REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Dlaczego Google kradnie pomysły Apple?a ? zapytałem wiceprezesa Google?a, Sundara Pichai?a.

21.05.2010
11:15
REKLAMA
REKLAMA
Sundar Pichai podczas konferencji I/O

Tak właśnie zrobiłem (jak w tytule), bo od pewnego czasu można było odnieść wrażenie, w wielu kwestiach nowych biznesów Google’a, internetowy gigant z Eric’iem Schmidtem u sterów kopiuje pomysły Apple’a. Teraz, po dwóch dniach konferencji I/O, to już nie wrażenie, lecz przypuszczenie graniczące z pewnością – Google po raz kolejny kopiuje pomysły biznesowe Apple’a. To wydaje się o tyle niesamowite, że jeszcze kilka miesięcy temu Schmidt zasiadał w? zarządzie Apple’a.

Android, Android Market, teraz Chrome Web Store i Google TV ? wszystkie nowe potężne inwestycje Google?a wydają się być jeśli nie wierną kopią pomysłów Apple?a (oczywiście z uwzględnieniem strategicznie różnego podejścia biznesowego: zamknięty Apple?a vs. otwarty Google?a), to bardzo silnie na nich wzorowanymi.

Zresztą podczas konferencji I/O jeden z wiceprezesów Google?a otwarcie stwierdził, że Android powstał po to, aby świat mobilny nie został zdominowany przez jednego człowieka, jeden telefon i jednego operatora.

Spider?s Web z kolei miał okazję zadać kilka pytań innemu wiceprezesowi Google?a Sundarowi Pichai?owi, który w środę w San Francisco prezentował światu pomysł Google?a na Chrome Web Store.

Spider’s Web: Dlaczego Google kradnie pomysły Apple?a? Pomysł na wirtualny sklep z aplikacjami na Chrome OS wydaje się być dokładnie taki sam jak AppStore dla iPhone?a od Apple?a. Czy chodzi o to, żeby przejąć deweloperów od Apple?a?

Sundar Pichai: Chrome Web Store jest otwartym rynkiem dla aplikacji typu web, który zapewnia użytkownikom łatwiejszy sposób przeglądania oraz pobierania aplikacji web za pomocą bardziej zintegrowanego interfejsu użytkownika. Ponieważ aplikacje w Chrome Web Store są normalnymi aplikacjami web napisanymi za pomocą standardowych narzędzi sieciowych, mogą być używane na dowolnej nowoczesnej przeglądarce, która obsługuje konieczne technologie sieciowe. Kontynuujemy nasze inwestycje w obszary, które będą przynosiły największe korzyści dla naszych użytkowników, a nie na podstawie tego co wdraża nasza konkurencja.

Spider’s Web: Jak będzie wyglądał system prowizyjny w Chrome Web Store. Czy będzie to 70 do 30% (to drugie dla Google?a)?

Sundar Pichai: Szczegóły systemu płatności i jego zasad przedstawimy w późniejszym terminie, w tym roku.

Spider’s Web: Czy aplikacje z Chrome Web Store będą dostępne offline? Jeśli tak, to jak będzie się do nich docierało? Czy będą rezydowały na komputerach? Jeśli nie, to ich użycie będzie bardzo ograniczone, nieprawdaż?

Sundar Pichai: To zależy od dewelopera czy chce aby aplikacja pracowała online czy offline, nie od nas. Pomysł na Chrome Web Store jest taki, aby połączyć ludzi z aplikacjami web i pomóc im odnaleźć nowe innowacje.

Sundar Pichai prezentuje Chrome Web Store

Dla zainteresowanych czytelników posługujących się językiem angielskim podajemy także wersję oryginalną pytań i odpowiedzi:

Spider’s Web: Why is Google stealing ideas from Apple? This idea for an online store with apps for Chrome OS seems to be exactly the same as Apple’s AppStore for iPhone OS. Is this about winning developers over from Apple?

Sundar Pichai: The Chrome Web Store is an open marketplace for web applications which provides users with an easier way to browse and access web applications through a more integrated user experience. Because web apps listed in the CWS are regular web applications, built with standard web tools, they can be used by anyone using a modern browser that support these necessary web technologies. We continue to invest in areas that will have the greatest benefit for our users, not based on what features competitors launch.

Spider’s Web: What will be commission system employed in Chrome’s Web Store? Will it be 70 – 30% (the latter for Google)?

Sundar Pichai: We will be ready to share the details of our payment integration and policies later this year.

Spider’s Web: Will apps from Chrome Web Store be available offline? If yes, how will you access them? Where will they be stored in a machine (cache)? If no, their usage will be very limited, wouldn’t you agree?

Sundar Pichai: Basically it is down to the developer whether they want the app to work online and offline, not us. The idea is of the Chrome Web Store is to connect people to web apps and help them discover new innovations.

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA