Oszczędzasz i inwestujesz jednocześnie. Oto nowa lokata Banku Pekao

Lokowanie produktu: Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. wprowadził nowy produkt inwestycyjno-oszczędnościowy. Na 6-miesięcznej Lokacie Inwestującej można zarobić 9 proc. w skali roku.

13.02.2023 08.01
Oszczędzasz i inwestujesz jednocześnie. Oto nowa lokata Banku Pekao

Nowa Lokata Inwestująca w Banku Pekao S.A. działa w ten sposób, że co miesiąc część pieniędzy przekazywana jest na fundusz inwestycyjny. Klienci mogą wybrać spośród sześciu funduszy Pekao TFI w zależności od akceptowanego ryzyka i składu portfela funduszu. Ta odsłona oferty obowiązuje do 31 marca, a minimalna kwota, na jaką można otworzyć lokatę to 6000 zł.

Lokata Inwestująca jest dostępna dla nowych i obecnych klientów banku.

Jak działa Lokata Inwestująca w Banku Pekao S.A.?

Co miesiąc 1/6 kapitału przekazywana jest na fundusze inwestycyjne Pekao TFI. Roczne oprocentowanie lokaty wynosi 9 proc. Można ją otworzyć zarówno w bankowości internetowej Pekao24, aplikacji PeoPay oraz w oddziałach.

Otwarcie lokaty jest bardzo proste. Aplikacja banku i bankowość internetowa przeprowadzą klienta krok po kroku przez cały proces. Automatycznie otwierany jest rejestr w jednym z sześciu funduszy Pekao TFI, na który co miesiąc przelewana będzie 1/6 środków. Odsetki naliczane są od salda lokaty. Podstawa ich wyliczenia zmniejsza się wraz z przeniesieniem części środków na fundusz.

Mechanizm działania lokaty zapewnia korzyść w postaci efektu średniej ceny zakupu jednostek. Chodzi o to, że wpłaty dokonywane są regularnie w odstępach miesięcznych i zostają przeliczone na jednostki uczestnictwa. „W związku z tym nabywana jest co miesiąc różna liczba jednostek uczestnictwa: w przypadku, gdy cena jednostki uczestnictwa funduszu spada - więcej, a gdy rośnie - mniej. Dzięki temu ryzyko inwestycyjne jest rozkładane w czasie” - tłumaczy Bank Pekao S.A. 

Jaki jest stosunek Polaków do inwestowania?


Pod koniec 2022 r. przeprowadzono badanie Assay Index 2022, z którego wynika, że rośnie liczba Polaków, którzy pozytywnie odnoszą się do inwestowania. Ich liczba wzrosła z 28 proc. w 2021 r. do 35 proc. w 2022 r. Co prawda zwiększył się odsetek osób, które chciałyby zainwestować wolne środki, ale wynosi on 15 proc., czyli niestety niewiele. Dlatego propozycja Banku Pekao S.A. ma na celu zachęcenie klientów do inwestowania.

Jednym z celów jakie sobie stawiamy jest oswojenie Polaków z produktami inwestycyjnymi. Nowa Lokata Inwestująca to pomost pomiędzy światem depozytów a inwestycji. (…) Dzięki temu klient ma zapewniony wysoki zysk z lokaty i jednocześnie dywersyfikuje w czasie zakup funduszu inwestycyjnego

- mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A. 

Z czego wynika, póki co, niski odsetek Polaków, którzy zainteresowaniami są inwestycjami? Przywołane wcześniej badanie wskazuje dwa czynniki: brak wiedzy i doświadczenia, z których wynika ostrożne, być może nawet zachowawcze podejście do tematu.

– Mamy nadzieję, że ułatwienie zakupu funduszy inwestycyjnych pozwoli „odczarować” nastawienie Polaków do inwestycji i przekona ich by zacząć inwestować chociaż niewielkie kwoty i zdobyć doświadczenie. Liczymy też, że to rozwiązanie sprawi, że jeszcze większą część transakcji funduszowych realizować będziemy przez kanały zdalne. Dzięki ciągłemu ich rozwojowi udział sprzedaży funduszy inwestycyjnych przez bankowość internetową i mobilną wzrósł do 56 proc. w 2022 r. z 37 proc. w 2021 r. 

– dodaje Remigiusz Hołdys.
Lokowanie produktu: Bank Pekao S.A.
Najnowsze