REKLAMA
  1. Spider's Web
  2. Technologie

Co ma zwolnienie Tomasza Józefackiego z Agory S.A. wspólnego z inwestycją w GoldenLine?

29.12.2011
18:05
Co ma zwolnienie Tomasza Józefackiego z Agory S.A. wspólnego z inwestycją w GoldenLine?
REKLAMA
REKLAMA

Dwie bardzo ważne informacje przygotowała Agora S.A. na koniec 2011 r., które trudno ze sobą nie łączyć. Najpierw podano, że dyrektor pionu internet Tomasz Józefacki, który wchodził w skład zarządu Agory i zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych: AMS S.A., Helios S.A. oraz AdTaily Sp. z o. o., odchodzi z firmy, a zaraz później poinformowano, że Agora S.A. nabyła 36% udziałów w spółce Goldenline Sp. z o. o. za 11,5 mln zł. To raczej nie przypadek, że obie informacje pojawiły się niemal jednocześnie, a ta pierwsza poprzedzała tę drugą.

Tomasz Józefacki to ważna postać polskiego internetu. W Agorze pracował od 2004 r., a od 2006 r. nadzorował projekty technologiczne i biznesowe w wydawnictwie „Gazety Wyborczej”. Uczestniczył więc bezpośrednio w budowie internetowej pozycji Agory S.A., nadzorując po drodze wszystkie przejęcia internetowe spółki. Wcześniej pracował w „The New York Times” w dziale marketingu odpowiadając za promocję portalu NYTimes.com. W 2008 r. Józefacki objął funkcję prezesa OPA Europe, organizacji reprezentującej interesy największych wydawców internetowych wobec środowiska reklamodawców, prasy, instytucji rządowych i europejskich oraz opinii publicznej.

Według dzisiejszego oświadczenia Agory S.A., Tomasz Józefacki zrezygnował z uczestnictwa w zarządzie spółki oraz wypowiedział umowę o pracę z przyczyn osobistych, w związku z innymi planami zawodowymi. Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Spider’s Web, to nie do końca prawda, gdyż Józefacki został ponoć zwolniony.

Czy to ma coś wspólnego z następującym dosłownie moment później komunikatem o inwestycji Agory S.A. w Goldenline Sp. z o. o., największego polskiego serwisu społecznościowego opartego o kontakty biznesowe? Tego na razie nie potrafimy zweryfikować, ale bliska zbieżność czasowa obu komunikatów raczej sugeruje mocne powiązanie pomiędzy obiema informacjami. Czyżby Józefacki, który był przecież szefem pionu internet w Agorze S.A. i w związku z tym musiał nie tyle wiedzieć o negocjacjach z GoldenLine, co je prowadzić nie zgadzał się z tą inwestycją?

Otwartym pozostaje również pytanie o dalsze ruchy kadrowe w internetowym ramieniu Agory S.A. Według dzisiejszej informacji, od 1 lutego 2012 r. nadzór nad segmentem internet z ramienia Zarządu Spółki sprawować będzie prezes Piotr Niemczycki. To z jednej strony sugeruje, że Agora szuka następcy Józefackiego, choć z drugiej może to oznaczać, że jego zwolnienie nie było do końca planowane. Ciekawe również jakie pozycje w Agorze przyjmą osoby ze spółki GoldenLine. I ponownie – czy ich ewentualna obecność na eksponowanych stanowiskach w internetowym pionie Agory jest związana z odejściem Tomasza Józefackiego.

Dużo pytań, ale też zaskakujące informacje od Agory na koniec 2011 r. Można być niemal pewnym, że to nie koniec zmian. Jeśli tylko czegoś się dowiemy, to Czytelnicy Spider’s Web się o tym dowiedzą jako pierwsi.

Poniżej oba dzisiejsze komunikaty Agory S.A.

 

AGORA SA rezygnacja Tomasza Józefackiego z uczestnictwa w zarządzie

29.12. Warszawa (PAP/ESPI) – Raport bieżący 36/2011

Zarząd spółki Agora S.A. („Spółka”) informuje, że z powodów osobistych, w związku z innymi planami zawodowymi, w dniu dzisiejszym członek Zarządu Spółki Tomasz Józefacki złożył:

– rezygnację z uczestnictwa w zarządzie Spółki, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 roku,

– wypowiedzenie umowy o pracę, na podstawie której Pan Tomasz Józefacki świadczył pracę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym zawarto porozumienie z Panem Tomaszem Józefackim, w związku z powyższą rezygnacją i wypowiedzeniem, umożliwiające przejęcie w sposób niezakłócony obowiązków i zapewniające zachowanie ciągłości procesów związanych z zarządzaniem segmentem internet.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki złożyli podziękowanie Tomaszowi Józefackiemu za wkład w zarządzanie Spółką i jej rozwój.

Strategia rozwoju zarówno segmentu internet jak i szeroko rozumianego internetu w Spółce i Grupie Agora będzie kontynuowana z nie mniejszym zaangażowaniem. Od dnia 1 lutego 2012 roku nadzór nad segmentem internet z ramienia Zarządu Spółki sprawować będzie prezes Spółki Piotr Niemczycki.

 

AGORA SA nabycie udziałów spółki Goldenline sp. z o.o.

29.12. Warszawa (PAP/ESPI) – Raport bieżący 37/2011

Zarząd spółki Agora S.A. (dalej „Agora”) informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 roku umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników spółki Goldenline Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”). W wyniku zawartych umów Agora nabyła 72 udziały w spółce Goldenline sp. z o.o. stanowiące 36% kapitału zakładowego Spółki oraz dające prawo do 72 głosów, stanowiących 36% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki (dalej „Udziały”). Łączna cena nabycia Udziałów wyniosła 11 520 000 (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Agorą, jej osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Spółką lub ich osobami zarządzającymi. Nabycie Udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych Agory. Nabyte Udziały stanowią inwestycję długoterminową Agory. Przed nabyciem Udziałów Agora nie posiadała żadnych udziałów Spółki.

REKLAMA
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA