Największa taka umowa w Polsce. Siemens Mobility dostarczy nawet 100 lokomotyw

Lokowanie produktu: Siemens Mobility

90 Vectronów i 10 Smartronów - takie właśnie pojazdy, w ramach podpisanej dziś we Wrocławiu umowy ramowej między Siemens Mobility i CARGOUNIT, dołączą do floty największego niezależnego leasingodawcy lokomotyw w Polsce. Transakcja jest rekordowa w skali kraju.

28.02.2024 17.49
Największa taka umowa w Polsce. Siemens Mobility dostarczy nawet 100 lokomotyw

Nie ujawniono wprawdzie sumarycznej kwoty, na którą opiewa tak gigantyczne zamówienie, ale pod względem liczby sztuk objętych umową, jest to bez wątpienia krajowy rekord i jedno z większych zamówień w naszej części Europy. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że jak na razie sprzedanych zostało 2400 lokomotyw z rodziny Vectron i wynik ten udało się uzyskać dzięki 97 klientom w 16 krajach, z kolei w Polsce sprzedano do tej pory 150 elektrycznych lokomotyw Siemensa (w tym i z innych rodzin). Dzisiejsza "setka" na tym tle zdecydowanie robi więc wrażenie - zresztą podczas konferencji przyznano też wprost, że "nie każdego dnia sprzedaje się 100 lokomotyw".

Nie jest to przy tym w żadnym wypadku początek współpracy CARGOUNIT i Siemens Mobility.

Pierwsza lokomotywa Vectron MS została zakupiona przez leasingodawcę jeszcze w 2018 r. (mieliśmy okazję jeździć nią już trochę wcześniej i później), a po roku zamówionych zostało 5 kolejnych. W 2021 r. podpisano nową umowę, w ramach której flotę zasiliło dodatkowych 30 pojazdów z tej rodziny. Nowoczesne Vectrony sprawdziły się zarówno jeśli chodzi o transport pasażerski, jak i osobowy, a z lokomotyw korzystały m.in. takie podmioty jak DB Cargo Polska, Lotos Kolej, czeski LokoTrain czy niemiecki Helrom. Dodatkowo CARGOUNIT współpracował także z firmami m.in. z Rumunii, gdzie wykorzystywane były lokomotywy Smartron.

- Dzięki naszym lokomotywom Vectron, CARGOUNIT toruje drogę dla zrównoważonego, wydajnego i transgranicznego transportu kolejowego w całej Europie. Nowe zamówienia potwierdzają zaufanie CARGOUNIT do jednej z najnowocześniejszych i jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska lokomotyw uniwersalnych dostępnych obecnie na rynku europejskim

- powiedział Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock Siemens Mobility GmbH

Podpisana dziś nowa umowa ramowa jest więc kontynuacją tej współpracy, określoną podczas konferencji jako "Droga od 0 do 100", przy czym w ostatnich latach licznik zakupionych lokomotyw zdecydowanie szybciej zaczął pokazywać coraz wyższe wartości.

Aktualne zamówienie obejmuje w pierwszej kolejności zakup 30 lokomotyw Vectron i 10 lokomotyw Smartron, co czyni z CARGOUNIT największego w Polsce klienta lokomotyw produkowanych przez Siemensa. W sumie leasingodawca jest teraz w posiadaniu aż 66 Vectronów i 18 Smartronów, a przewidziany opcjonalnie w umowie zakup kolejnych 60 Vectronów sprawi, że liczba lokomotyw Siemensa w jego flocie wzrośnie do prawie 150 sztuk.

Pierwsze dostawy lokomotyw wynikające z podpisanego dzisiaj zamówienia mają się rozpocząć już w przyszłym roku, czyli w 2025.

- Podpisanie umowy ramowej z Siemens Mobility stanowi kolejny kamień milowy dla CARGOUNIT w realizacji naszej strategii modernizacji floty lokomotyw do ruchu towarowego i pasażerskiego w Polsce i pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 3 lat znacznie przekroczyliśmy nasze pierwotne plany zakupu i dostarczenia klientom w Polsce nowoczesnych lokomotyw, w tym lokomotyw wielosystemowych. Spodziewamy się kontynuacji trendu wymiany taboru na nowoczesny w najbliższych latach, co doskonale wpisuje się w realizację planów zrównoważonego rozwoju zarówno CARGOUNIT, jak i przewoźników kolejowych poszukujących niezawodnego taboru niskoemisyjnego. Jesteśmy przekonani, że CARGOUNIT będzie beneficjentem trendu wymiany taboru na nowoczesny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

- powiedział Łukasz Boroń, Prezes Zarządu CARGOUNIT Sp. z o.o.

Lokomotywy Vectron - co warto o nich wiedzieć?

Przede wszystkim to, że oferują moc na poziomie 6,4 MW (prąd przemienny) lub 6 MW (prąd stały) i od strony technicznej są gotowe rozpędzić się nawet do 200 km/h, aczkolwiek podczas konferencji padły deklaracje, że nie jest to jeszcze ich ostatnie słowo.

Obecnie Vectrony dopuszczone są do eksploatacji w 20 krajach Europy, od Holandii i Belgii, przez Norwegię i Finlandię, aż po Serbię i Włochy oraz oczywiście Polskę. Lokomotywy Vectron otrzymają też system ETCS zgodny z najnowszą specyfikacją.

Lokowanie produktu: Siemens Mobility
Najnowsze
Zobacz komentarze