Tech  / News

Krótka piłka: Egzamin z Internetu, by nie stracić posady dziennikarza Polskapresse

Grupa Polskapresse egzaminuje dziennikarzy z umiejętności wykorzystywania w pracy Internetu. (...) - W naszej redakcji zapowiadano, że osoby, które nie zdadzą egzaminu, mogą być zwolnione. Nie znam jednak nikogo, kto by go oblał ten egzamin, bo można było go poprawiać – mówi dziennikarz jednej z gazet Polskapresse.

-Press.pl

Mediaworker, proszę państwa. Mediaworker, a nie dziennikarz.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst