REKLAMA
 1. Spider's Web
 2. Technologie
 3. Biznes

TOP 5 najlepszych miast w Polsce do rozwoju biznesu

Magazyn fDi zaprezentował ranking polskich miast przyszłości 2019-2020 r. Kryteriami oceny były: potencjał gospodarczy, zasoby ludzkie i jakość życia, efektywność ekonomiczna i przyjazność dla biznesu.

26.02.2019
21:07
TOP 5 najlepszych miast w Polsce do rozwoju biznesu
REKLAMA
REKLAMA

Ranking został przygotowany przez zespół analityczny magazynu fDi Intelligence, który jest częścią grupy The Financial Times. Autorzy raportu wzięli pod uwagę 50 polskich ośrodków miejskich. Aby wybrać 5 najlepszych lokalizacji w Polsce, analitycy fDi zgromadzili i ocenili dane za pomocą specjalnych narzędzi - fDi Markets i fDi Benchmark.

Zebrane dane podzielono następnie na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność ekonomiczna, dostępność i przyjazność dla biznesu. Każde miasto zostało ocenione w 10-punktowej skali. Polskie miasta, które otrzymały najlepszy wynik, zostały przedstawione w rankingu.

Dla rozwoju biznesu szczególnie ważne są dwie kategorie: potencjał gospodarczy i przyjazność dla biznesu.

Potencjał ekonomiczny

Podczas oceny danych w tej kategorii pod uwagę brano następujące czynniki: populacja, średnia roczna stopa wzrostu populacji (proc.), łącznie liczba zarejestrowanych bezrobotnych (na 10 tys. osób), PKB na mieszkańca, napływające BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) na 100 tys. (2011-2015), wychodzące BIZ na 100 tys. (2011-2015), saldo migracji na 1000 osób, osoby w wieku roboczym na 1000 osób, kapitał zagraniczny według per capita oraz procent ludności aktywnej gospodarczo.

Top 5 polskich miast w tej kategorii:

 1. Warszawa
 2. Kraków
 3. Poznań
 4. Wrocław
 5. Gdańsk

Przyjazność dla biznesu

W ocenie polskich miast w tej kategorii uwzględniono następujące czynniki: odsetek ludności z wykształceniem wyższym (2012), stałe rynki, sprzedaż detaliczna towarów (w złotych na mieszkańca), łączna liczba firm w oparciu o wiedzę (knowledge-based company), łączna liczba firm w oparciu o wiedzę (na 100 tys. osób), liczba miejsc pracy utworzonych przez wszystkie napływające BIZ (2011-2015), liczba projektów rozbudowy / kolokacji (2011-2015) oraz łączna liczba patentów na 100 tys. osób (2003-2015).

Top 5 polskich miast w kategorii:

 1. Warszawa
 2. Kraków
 3. Wrocław
 4. Poznań
 5. Łódź

Przyjrzyjmy się bliżej trzem polskim miastom, które znalazły się w czołówce rankingu.

Warszawa ponownie zajęła pierwsze miejsce

Według autorów publikacji Warszawa w latach 2014-2018 przyciągnęła więcej inwestorów niż jakiekolwiek inne polskie miasto. W stolicy pojawiło się 262 nowych projektów BIZ. Dla porównania, w Krakowie, w tym samym czasie powstało 95 takich projektów, we Wrocławiu 91. W stolicy odnotowano wzrost inwestycji w sektorze marketingu, sprzedaży, wsparcia technicznego oraz usług biznesowych.

W mieście panuje dobry klimat biznesowy dzięki łatwemu dostępowi do rynku i wysoko wykwalifikowanej kadry. Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w całej Unii Europejskiej. Stolica Polski przyciąga coraz więcej firm międzynarodowych, a nawet przedsiębiorców lokalnych.

Infrastruktura miasta również z roku na rok staje się coraz lepsza: Warszawa ma nowoczesny i przyjazny dla środowiska transport publiczny, sieć rowerową o długości 570 km, prawie 40 proc. stolicy jest pokryta zielenią.

Kraków zajął drugie miejsce

Według raportu „Polskie Startupy 2017” co roku w Krakowie odbywa się około 500 wydarzeń związanych ze startupami i technologiami. Młodzi przedsiębiorcy już przyciągnęli do Kraków ponad 500 mln złotych inwestycji.

Urząd miasta Krakowa bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu wspieranie i promocję startupów. Wspieranie polega zazwyczaj na finansowaniu i pomocy w organizowaniu wydarzeń dla przedsiębiorców.

W mieście działają organizacje, które chcą budować lepszą atmosferę informacyjną w mieście dla przedstawicieli startupów. Takimi organizacjami są m.in. OMG KRK, Kraków Miastem Startupów i GeekWeek.

Kraków jest także najbardziej turystycznym miastem w Polsce, co daje ogromne możliwości w rozwoju biznesów związanych z turystyką. W 2017 r. Kraków odwiedziło 12,9 mln osób, z czego 9,9 mln to turyści z innych miast Polski, a 3 mln to obcokrajowcy. Generalnie w porównaniu do 2016 r. (gdy w Krakowie obchodzono Dni Młodzieży) w 2017 r. zauważono wzrost o 750 tys. turystów.

Wrocław zajmuje trzecie miejsce

Wrocław nazywano jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Jednak to nie wszystko, z czego słynie miasto krasnali. We Wrocławiu bardzo aktywnie rozwija się sektor współczesnych technologii, niektórzy nazywają go nawet polską Doliną Krzemową.

Zgodnie z inicjatywą miasta Wrocław, grupy Touron i firmy Ericsson po raz pierwszy w Polsce w dużym mieście zostanie wykorzystana i przetestowana technologia Internetu Rzeczy na potrzeby projektu smart city.

Internet Rzeczy opiera się na połączeniu obiektów poprzez agregację i transfer różnych typów danych. Gromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane do poprawy wielu sfer życia mieszkańców. Ważnym elementem projektu realizowanego we Wrocławiu będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz gromadzenie, przetwarzanie i analiza dużych ilości danych dzięki inteligentnej infrastrukturze oraz zainstalowanym czujnikom.

Wrocław będzie realizował projekt CityLab, który polega na stworzeniu warunków, w których przedsiębiorcy, startupowcy czy naukowcy będą mogli przetestować własne rozwiązania, które poprawią jakość życia ludzi w przestrzeni publicznej. Projekt ten pozwoli sprawdzić na przykładzie realnego dużego miasta nowe usługi, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dzięki tym technologiom mieszkańcy Wrocławia będą mogli dowiedzieć się o aktualnej jakości powietrza, dostępności miejsc parkingowych itp. Do zbierania danych będzie wykorzystywana istniejąca infrastruktura komunalna, energetyczna i telekomunikacyjna, a także nowa infrastruktura do transmisji danych.

We Wrocławiu również aktywnie są tworzone warunki dla rozwoju branży kosmicznej.

Polska liderem atrakcyjności inwestycyjnej w Unii Europejskiej

W 2018 r. Polska jako kraj zastała drugim, po Czechach, państwem w UE pod względem atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. Potwierdzają to wyniki z Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

REKLAMA

Przewagi Polski w optyce inwestorów zagranicznych to członkostwo w UE, jakość kadr, dostępność poddostawców oraz coraz lepsza infrastruktura — wskazali autorzy ankiety.

W badaniu wzięło udział 300 firm zagranicznych działających w Polsce oraz 1,4 tys. inwestorów z innych krajów Europy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA