REKLAMA
 1. Spider's Web
 2. Technologie
 3. Zakupy

Ukraińcy wyprzedzili Niemców i Brytyjczyków. To oni, wśród cudzoziemców, kupują teraz najwięcej nieruchomości w Polsce

Każdy Ukrainiec, niezależnie od tego, czy posiada wizę, pracę, zezwolenie na pobyt w Polsce, ma prawo do zakupu nieruchomości. Istnieją jednak pewne warunki, które zależą od rodzaju zakupionego obiektu.

29.11.2018
11:43
Nabycie mieszkania przez cudzoziemca
REKLAMA
365 interakcji
dołącz do dyskusji
REKLAMA

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba nieruchomości nabytych w Polsce przez cudzoziemców wzrosła o ponad 56 proc. Zazwyczaj to Niemcy i Brytyjczycy byli wśród najbardziej aktywnych konsumentów, i kupowali najwięcej lokali. Jednak w 2016 r. tendencja się zmieniła — Ukraińcy wyprzedzili Niemców w liczbie nabytych w Polsce mieszkań. W 2017 r. obywateli Ukrainy kupili o 24 proc. więcej nieruchomości niż Niemcy i Brytyjczycy razem wzięci.

Jak wynika z ostatniego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w 2017 r. obcokrajowcy kupili w Polsce 6385 lokali. Czwartą część tej liczby stanowią konsumenci z Ukrainy.

Kraków i Warszawa to najbardziej popularne miasta na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Dane za 2016 r. pokazują, że cudzoziemcy kupili w Warszawie 1963 lokali, jednocześnie w Krakowie - 1016, z których prawie połowa została nabyta przez Ukraińców.

Nabywanie nieruchomości przez obywateli Ukrainy zależy od rodzaju nieruchomości.

Kwestię tę reguluje ustawa z 24 marca 1920 roku O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców . Zgodnie z ustawą rodzaje nieruchomości dzielą się na:

 • gruntowe – części powierzchni, stanowiące odrębny przedmiot własności – ziemia,
 • budynkowe – budynki na trwale związane z gruntem, nie stanowiące przedmiot odrębnej własności
 • lokalowe – części budynków, które zgodnie z prawem są odrębnymi obiektami własności.
 • rolne – nieruchomość, która jest lub może być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślin i hodowli zwierząt.

Zakup zwykłych mieszkań dla celów użytkowych

Jeśli Ukrainiec planuje kupić mieszkanie w Polsce, nie będzie miał żadnych przeszkód prawnych na drodze do swego celu (pod warunkiem, że mieszkanie nie znajduje się w strefie przygranicznej). Zgodnie z prawem, cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, a nawet przebywać na terenie kraju, aby nabyć mieszkanie. W takim przypadku wszystkie formalności można załatwić za pośrednictwem pełnomocnika w Polsce, w tym notariusza.

Oznacza to, że cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada paszport zagraniczny, wizę, zezwolenie na pobyt, ma prawo do nabycia mieszkania na terenie Polski.

Zakup nieruchomości z działką

Jeśli cudzoziemiec chce kupić nieruchomość gruntową, budynkową, rolną, mieszkanie w strefie przygranicznej lub lokal do prowadzenia działalności gospodarczej, jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia od MSWiA.

Od tego obowiązku zwolnieni są cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub kartę rezydenta długoterminowego UE powyżej pięciu lat, lub są w związku małżeńskim z obywatelem Polski od ponad dwóch lat.

Wskazany przepis ma zastosowanie zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, w tym spółek z o.o.

Jak uzyskać zezwolenie na zakup domu w Polsce?

W celu uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości należy zwrócić się do MSWiA z wnioskiem i pakietem dokumentów. Również cudzoziemiec jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości 1570 zł.

Ukrainiec powinien sporządzić pisemny wniosek, a wraz z nim złożyć dokumenty, potwierdzające dane osobowe cudzoziemca lub jego status prawny. Wśród niezbędnych dokumentów znalazło się również oświadczenie sprzedawcy nieruchomości potwierdzające chęć sprzedania nieruchomości.

Pełną listę dokumentów, a także szczegółową instrukcję sporządzania wniosku można znaleźć na stronie internetowej MSWiA .

Okoliczności warunkujące uzyskanie pozwolenia na zakup nieruchomości

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki:

 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego,
 • cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z RP.

Z kolei do takich okoliczności należy:

 • polskie pochodzenie,
 • małżeństwo z obywatelem Polski,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, karta rezydenta długoterminowego UE,
 • zarządzające stanowisko w przedsiębiorstwie, które bazuje na terytorium Polski,
 • prowadzenie na terytorium RP działalności gospodarczej lub działalności rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Podatki związane z nabyciem nieruchomości

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym wiąże się z wyższym opodatkowaniem niż zakup nieruchomości z rynku pierwotnego. Kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości. Podatek ten obliczany jest przez notariusza, który sporządza umowę, i uiszczany przez nabywcę.

Przy zakupie nieruchomości bezpośrednio od dewelopera podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest pobierany.

Udzielanie kredytu hipotecznego Ukraińcom

Nie każdy bank jest skłonny udzielić kredytu cudzoziemcowi, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały lub karty rezydenta długoterminowego UE. Jeśli Ukrainiec ma te dokumenty, uzyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości można niemal w każdym banku.

Co do osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, to warunkiem jest posiadanie karty pobytu, aktualnej przynajmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Inne warunki otrzymania kredytu hipotecznego nie różnią się od tego, gdyby o kredyt wnioskował obywatel Polski. Czyli najważniejsze jest udowodnienie bankowi własnej zdolności kredytowej, dlatego ważne jest posiadanie umowy o pracę przynajmniej na okres 12 miesięcy z wynagrodzeniem 3-4 tys. zł netto/miesiąc.

Do banków, które dzisiaj oferują kredyt hipoteczny Ukraińcom z tymczasowym zezwoleniem na pobyt, należą między innymi: Pekao, Millenium, mBank, PKO BP, ING Bank Śląski, itp.

REKLAMA

Warto pamiętać, że doradcy kredytowi instytucji bankowych udzielają wszystkich szczegółów związanych z kredytem, w tym hipotecznym.

Ciekawostką jest fakt, że zdecydowana większość Ukraińców kupuje nieruchomości w Polsce za gotówkę, jak twierdzi agentka nieruchomości Anna Pysanchyn.

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA