1. SPIDER'S WEB
  2. Bankowość

Mówią, że stopy procentowe tak niskie, że nie ma jak oszczędzać. Pekao pokazuje, że to jednak możliwe

Bank Pekao S.A. pokazuje, że nie brakuje instrumentów pozwalających na odczuwalne oszczędzanie. A w dodatku za chwilę pojawią się następne możliwości.

pekao-bank-oszczędzanie

Chociaż przed kolejnymi posiedzeniami Rady Polityki Pieniężnej apele o podniesienie stóp procentowych - co miałoby Polakom wreszcie pozwolić na poważne oszczędzanie - wydają się coraz głośniejsze, to nic się nie zmienia i poziom stóp ani drgnie.

To jednak wcale nie oznacza, że tym samym oszczędzanie w Polsce nie ma sensu i więcej przy tej okazji człowiek się napoci niż będzie z tego korzyści. Mimo że to dosyć powszechny pogląd, nie brakuje przykładów, że nieco wprowadza w błąd.

Jak oszczędzać, to w Banku Pekao S.A.

To, że możemy oszczędzać dobitnie udowadnia Bank Pekao S.A. Tylko na ostatnich produktach inwestycyjnych banku z ochroną kapitału, klienci odnotowali zysk na poziomie 5,68 proc. w skali 18-miesięcznego okresu inwestycyjnego, czyli około 3,8 proc. rocznie. A to dopiero początek.

Jesienią zachęcamy naszych klientów do oszczędzania i inwestowania. Oferujemy produkty atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów, z ograniczonym ryzykiem inwestycyjnym. Warto również podkreślić, że klienci, którzy korzystali do tej pory z oferowanych przez nas produktów, osiągali często bardzo dobre wyniki inwestycyjne, mimo wysokiej zmienności na rynkach kapitałowych – przekonuje Grzegorz Olszewski, Członek Zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za obszar inwestycji i ubezpieczeń.

Zakończone we wrześniu plany inwestycyjne: Certyfikat Mocny Dolar bazowały na umocnieniu amerykańskiej waluty względem złotego.

Pekao ma nowy produkt: Mocny Złoty

Jeżeli ta okazja do oszczędzania wedle porad Banku Pekao S.A. przeszła wam koło nosa, nic straconego. Już teraz pojawiła się kolejna, tego typu okazja. Od 1 października można przystąpić do subskrypcji produktu strukturyzowanego BPW Mocny Złoty emitowanego przez Bank Pekao. Strategia inwestycyjna zakłada umocnienie kursu złotego względem euro przez okres kolejnych 12 miesięcy trwania inwestycji.

W przypadku realizacji pozytywnego scenariusza rynkowego, klienci mogą liczyć na maksymalny zysk na poziomie 3,51 proc. Z kolei przy negatywnym scenariuszu, otrzymają wypłatę pierwotnie zainwestowanej kwoty, powiększonej o oprocentowanie gwarantowane na poziomie 0,01 proc. Minimalna kwota inwestycji w przypadku BPW Mocny Złoty to tylko 1000 zł.

Nowe certyfikaty z 25-procentowym zyskiem w skali inwestycji

Klienci nie chcą lokować całości środków na nisko oprocentowanych depozytach - poszukują alternatywy. W zależności od poziomu akceptowanego ryzyka i oczekiwanych stóp zwrotu, mają do wyboru właśnie produkty z ochroną kapitału czy fundusze inwestycyjne dłużne, ale powinni również rozważyć ekspozycję na instrumenty o charakterze udziałowym, którą oferują fundusze inwestycyjne mieszane czy akcyjne - uważa Grzegorz Olszewski.

Jedną z takich dodatkowych możliwości będą certyfikaty o 3,5-rocznym tenorze. Umożliwią klientom ekspozycję na znany globalny indeks i maksymalny zysk na poziomie 25 proc. w skali inwestycji. Produkt będzie się również charakteryzował ochroną zainwestowanego kapitału na zakończenie okresu inwestycyjnego. Emitentem certyfikatów będzie Raiffeisen Centrobank.

Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Lokowanie produktu
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu