1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

W maju będziemy kupować w iTunes Polska

Do końca br. mają zniknąć bariery, które ograniczają transgraniczny handel online. Konsumentów dyskryminować nie można – pisze unijna komisarz ds. konkurencji w odpowiedzi na interpelację polskiej europoseł.

W czwartek po południu unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes przesłała swoją odpowiedź na interpelację. – Komisja rozumie niepokój Szanownej Pani Poseł związany z ograniczeniami, na jakie napotykają polscy konsumenci, usiłując nabyć utwory muzyczne w sklepie internetowym iTunes – stwierdziła komisarz. I przypomniała, że już wkrótce jedna z unijnych dyrektyw, która reguluje działanie rynku wewnętrznego (oparta o Traktat unijny), zmusi firmy do zakończenia dyskryminacji.

– Komisja opowiada się za rozwiązaniami, które umożliwiają klientom nabywanie utworów muzycznych w sklepach internetowych na terenie całej UE, niezależnie od ich miejsca zamieszkania – napisała Kroes. – W usunięciu barier dotyczących usług o charakterze transgranicznym, a także przeciwdziałaniu segmentacji rynku mogą również pomóc zasady dotyczące rynku wewnętrznego. W szczególności art. 20 dyrektywy o usługach, której wdrożenie będzie musiało nastąpić przed końcem 2009 r., wymaga zarówno od państw członkowskich jak i operatorów świadczących usługi, aby nie dyskryminowali odbiorców usług, włącznie z konsumentami, ze względu na ich przynależność państwową lub miejsce zamieszkania – stwierdziła Neelie Kroes.

Prawdopodobnie najważniejsza zapowiedź komisarz Kroes padła jednak w innym zdaniu: – Przedstawiciel Komisji odpowiedzialny za kwestie konkurencji nawiązał konstruktywne rozmowy z wysokimi przedstawicielami przemysłu i konsumentów dotyczące tego, w jaki sposób można usunąć istniejące bariery w transgranicznej sprzedaży online. Rozmowy te mogą stanowić podstawę dla opracowania modelu udzielania licencji na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego – napisała.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Więcej na blogu Konrada Niklewicza tutaj

Sam nie wiem, co na ten temat sądzić. Z jednej strony rozumiem argumenty wysuwane przez Bartka Skowronka (tutaj i tutaj), ale tak jak iTunes nie ma w Polsce teraz, tak i zapewne nie będzie w maju. I nic tu pewnie po szumnych zapowiedziach UE. Rynek polski dla Apple nie istnieje i tyle. Nie istnieje, bo jak już wczesniej pisałem, nie ma siły nabywczej. Ciekawe dokąd to zmierza.