Tech  / Lokowanie produktu

Jak zyskać przewagę nad konkurencją? Zobacz raport HP Polska

HP Polska dostrzega w małych i średnich przedsiębiorstwach jeden z najważniejszych filarów naszej gospodarki. Polski oddział kalifornijskiego Hewlett-Packarda przygotował specjalny raport zatytułowany “HP dla Biznesu. Małe. Średnie, Innowacyjne”. Przeanalizowaliśmy dostarczone przez firmę dane w poszukiwaniu najciekawszych informacji dotyczących potencjału polskich przedsiębiorstw. Dowiedzieliśmy się też, jakie są bariery utrudniające wdrażanie innowacji oraz z czym zmierzą się polskie firmy w nadchodzącym roku.

Patrząc na działania polskich firm z perspektywy konsumenta nie zawsze jasne jest, jakimi przesłankami kierują się menedżerowie. Często podejmowane przez nich decyzje wydają się osobie postronnej wręcz irracjonalne. Raport przygotowany przez HP Polska rzuca nieco światła na to, jakie mają cele i przed jakimi wyzwaniami stają przedsiębiorcy. Lektura dokumentu pomaga zrozumieć, jak do rozwoju i nowości z segmentu IT podchodzą małe i średnie firmy, w których technologie informacyjne niekoniecznie stanowią sedno działalności. Dokument nazwany “HP dla Biznesu. Małe. Średnie, Innowacyjne” odpowiada na pytania dotyczące tego, co tak naprawdę jest istotne z perspektywy dyrektorów, kierowników i specjalistów IT i wskazuje czynniki hamujące rozwój.

Na podstawie uzyskanych przez TNS informacji Infotarget opracowało dla HP Polska podzielony na cztery rozdziały dokument obrazujący stan innowacyjności polskich firm w 2014 roku.

hp-polska-raport-innowacje-1

Dane do 30-stronicowego raportu opublikowanego w formie pliku PDF w ubiegłym tygodniu przez HP Polska zebrane zostały w lipcu br. przez firmę TNS. Przeprowadziła ona 500 wywiadów z dyrektorami, kierownikami i specjalistami ds. IT w przedsiębiorstwach o różnej wielkości: małych (400 firm zatrudniających od od 50 do 249 pracowników) oraz średnich (100 firm, 250–499 pracowników). Dobór konkretnych firm ma charakter reprezentatywny.

Z dokumentu można dowiedzieć się nie m.in. tego, jak polscy przedsiębiorcy postrzegają swoją innowacyjność. Pierwszy z rozdziałów dotyczy tego, jak traktowane jest IT przez polskie firmy: czy to zło konieczne, czy też ważna część przedsiębiorstwa? Skupiono się też na wyzwaniach, z jakimi przedsiębiorcy zmierzą się w 2015 roku. Kolejne strony poświęcone zostały finansom oraz próbie identyfikacji tego, czym wyróżniają się obecni liderzy w swoim segmencie. W dodatku do raportu przeanalizowano też “innowacyjność we wpisach internetowych”.

Kierunek: innowacje

hp-polska-raport-innowacje-2

Już we wstępie do dokumentu zachęcający do jego lektury dyrektor zarządzający HP Polska, Paweł Czajkowski, stawia popartą uprzednimi badaniami tezę: polskie firmy faktycznie chcą być i stają się nowoczesne. Zwraca on jednak uwagę na to, że polscy menadżerowie są przy tym pragmatyczni w wyborze narzędzi. Mają za cel głównie zwiększanie sprzedaży, udziałów w rynku i rywalizację z konkurencją. Jeśli ma w tym pomóc IT, to musi być to poparte twardymi danymi na temat przydatności modernizacji i wprowadzania nowych rozwiązań.

Głównie wniosek z badania jest taki, że kadry zarządzające w polskich firmach nie rzucają się na wszystkie nowinki bez uprzedniej analizy korzyści i racjonalnych wskaźników ekonomicznych, ale nie stronią od nich widząc realne korzyści. Wprowadzanie innowacji nie powinno być (i nie jest) celem samo w sobie. Bardzo istotne dla Polaków jest też bezpieczeństwo, niezawodność stosowanych rozwiązań i zaufanie do partnerów technologicznych. Aż 57 proc. respondentów jest przy tym przekonanych, że… już teraz ich firmy są innowacyjne.

