REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

AntyWeb ma inwestora - Ventures Hub. Wartość serwisu przekracza 750 tys. zł!

10.06.2011
14:36
REKLAMA
REKLAMA

To chyba historyczna chwila dla polskiej sceny blogowej. Serwis AntyWeb zdobył inwestora branżowego – IQ Partners S.A., który za pośrednictwem swojej spółki zależnej Ventures Hub Sp. z o. o. zainwestował w serwis Grzegorza Marczaka 250 tys. zł. (2,5 tys. udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy) zyskując 31,25% udziałów w kapitale zakładowym Antyweb Sp. z o. o. Jeśli więc dobrze liczmy – serwis blogowy Antyweb wycenia się na ponad 750 tys. zł.

Z komunikatu, który właśnie przed chwilą ukazał się na Newconnect.pl wynika, że Antyweb zamierza wkrótce poszerzyć zakres działalności poprzez uruchomienie blogów o pokrewnej tematyce. Oto treść komunikatu IQ Partners. Sp. z o. o.:

Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2011 roku powziął informację, że spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A., Ventures Hub Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych zawiązała w dniu 9 czerwca 2011 roku spółkę Antyweb Sp. z o.o. W spółce tej Ventures Hub Sp. z o.o. objął 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości 250.000,00 zł (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych). W rezultacie Ventures Hub Sp. z o.o. posiada 31,25% udziałów w kapitale zakładowym Antyweb Sp. z o.o.

Jednocześnie Ventures Hub Sp. z o.o. zawarł z pozostałymi udziałowcami Antyweb Sp. z o.o. umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się do objęcia dodatkowych 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości 200.000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych), jeżeli zostaną spełnione warunki określone w tej umowie inwestycyjnej, a związane z postępami prac w realizacji przedsięwzięcia.

Spółka Antyweb Sp. z o.o. powstała we współpracy z panem Grzegorzem Marczakiem, który w jej ramach prowadzić będzie blog poświęcony branży internetowej www.antyweb.pl. Spółka zamierza poszerzyć zakres działalności poprzez uruchomienie blogów o pokrewnej tematyce.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Serdecznie gratulujemy Grzegorzowi Marczakowi wielkiego sukcesu i trzymamy kciuki za rozwój serwisu AntyWeb!

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA