseł. Klienci korzystający w ten sposób  z sieci, będą także proszeni o wyrażenie zgody na wyświetlanie reklam. Poczta Polska w drugim etapie przedsięwzięcia ma udostępnić darmową transmisję sygnału poprzez Wi-Fi we wszystkich własnych placówkach pocztowych włączając co kwartał do systemu 500 lokalizacji.

Jak zawsze w przypadku jakichkolwiek inwestycji pochodzących ze spółek Skarbu Państwa, pierwsze spojrzenie jest odruchowo sceptyczne. Wszak to wszystko finansowane jest z pieniędzy podatników. Z drugiej jednak strony, jestem przekonany, że gdyby nie ta inicjatywa, w wielu małych miejscowościach dostęp do Internetu dla większości ich mieszkańców nadal kojarzyłaby się głównie z sygnałem EDGE na telefonach komórkowych. Nie śmiem więc krytykować czegoś, co może okazać się pierwszą okazją na komfortową lekturę Spider’s Web.

Oby tylko Poczta Polska wdrożyła ów szybki internet w placówkach szybciej, niż idzie im wdrażanie terminali płatniczych. Bo możemy się tego internetu po prostu... nie doczekać.