Biznes  /

TOP 5 najlepszych miast w Polsce do rozwoju biznesu

Picture of the author

Magazyn fDi zaprezentował ranking polskich miast przyszłości 2019-2020 r. Kryteriami oceny były: potencjał gospodarczy, zasoby ludzkie i jakość życia, efektywność ekonomiczna i przyjazność dla biznesu.

Ranking został przygotowany przez zespół analityczny magazynu fDi Intelligence, który jest częścią grupy The Financial Times. Autorzy raportu wzięli pod uwagę 50 polskich ośrodków miejskich. Aby wybrać 5 najlepszych lokalizacji w Polsce, analitycy fDi zgromadzili i ocenili dane za pomocą specjalnych narzędzi - fDi Markets i fDi Benchmark.

Zebrane dane podzielono następnie na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność ekonomiczna, dostępność i przyjazność dla biznesu. Każde miasto zostało ocenione w 10-punktowej skali. Polskie miasta, które otrzymały najlepszy wynik, zostały przedstawione w rankingu.

Dla rozwoju biznesu szczególnie ważne są dwie kategorie: potencjał gospodarczy i przyjazność dla biznesu.

Potencjał ekonomiczny

Podczas oceny danych w tej kategorii pod uwagę brano następujące czynniki: populacja, średnia roczna stopa wzrostu populacji (proc.), łącznie liczba zarejestrowanych bezrobotnych (na 10 tys. osób), PKB na mieszkańca, napływające BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) na 100 tys. (2011-2015), wychodzące BIZ na 100 tys. (2011-2015), saldo migracji na 1000 osób, osoby w wieku roboczym na 1000 osób, kapitał zagraniczny według per capita oraz procent ludności aktywnej gospodarczo.

Top 5 polskich miast w tej kategorii:

  1. Warszawa
  2. Kraków
  3. Poznań
  4. Wrocław
  5. Gdańsk

Przyjazność dla biznesu

W ocenie polskich miast w tej kategorii uwzględniono następujące czynniki: odsetek ludności z wykształceniem wyższym (2012), stałe rynki, sprzedaż detaliczna towarów (w złotych na mieszkańca), łączna liczba firm w oparciu o wiedzę (knowledge-based company), łączna liczba firm w oparciu o wiedzę (na 100 tys. osób), liczba miejsc pracy utworzonych przez wszystkie napływające BIZ (2011-2015), liczba projektów rozbudowy / kolokacji (2011-2015) oraz łączna liczba patentów na 100 tys. osób (2003-2015).

Top 5 polskich miast w kategorii:

  1. Warszawa
  2. Kraków
  3. Wrocław
  4. Poznań
  5. Łódź

Przyjrzyjmy się bliżej trzem polskim miastom, które znalazły się w czołówce rankingu.

Warszawa ponownie zajęła pierwsze miejsce

Według autorów publikacji Warszawa w latach 2014-2018 przyciągnęła więcej inwestorów niż jakiekolwiek inne polskie miasto. W stolicy pojawiło się 262 nowych projektów BIZ. Dla porównania, w Krakowie, w tym samym czasie powstało 95 takich projektów, we Wrocławiu 91. W stolicy odnotowano wzrost inwestycji w sektorze marketingu, sprzedaży, wsparcia technicznego oraz usług biznesowych.

W mieście panuje dobry klimat biznesowy dzięki łatwemu dostępowi do rynku i wysoko wykwalifikowanej kadry. Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w całej Unii Europejskiej. Stolica Polski przyciąga coraz więcej firm międzynarodowych, a nawet przedsiębiorców lokalnych.

Infrastruktura miasta również z roku na rok staje się coraz lepsza: Warszawa ma nowoczesny i przyjazny dla środowiska transport publiczny, sieć rowerową o długości 570 km, prawie 40 proc. stolicy jest pokryta zielenią.

Kraków zajął drugie miejsce

Według raportu „Polskie Startupy 2017” co roku w Krakowie odbywa się około 500 wydarzeń związanych ze startupami i technologiami. Młodzi przedsiębiorcy już przyciągnęli do Kraków ponad 500 mln złotych inwestycji.

Urząd miasta Krakowa bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu wspieranie i promocję startupów. Wspieranie polega zazwyczaj na finansowaniu i pomocy w organizowaniu wydarzeń dla przedsiębiorców.

W mieście działają organizacje, które chcą budować lepszą atmosferę informacyjną w mieście dla przedstawicieli startupów. Takimi organizacjami są m.in. OMG KRK, Kraków Miastem Startupów i GeekWeek.

Kraków jest także najbardziej turystycznym miastem w Polsce, co daje ogromne możliwości w rozwoju biznesów związanych z turystyką. W 2017 r. Kraków odwiedziło 12,9 mln osób, z czego 9,9 mln to turyści z innych miast Polski, a 3 mln to obcokrajowcy. Generalnie w porównaniu do 2016 r. (gdy w Krakowie obchodzono Dni Młodzieży) w 2017 r. zauważono wzrost o 750 tys. turystów.

Wrocław zajmuje trzecie miejsce

Wrocław nazywano jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Jednak to nie wszystko, z czego słynie miasto krasnali. We Wrocławiu bardzo aktywnie rozwija się sektor współczesnych technologii, niektórzy nazywają go nawet polską Doliną Krzemową.

Zgodnie z inicjatywą miasta Wrocław, grupy Touron i firmy Ericsson po raz pierwszy w Polsce w dużym mieście zostanie wykorzystana i przetestowana technologia Internetu Rzeczy na potrzeby projektu smart city.

Internet Rzeczy opiera się na połączeniu obiektów poprzez agregację i transfer różnych typów danych. Gromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane do poprawy wielu sfer życia mieszkańców. Ważnym elementem projektu realizowanego we Wrocławiu będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz gromadzenie, przetwarzanie i analiza dużych ilości danych dzięki inteligentnej infrastrukturze oraz zainstalowanym czujnikom.

Wrocław będzie realizował projekt CityLab, który polega na stworzeniu warunków, w których przedsiębiorcy, startupowcy czy naukowcy będą mogli przetestować własne rozwiązania, które poprawią jakość życia ludzi w przestrzeni publicznej. Projekt ten pozwoli sprawdzić na przykładzie realnego dużego miasta nowe usługi, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dzięki tym technologiom mieszkańcy Wrocławia będą mogli dowiedzieć się o aktualnej jakości powietrza, dostępności miejsc parkingowych itp. Do zbierania danych będzie wykorzystywana istniejąca infrastruktura komunalna, energetyczna i telekomunikacyjna, a także nowa infrastruktura do transmisji danych.

We Wrocławiu również aktywnie są tworzone warunki dla rozwoju branży kosmicznej.

Polska liderem atrakcyjności inwestycyjnej w Unii Europejskiej

W 2018 r. Polska jako kraj zastała drugim, po Czechach, państwem w UE pod względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Potwierdzają to wyniki z Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Przewagi Polski w optyce inwestorów zagranicznych to członkostwo w UE, jakość kadr, dostępność poddostawców oraz coraz lepsza infrastruktura — wskazali autorzy ankiety.

W badaniu wzięło udział 300 firm zagranicznych działających w Polsce oraz 1,4 tys. inwestorów z innych krajów Europy.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst