Operatorzy  / Artykuł

Łączne roczne przychody Orange i T-Mobile wynoszą 400 mld zł, przychody budżetu Polski to 300 mld - czyli czego boi się Plus

Picture of the author
175 interakcji
dołącz do dyskusji

Plus uważa, że głównym zagrożeniem dla branży telekomunikacyjnej jest sojusz T-Mobile i Orange. Marki te dążą nie tyle do stworzenia duopolu, co faktycznego monopolu.

Już teraz T-Mobile i Orange mają w swoich rękach około 60% rynku. Łączne roczne przychody obu korporacji wynoszą 400 mld złotych co Plus porównuje do 300 mld złotych rocznego budżetu Polski.

Dlaczego taka sytuacja jest niebezpieczna?

Plus zauważa, że największymi akcjonariuszami obu korporacji są rządy Niemiec i Francji, które mają odpowiednio 32% i 27% udziałów. W związku z tym Plus musi konkurować ze spółkami kontrolowanymi przez inne państwa.

Na czym polega współpraca Orange i T-Mobile, którą Plus odbiera jako tworzenie monopolu? Operatorzy ci współkorzystają z infrastruktury, czyli korzystają ze wspólnej sieci w spółce Networks. Dodatkowo firmy łączą posiadane częstotliwości.

Spółka Networks została założoną przez T-Mobile i Orange w grudniu 2010 roku. Polkomtel był wtedy spółką kontrolowaną przez skarb państwa.

Oznacza to, że dwóm zagranicznym korporacjom, kontrolowanym przez rządy Francji i Niemiec, umożliwiono (nie przewidując długoterminowych skutków) stworzenie spółki, która stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla wówczas państwowego Polkomtelu, będącego w procesie prywatyzacji. - tłumaczy Plus

Według Polkomtela zezwolono innym państwom na powołanie spółki, która miała zdominować polską państwową firmę. Plus po prywatyzacji został jedynym dużym operatorem komórkowym i telekomunikacyjnym, który znajduje się w polskich rękach - niestety, ale tylko pozornie. Po prywatyzacji, bezpośrednim udziałowcem w Polkomtelu została szwedzka spółka Eileme 4 AB, która jest zależna od cypryjskiej spółki Metelem Holding Company Ltd., kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka i Hieronima Rutę.

O sile sojuszu T-Mobile i Orange dużo mówią poniższe slajdy.

Rezultatem współpracy obu korporacji są miliardowe zyski, których nie uzyskają inni operatorzy. Sytuacja ta może w dłuższym okresie spowodować wypchnięcie z rynku telekomunikacyjnego mniejszych graczy i możliwość dyktowania cen przez Orange i T-Mobile.

Będziemy wtedy świadkami pozornej konkurencji.

Tak naprawdę na rynku może zostać tylko dwóch operatorów posiadających wspólną infrastrukturę i korzystających z tych samych częstotliwości.

Jakie częstotliwości są najcenniejsze? Rzućcie okiem na poniższe slajdy.

Łączenie częstotliwości ma o wiele większe znaczenie w przypadku szybkiego Internetu LTE niż połączeń głosowych GSM. (podane wartości liczbowe są jedynie przykładowe – z zachowaniem proporcji – ale nie są wartościami rzeczywistymi)

Operatorzy Orange i T-Mobile mogą stworzyć czterokrotnie lepszą usługę, dzięki współdzieleniu częstotliwości w technologiach HSPA/LTE. Zrobią to bez ograniczania pojemności stacji nadawczej. Aby inni operatorzy mogli im dorównać musieliby pozyskać cztery razy więcej pasma. Co samo w sobie jest albo niemożliwe z powodu ograniczeń przetargowych lub bardzo kosztowne.

Polkomtel złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie w sprawie podejrzenia naruszenia przez PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange) oraz T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

10 września 2013r.: Po dwóch latach wzorcowej współpracy mobilnego ramienia Grupy - PTK Centertel z T-Mobile w zakresie wzajemnego korzystania z dostępowych sieci radiowych, strony rozszerzyły współpracę o technologię 4G. PTK Centertel sp. z o.o. podpisała z T-Mobile S.A. aneks do umowy o wzajemnym korzystaniu z mobilnych sieci dostępowych (umowa znacząca opisana w raporcie bieżącym nr 86/2011).

Spółki będą współpracować przy budowie sieci w technologii 4G w modelu podobnym do obecnej współpracy w obszarze sieci mobilnych. Strony rozbudują sieci by zwiększyć zasięg usług 4G, a Orange Polska będzie mogła świadczyć usługi 4G korzystając z częstotliwości 1.800 MHz, także z częstotliwości posiadanych przez T-Mobile.

Orange Polska będzie korzystać z częstotliwości 4G należących do T-Mobile za wynagrodzeniem płatnym przez 14,5 lat. W przyszłości współpraca może także zostać rozszerzona na inne pasma częstotliwości. - czytamy w oświadczeniu przygotowanym przez PTK Centertel Sp. z o.o.

Plus uważa, że UOKiK mógł zostać wprowadzony w błąd przez T-Mobile i Orange.

Urząd mógł nie znać faktycznego zakresu planowanej współpracy obu firm w ramach utworzonej spółki Networks.

Uważamy również, że UOKiK mógł zostać wprowadzony w błąd przez Orange i T-Mobile, co do faktycznego zakresu planowanej współpracy obu spółek. W naszej opinii współpraca ta jest prawdopodobnie rozszerzana poza tę, którą obie spółki zadeklarowały UOKiK-owi występując o zgodę na powołanie spółki Networks! – mówi Beata Iracka-Piskorz, Dyrektor Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego Polkomtelu. – UOKiK powinien przeanalizować realny zakres współpracy Orange i T-Mobile i ich spółki Networks! wraz z oceną skutków, jakie ta współpraca niesie ze sobą dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Plus zwrócił uwagę na fakt, że częstotliwości zdobyte w ramach przetargu są przydzielane odzielnie dla T-Mobile lub Orange. W praktyce obie firmy wykorzystują je wspólnie tak, jakby należały do jednej grupy kapitałowej. Dopuszczalne są porozumienia dotyczące wspólnego wykorzystania infrastruktury, ale nie można przenosić i udostępniać częstotliwości w sytuacjach, które prowadzą do naruszenia konkurencji na rynku.

Jestem szalenie ciekaw tego jak zareaguje UOKiK i jakie decyzje zapadną w tej sprawie. Mówimy tu nie tylko o olbrzymich pieniądzach, które nie są w polskich rękach, ale o możliwości zepsucia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym co w dłuższym okresie będzie odczuwalne dla nas wszystkich.

Zdjęcie Mobility and modern telecommunication concept pochodzi z serwisu Shutterstock. Wszystkie slajdy pochodzą z materiałów prasowych Plusa.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst