1. Spider's Web
  2. Technologie
  3. Bankowość

Dom Polski otworzył swoje podwoje w Davos. Bank Pekao i PZU już drugi raz tak promują nasz kraj

Lokowanie produktu

Podczas 50. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Prezydent RP Andrzej Duda otworzył Dom Polski, zorganizowany przez PZU i Pekao. To tutaj odbyły się debaty i panele z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki i gospodarki. Tematem dominującym był rozwój i promocja naszej części Europy.

23.01.2020
17:25
Dom Polski dzięki Pekao i PZU kolejny raz będzie promował nasz kraj

Dom Polski to już drugi raz z rządu wspólna inicjatywa Banku Pekao SA oraz PZU. I też teraz, tak jak poprzednio, udało się go zlokalizować w ścisłym centrum konferencyjnego Davos pod adresem Promenade 58.

To miejsce to dowód na to, że jesteśmy obecni i widzialni na świecie. Tym bardziej cieszę się, że organizacji podjęło się PZU i Bank Pekao - stwierdził Andrzej Duda, który takiej formie promocji naszego kraju za granicą od początku kibicował.

Gośćmi Domu Polskiego na tegorocznym Davos, oprócz Prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawickiego, byli znani ekonomiści, w tym profesor Nouriel Roubini, przedstawiciele międzynarodowych korporacji i firm doradczych (np. Goldman Sachs, Microsoft, McKinsey, Deloitte), think-tanków (np. Atlantic Council) oraz polscy przedsiębiorcy, a także dziennikarze z Polski i z zagranicy.

Tematem nr 1 był #Growing Europe. Dlatego dyskusja toczyła się m.in. o tym, jak stworzyć optymalne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw w zaawansowanych technologicznie branżach, by wykorzystać potencjał 30 tysięcy start-upów na obejmującym łącznie 100 milionów osób rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

Dom Polski, czyli skracanie dystansu do najbogatszych

Rola Pekao i PZU nie ogranicza się jedynie do organizacji Domu Polskiego. Obie instytucje zainicjowały także debaty dotyczące nowego modelu rozwoju dla regionu w świetle powolnej utraty prostych przewag konkurencyjnych Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, jak tańsza siła robocza czy napływ funduszy rozwojowych z Unii Europejskiej.

Tutaj też postawiono wszystkim gościom pytanie: jak sprawić, by nasz region zmniejszał dystans do najbogatszych krajów w zakresie cyfrowej gospodarki i najnowszych technologii? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dziś stosunek nakładów na badania i rozwój do PKB w naszym regionie wynosi nadal tylko połowę średniej w Europie Zachodniej.

Jesteśmy w Davos także dla polskich firm, które budowały sukces Polski ostatnich lat. Jako Bank Pekao chcemy być dla nich przewodnikiem i wsparciem finansowym na międzynarodowych rynkach, na które wychodzą, by zdobywać międzynarodowe doświadczenia i móc skuteczniej konkurować w zglobalizowanym świecie - przekonuje prezes Banku Pekao SA Marek Lusztyn. - W tym roku zastanowimy się wspólnie, jak podtrzymać wysokie tempo gospodarczego rozwoju Polski i regionu w obliczu nowych wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0 czy powszechną digitalizacją - dodaje.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki. Gromadzi prezesów największych firm, szefów organizacji pożytku publicznego, intelektualistów i naukowców. Uczestniczy w nim większość prezydentów i premierów reprezentujących najbardziej rozwinięte kraje świata. W sumie corocznie w Forum, które ma w tym roku jubileuszową 50. edycję, uczestniczy ok. 3000 reprezentantów pochodzących ze 110 krajów.

Bezsprzecznie głównym tematem tegorocznego Forum są zmiany klimatyczne i ich wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę. Najważniejsi tego świata będą także zastanawiać się nad bardziej zrównoważonymi modelami biznesowymi w świecie nowych wzorców handlu i konsumpcji. Z pewnością wśród tematów nie zabraknie również rozmów o czwartej rewolucji przemysłowej oraz o zmianach demograficznych, społecznych i technologicznych, które wpływają na edukację, zatrudnienie 
i przedsiębiorczość.

*Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Lokowanie produktu
Najnowsze