1. Spider's Web
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Ekologia

Jak zmniejszyć zużycie prądu w firmie? Rozwiązanie jest proste: odciąć zasilanie

Lokowanie produktu

Polskie przepisy przewidują, że w gorące dni pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do napojów chłodzących. Z kolei podczas zimniejszych miesięcy, takich jak teraz, dobrym zwyczajem jest zapewnienie dostępu do gorącej wody, która umożliwi przygotowanie herbaty, kawy lub dania instant. Z tego powodu w biurach coraz częściej spotykać można dystrybutory wody źródlanej. Niestety ich eksploatacja nie należy do najtańszych.

18.11.2015
13:43
Jak zmniejszyć zużycie prądu w firmie? Rozwiązanie jest proste: odciąć zasilanie

Wszystko dlatego, że dystrybutor taki umożliwia schłodzenie wody do temperatury około 5-12 stopni Celsjusza oraz podgrzanie jej do temperatury bliskiej wrzenia, czyli około 95 stopni Celsjusza. W dystrybutorze takim znajdują się dwa niezależne układy - schładzający oraz ogrzewający. W godzinach pracy, kiedy trzeba zapewnić stały dostęp do chłodnej i gorącej wody, nie da się zminimalizować kosztów pracy takiego urządzenia.

Można jednak to zrobić po zakończeniu dnia pracy. W tym celu wystarczy odłączyć taki dystrybutor od zasilania. Wówczas nie będzie się ponosić żadnych zbędnych kosztów związanych z jego pracą Gdy w budynku znajduje się kilka lub kilkanaście tego typu urządzeń, oszczędność wynikająca z ich wyłączania może okazać się naprawdę spora.

Eksperci z firmy APA Innovative obliczyli szacunkowy koszt pracy dystrybutora wody w godzinach nocnych.

Oprócz tego pokazali, jakie straty nieodłączone urządzenie generuje w ciągu roku ciągłej pracy. Urządzeniem testowym był dystrybutor firmy KOBO o klasie klimatycznej N (optymalne warunki pracy 16-32 stopni Celsjusza). Jest on wyposażony w układ grzejący wodę o mocy 500 W oraz układ chłodzący o mocy 80 W.

poidełko3

Obliczenia udało się wykonać dzięki systemowi Vision BMS, który służy do zarządzania inteligentnym budynkiem. Podłączono do niego liczniki mierzące zużycie energii przez pojedynczy dystrybutor wody. Z wytworzonego przez niego wykresu jasno wynika, że urządzenie włącza się samoczynnie co około pół godziny. W tym czasie pracuje zarówno grzałka jak i chłodziarka. Z pomiarów wynika, że urządzenie zużywa ilość energii deklarowaną przez producenta.

Ze wspomnianego wykresu można odczytać czas pracy poszczególnych elementów dystrybutora. Po uśrednieniu czasów pracy bazujących na serii wykonanych pomiarów wynika, że czas pracy grzałki przy pojedynczym uruchomieniu wynosi 5 minut, a układu chłodzącego 12 minut.  Oba układy włączają się średnio co 30 minut. Oznacza to, że w ciągu godziny grzałka i sprężarka schładzająca pracują dwa razy. W związku z tym na jedną godzinę przypadają średnio 10 minut pracy grzałki oraz 24 minuty pracy sprężarki.

Teraz przyszedł czas na część obliczeniową.

Biorąc pod uwagę średni czas pracy poszczególnych elementów dystrybutora oraz ich moc możemy wyliczyć zużycie energii w ciągu godziny.

0,5 kW * 10/60 = 0,083 kWh
0,08 kW * 24/60 = 0,032 kWh

Wyżej uzyskane dane oraz średni koszt kilowatogodziny wynoszący 0,56 zł pozwoli obliczyć koszt jednej godziny pracy dystrybutora:

0,56 zł/kWh * (0,083 kWh + 0,032 kWh) = 0,56 zł/kWh * 0,115 kWh = 0,064 zł

Wiemy zatem, że jedna godzina pracy dystrybutora kosztuje 0,064 zł. W większości budynków biurowych, urzędach oraz innych placówkach, w których stosuje się dystrybutory wody źródlanej, pracownicy przebywają w nich maksymalnie od 6:00 do 18:00. W pozostałym czasie nie ma w nich nikogo i dystrybutory nie są używane, więc pracują one niepotrzebnie przez 12 godzin.

poidełko2

Bazując na statystykach liczby dni pracy dla roku 2014 wynika, że w roku jest 250 dni pracy oraz 115 dni wolnych. Biorąc pod uwagę fakt, że w dni wolne nikt nie korzysta z dystrybutorów wody przez całą dobę możemy wyliczyć zbędny, nadprogramowy czas pracy urządzenia.

250 dni * 12 godzin. = 3000 godzin
115 dni * 24 godzin = 2760 godzin

Oznacza to, że dystrybutor jest niewykorzystywany przez 3000 godzin w dni pracujące oraz 2760 godzin w dni wolne od pracy. Łącznie daje to 5760 godzin niepotrzebnej pracy dystrybutora wody źródlanej w roku. Przemnóżmy teraz uzyskany rezultat i koszt jednej godziny pracy dystrybutora.

5760 godzin * 0,064 zł/godzin = 368,64 zł

Koszt niepotrzebnej pracy jednego dystrybutora przez rok wynosi 368.64 zł. Jest to czysta strata dla zarządcy budynku.

Zwiększa się ona wraz z liczbą zainstalowanych dystrybutorów. Dwa urządzenia wygenerują stratę 737,28 zł, cztery 1474,56 zł, zaś dwanaście aż 4423,68 zł. Tego i wielu innych kosztów można uniknąć stosując system zdalnego zarządzania budynkiem, taki jak Vision BMS. Pozwala on na dodanie do budynku wielu nowych funkcji, takich jak badanie przemieszczania się będących osób oraz automatyczne dostosowywanie oświetlenia i temperatury do wcześniej zdefiniowanych warunków.

Jednak jedną z jego największych zalet jest możliwość monitorowania zużycia energii i wody oraz automatycznego odcinania nieużywanych urządzeń. W ten sposób każde przedsiębiorstwo może zoptymalizować stale ponoszone koszty i sprawić, że firma będzie działać znacznie efektywniej niż przed instalacją systemu.

Rozwiązanie to może wydawać się kosztowne, jednak zaoszczędzone dzięki niemu pieniądze szybko się zwrócą, a następnie system zacznie na siebie całkiem sporo zarabiać. Co więcej, osoby nieświadome tego, których rozwiązań powinny używać, mogą skorzystać z usługi APA Smart. Dzięki niej eksperci z gliwickiej firmy podpowiedzą im, które rozwiązania w danym przypadku warto stosować, a z których lepiej jest zrezygnować.

Lokowanie produktu
Najnowsze