Ten wskaźnik jest jeszcze wyższy i wynosi 67 proc. w przypadku zadania tego pytania osobom piastującym stanowisko CIO w firmach z branży technologicznej.

hp-polska-raport-innowacje-3


Oprócz tego 65 proc. ankietowanych uważa, że to właśnie technologia wspiera innowacyjność firmy. Takie wyniki napawają optymizmem. Okazuje się przy tym, że przedstawiciele firm przekonani o swojej innowacyjności faktycznie są lepiej przygotowani pod względem technologicznym i chętniej inwestują w nowoczesne rozwiązania. W ujęciu statystycznym przeznaczają oni więcej środków na działania rozwojowe niż tylko utrzymanie istniejącej infrastruktury.

Dla przeciwwagi warto jednak dodać, że respondenci raczej nie widzą u siebie innowacji w samym modelu biznesowym. Najczęściej wskazywane obszary innowacyjności to “Produkty i usługi” oraz “Obsługa klienta”, które otrzymały taki sam, wysoki wynik. To właśnie tutaj dostrzega się największą szansę na bezpośrednie przełożenie się innowacji na realne zyski. Niżej znalazło się budowanie wartości własnej marki oraz współpraca z partnerami biznesowymi, ale to nadal istotne obszary.

Czy jest tu miejsce na pogoń za nowinkami?

hp-polska-raport-innowacje-4

Firmy z sektora MŚP w Polsce z jednej strony dostrzegają potrzebę wprowadzania innowacji, ale z drugiej podchodzą bardzo zachowawczo do prowadzonego biznesu. Zamiast rzucać się na każdą nowość i wdrażać ją w swoich strukturach, menedżerowie wolą korzystać ze sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań. To zresztą zrozumiałe, zwłaszcza wśród firm których główna gałąź działalności nie jest związana ściśle ze światem nowych technologii.

Ze względu na trudność w zbadaniu faktycznego stopnia zaawansowania technologicznego firm, których przedstawiciele brali udział w badaniu, oddano głos samym zainteresowanym. Okazuje się, że oceniają oni swoje przedsiębiorstwa pod tym względem raczej dobrze. Zaledwie 8 proc. osób dostrzega konieczność unowocześnienia zaplecza technologicznego, podczas gdy 40 proc. nie widzi konieczności poprawy. Co istotne, wielkość firmy ma tutaj spore znaczenie i występuje korelacja pomiędzy liczbą pracowników, a wysoką samooceną firmy.

Inwestycje w nowe technologie idzie w parze z podnoszeniem innowacyjności firmy.

hp-polska-raport-innowacje-5

Z badania wynika jednoznacznie, że nie da się budować innowacyjnego przedsiębiorstwa bez inwestycji w nowe technologie. Jest to najważniejszy, chociaż nie jedyny czynnik rzutujący na sukces lub porażkę w tym zakresie. Przeznaczenie środków na rozwój to jednak dopiero początek procesu.

Jeśli firma chce być innowacyjna, to kadra zarządzająca musi zadbać o wiele innych czynników. Najlepiej zacząć od podniesienia kwalifikacji pracowników, którzy sami powinni dostrzegać konieczność wprowadzania innowacji. W wielu przypadkach dużą rolę odgrywa pozyskiwanie finansowania z zewnątrz dla działu R&D, współpraca z innymi podmiotami oraz sektorem edukacyjnym.

Największe hamulce dla innowacji

hp-polska-raport-innowacje-6

Nie zawsze wdrożenie innowacji w firmie jest możliwe, a wiele zależy tutaj oczywiście od konkretnego profilu działalności, doświadczenia, pozycji konkurencji. Analizując odpowiedzi przedstawicieli badanych firm można zidentyfikować największe bariery w ujęciu statystycznym. Okazuje się, bez większego zaskoczenia, że największym problemem są… pieniądze.

Na pytanie o najważniejsze przeszkody dla rozwoju innowacyjności w firmie najwięcej respondentów, bo aż 24 proc., wskazało właśnie “Brak funduszy”. Niewiele mniej osób, bo 21 proc., wybrało zresztą bardzo podobną odpowiedź, a mianowicie “Nie inwestujemy w nowoczesne technologie”. To dużo mówi na temat podejścia przedsiębiorców do prowadzonego biznesu.

Trzeci w kolejności wynik też jest zastanawiający.

hp-polska-raport-innowacje-8

Brak pieniędzy jest oczywiście sporym problemem, ale nie jest on nierozwiązywalny. Problem w tym, że w wielu przypadkach nawet jeśli pojawią się dodatkowe środki, to nie zostaną one spożytkowane na rozwój wykorzystywanych technologii. Aż 19 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich firma trzyma się sprawdzonych rozwiązań, czyli nawet nie jest zainteresowana wdrażaniem nowości.

13 proc. przedstawicieli firm tłumaczy się tym, że brakuje im albo nowoczesnego sprzętu, albo samych innowacyjnych rozwiązań. Zaledwie 10 proc. w odpowiedzi na pytanie stwierdziło, że problemem są działania kadry zarządzającej, narzucone odgórnie dyrektywy lub inne cele w firmie. Dość duży odsetek (8 proc.) wskazał w tym pytaniu odpowiedź “Inne” (niestety bez rozwinięcia tej odpowiedzi), a niemal tyle samo osób (7 proc.) nie umiała wybrać odpowiedzi na zadane pytanie z zaproponowanych.

Działy IT jawią się momentami jako zło konieczne.

hp-polska-raport-innowacje-7

Bardzo ciekawe wnioski można wyciągnąć patrząc na odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak traktowany jest przez przedstawicieli firmy dział IT. Z jednej strony większość firm (82 proc.) uznaje IT jako niezbędny element organizacji, który umożliwia sprawne funkcjonowanie firmy, ale z drugiej tylko 10 proc. przypisuje temu obszarowi strategiczne znaczenie. Zastanawiające jest też to, że w 2014 roku aż 7 proc. respondentów, czyli przedstawicieli małych i średnich firm, przypisuje działowi IT… znaczenie marginalne.

Dobrze rokuje na przyszłość natomiast to, że ponad połowa (55 proc.) badanych firm już teraz ma własnych dział IT, a pozostałe nie stronią od outsourcingu - w pełnym wymiarze (9 proc) lub przynajmniej częściowym (29 proc). Także tutaj jednak jest cały czas grupa 7 proc. przedsiębiorstw, w których nie ma wyodrębnionego działu IT per se, a obsługą informatyczną firmy zajmują się pracownicy zajmujący się na co dzień innymi zadaniami.

Raport HP odczarowuje też mobilną rewolucję.

hp-polska-raport-innowacje-9

Patrząc na reklamy sklepów z elektroniką można by przypuszczać, że nowoczesne smartfony i tablety na stałe weszły do użytku. Tak może i jest w prywatnych domach, ale w sektorze MŚP nadal są one raczej dodatkiem, niż głównym narzędziem pracy. Nie powinno to jednak dziwić, skoro rzadko kiedy większość pracowników wyposażona jest we własne klasyczne komputery, więc gdzie tutaj miejsce na erę post-PC? Tylko 32 proc. firm deklaruje, że powyżej 3/4 pracowników wykorzystuje w pracy służbowy komputer.

Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się we wskazanej wcześniej konserwatywności firm z sektora MŚP i stawianiu na sprawdzone rozwiązania. Wyniki te można połączyć też z tym, że rzadko kiedy dyrektor działu IT może sam podejmować decyzje. W większości przypadków mogą oni zgłosić potrzebę np. zakupu dodatkowego sprzętu, ale tylko w 13 proc. przypadków mogą oni decydować o budżecie bez konsultacji. Nieco lepiej wygląda to w przypadku firm, gdzie IT ma znaczenie strategiczne - wskaźnik wtedy rośnie do 21 proc.

Jakie wyzwania stoją przed firmami na nadchodzący rok?

hp-polska-raport-innowacje-11

Druga część raportu “HP dla Biznesu” stara się zidentyfikować, z jakimi wyzwaniami będą zmagać się przedstawiciele przedsiębiorstw w nadchodzącym roku. Okazuje się, że bardzo istotne będzie bezpieczeństwo danych firmowych i to niezależnie od profilu prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę kolejne doniesienia o wyciekach danych to bardzo dobry trend: przedstawiciele firm najwyraźniej widzą, że wdrożenie rozwiązań informatycznych w firmie to dopiero początek i stały proces, a nie jednorazowe działanie.

Nie zaskakuje to, że przed działem IT stanie zadanie poprawienia wyników firmy, w tym jakości świadczonych usług. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będą chętnie wykładać dodatkowe środki. W przyszłym roku aż co trzecia firma postara się wydawać na dział IT mniej pieniędzy niż do tej pory.

hp-polska-raport-innowacje-12

Tam jednak, gdzie wydatki na dział informatyczny wzrosną, postawione zostaną przed nim konkretne cele - nie tylko podniesienie bezpieczeństwa informacji, ale również podniesienie jakości obsługi, dostarczenie realnej wartości biznesowi, przyspieszenie czasu realizacji projektów oraz ogólnie pojęta reorganizacja IT na bazie doświadczenia z poprzednich lat.

To jeszcze nie wszystkie ciekawe informacje jakie w swoim raporcie przekazuje HP Polska. O finansowaniu firm, próbie stworzenia profilu lidera w danej branży oraz ciekawostek związanych z innowacyjnością w komunikatach publikowanych przez firmy w sieci opowiem w kolejnym wpisie.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst